Onderzoek van de aders in de arm en/of schoudergordel (flebografie)

Inleiding

Je hebt een afspraak gekregen voor een onderzoek van de aders in bij de schoudergordel. In deze folder geven wij jou meer informatie over dit onderzoek. Het is belangrijk dat je deze folder aandachtig leest.

Wat is een flebografie?

Een flebografie is een onderzoek van de aders met behulp van contrastmiddel.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie in het souterrain, route 22.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als je door ziekte of om andere redenen niet naar uw afspraak kunt komen, vragen wij jou zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk om te weten voor het onderzoek?

Medicijnen

Er wordt een contrastmiddel ingespoten via een ader in de arm. Dit is over het algemeen een veilig middel. Toch is er bij een kleine groep patiënten een kans op nierbeschadiging. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je nierfunctie is. Als je nierfunctie nog niet bekend is, of langer dan 12 maanden geleden is bepaald, heb je van jouw arts een formulier gekregen om bloed te laten prikken. Het kan voor het onderzoek noodzakelijk zijn dat bepaalde medicijnen niet ingenomen mogen worden. Voor vragen over het gebruik van medicijnen verwijzen wij je naar jouw arts.

Melden

Als je (mogelijk) zwanger bent, meld dit dan zo snel mogelijk aan de afdeling radiologie.
Als je allergisch bent voor contrastmiddel, meld dit dan zo snel mogelijk aan de afdeling radiologie.

Kleding

Afhankelijk van de vraagstelling word je gevraagd je om te kleden in een speciaal pak. Wij raden jou aan om sieraden thuis te laten.

Voorbereiden

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek moet je op jouw rug op een onderzoekstafel liggen. Er wordt een infuus ingebracht in de arm. Een röntgentoestel hangt daarna boven jou om de opnamen te maken tijdens het inspuiten van het contrastmiddel. Afhankelijk van de vraagstelling worden er 1 of meerdere opnamen gemaakt.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Als er voldoende opnamen gemaakt zijn wordt het infuus verwijderd en mag je daarna gewoon naar huis.

Bijwerkingen en complicaties

De hoeveelheid röntgenstralen die wordt gebruikt bij het maken van de opnamen is zo gering dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten.
Als er contrastmiddel via de bloedbaan wordt ingespoten kan dat een warm gevoel in hoofd, keel en onderbuik geven. Dit trekt na enkele minuten weer weg. Wil je meer weten over contrastvloeistof dan kan je online daar meer informatie over vinden: www.annaziekenhuis.nl 'onderzoek jodiumhoudend contrastmiddel’ of www.cbo.nl

Heb je nog vragen?

Deze folder is bedoeld om je goed te informeren over het komend onderzoek. Heb je nog vragen na het lezen van deze folder, neem dan contact op met de afdeling radiologie.

Met medische vragen kan je terecht bij jouw behandelend specialist via de polikliniek.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant je nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Als je op dat moment nog vragen hebt, kan je deze ook aan hem/haar stellen.