Behandeling van een overactieve blaas met botox

Urologie

Download / print

Tijdens jouw bezoek aan de polikliniek urologie heeft jouw uroloog met jou besproken dat er een overactiviteit van jouw blaas is vastgesteld. Ook heeft hij de mogelijkheden om deze te behandelen met botox-injecties aan jou uitgelegd. In deze informatiefolder is alle belangrijke informatie voor jou op een rij gezet zodat je thuis alles nog eens rustig kunt nalezen. Het is niet de bedoeling dat deze informatie de persoonlijke gesprekken met jouw uroloog vervangt. Met problemen of vragen, ook naar aanleiding van deze informatie, kun je altijd bij jouw uroloog terecht.

 

Wat is een overactieve blaas?

De klachten van een overactieve blaas kunnen heel verschillend zijn:

  • Meer dan acht keer per dag, en vaak ook `s nachts, moeten plassen;
  • Plotselinge aandrang (urge) om te plassen;
  • Onvrijwillig urineverlies (incontinentie).

Een overactieve blaas leidt niet altijd tot urineverlies. Veel mensen met een overactieve blaas moeten vaak naar het toilet maar hebben geen of weinig urineverlies. De oorzaak van een overactieve blaas is meestal onbekend. Soms wordt een overactieve blaas veroorzaakt door een neurologische aandoening. Hierbij gaat er iets fout in de overdracht van signalen vanuit de hersenen en de zenuwen naar de blaas en terug. We noemen dit een neurogene blaas.

Er zijn meerdere mogelijkheden voor de behandeling van een overactieve blaas. Bekkenbodemtherapie en medicijnen (anti-cholinergica) gaven bij jou onvoldoende resultaat. Daarom kan gekozen worden voor behandeling met botox-injecties.

Hoe werkt botox?

Botox is een afkorting voor botuline-toxine. Dit is een medicinale stof die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar spieren onderbreekt. Als botox in een spier wordt gespoten, kan die spier geen signaal meer ontvangen en wordt verlamd.

Als botox in de blaasspier wordt ingespoten wordt de signaaloverdracht van de zenuwuiteinden naar de blaasspier geblokkeerd. Hierdoor neemt de contractiekracht (samentrekking) van de blaas af. Daarnaast worden waarschijnlijk ook gevoelszenuwen vanuit de blaas geblokkeerd, waardoor het gevoel van aandrang om te plassen vermindert en je minder vaak hoeft te plassen.

Botox werkt zes tot negen maanden. De botoxinjecties kunnen worden herhaald na deze tijd.

De toediening van botox

De botox-injecties worden in de operatiekamer of op de polikliniek gegeven. Het injecteren van botox in de blaasspier kan pijnlijk zijn. Daarom krijg je plaatselijke narcose (ruggenprik), algehele narcose of een lokale verdoving via een blaasspoeling. Overleg met jouw arts wat bij jou past. Als de botox op de operatiekamer gegeven wordt, verblijf je in dagbehandeling. Je kunt dezelfde dag weer naar huis. Als de botox op de polikliniek gegeven wordt, kun je na de behandeling weer naar huis.

Voorbereiding van behandeling op operatiekamer

Voor de behandeling en de anesthesie zijn meestal enige voorbereidingen nodig. Als je op de dag van de behandeling wordt opgenomen, blijf je nuchter volgens de afspraken met de anesthesioloog. Jouw arts of anesthesioloog geeft aan of je eventueel moet stoppen met (bloedverdunnende) geneesmiddelen.

Voorbereiding van behandeling op polikliniek

Je krijgt (plaatselijk) een verdovende vloeistof in de blaas ingebracht via een katheter. Na de botoxbehandeling kun je weer naar huis.

De botoxbehandeling (beide behandelingen)

Tijdens de behandeling lig je op jouw rug met jouw benen in de beensteunen. Eerst wordt een hol buisje via jouw plasbuis ingebracht tot in de blaas. Op dit buisje is een kleine camera aangesloten zodat de uroloog in de blaas kan kijken. De blaas wordt met water gevuld, daarna wordt de injectienaald in de blaas gebracht. Op ongeveer 10 plaatsen in de blaasspier wordt een kleine hoeveelheid botox ingespoten.

Na de botoxbehandeling op de operatiekamer

Na de behandeling verblijf je in het dagcentrum. Als je zelf weer hebt geplast, controleert de verpleegkundige met een echo-apparaat of de blaas leeg is. Als het plassen goed gaat, mag je naar huis. Het is verstandig om vervoer te regelen voor na de ingreep.

Complicaties na de botoxbehandeling

De effecten van de botox-behandeling kunnen individueel verschillen. Het effect kan soms tegenvallen. Ook kan het resultaat van botox op de blaasspier zodanig hoog zijn dat het moeilijk is om de blaas leeg te plassen. Als er teveel urine achterblijft, of als je helemaal niet meer kunt plassen dan moet je de blaas (tijdelijk) via zelfkatheterisatie leegmaken. Dit gebeurt zelden en gaat vanzelf over, naarmate de botox uitgewerkt raakt.

Ook kun je na de ingreep een blaasontsteking krijgen. Hiervoor krijg je antibiotica. 

Wat kun je thuis verwachten

De effecten van de behandeling zijn na ongeveer drie dagen merkbaar.

De maximale werking van botox is er na ongeveer 3 weken na de behandeling. De eerste dagen na de behandeling kan er nog wat bloed in de urine zitten. Daarom is het belangrijk dat je ongeveer 2 liter op een dag drinkt. Je krijgt bij ontslag op de afdeling een mictielijst mee. De bedoeling is dat je thuis 24 uur bijhoudt hoeveel je drinkt, wanneer en hoeveel je plast en of er sprake is van urineverlies.

Neem contact met ons op

  • Als je plotseling hevige of aanhoudende buikpijn hebt die met 4 maal    daags,  om de 6 uur 2 tabletten paracetamol 500 mg. niet verdwijnt;
  • Bij hevig bloedverlies en het plassen van grote bloedstolsels;
  • Als je plotseling niet meer kunt plassen of je het gevoel hebt dat je niet goed uit kunt plassen;
  • Als je enkele dagen na de operatie koorts heeft boven de 38º graden.  of langer dan 24 uur vanaf 38,5º graden.

Tijdens kantooruren bel je Polikliniek urologie: 040-286 48 65

Buiten kantooruren bel je met de Verpleegafdeling: 040-286 48 43
of de afdeling Spoedeisende hulp: 040-286 48 34.

Controle

Een aantal weken na de behandeling, kom je bij jouw uroloog op controle om de resultaten van de behandeling te bespreken. Je komt dan met een lege blaas, zodat de uroloog met een echo kan zien of je de blaas goed leeg plast.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles thuis nog eens rustig na te lezen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met:

Polikliniek urologie
telefoon : 040 - 286 48 65

Met medische vragen kun je terecht bij de behandelend uroloog.