Mini-tentoonstelling Zorg Zonder Afval

In de liftenhal van het Anna Ziekenhuis is van 27 tot en met 31 mei een kleine tentoonstelling met als thema Zorg Zonder Afval. Leerlingen van groep 6 van Basisschool Dommeldal uit Geldrop maakten zeven kunstwerken van schoon afval uit de operatiekamers van Anna Ziekenhuis. Met de tentoonstelling wil Anna aandacht vragen voor het tegengaan van verspilling en het stimuleren van hergebruik van materialen.

Naast de kunstwerken hangen er in de liftenhal ook diverse weetjes en wordt er aandacht besteed aan de Trap tegen Troep’. Deze laat zien hoe je anders met spullen en afval om te gaan. Hoe hoger op de trap, hoe beter voor het milieu. Met bovenaan: het niet aannemen van onnodige spullen. Want waarom zou je bananen in een tasje doen als ze zelf al een jasje hebben?

Minder restafval

Anna Ziekenhuis bekijkt zelf momenteel de afvalstromen heel kritisch. Eva van Dijk, student Technische Bedrijfskunde bij Fontys, heeft hiervoor een onderzoek uitgevoerd. Ze is nu druk bezig met het adviesrapport. De centrale hierin vraag is of Anna Ziekenhuis de hoeveelheid ongesorteerd restafval met 16,6% kan verminderen voor 2026. De afgelopen maanden is hiervoor een pilot geweest met het gescheiden inzamelen van medisch plastic afval op een aantal afdelingen.

Lees hier het interview met Eva.

Eva

"Het scheiden van afval blijkt in de praktijk niet eenvoudig"

Lees het hele verhaal