Implantatie van een ILR (Implanteerbare hartritme Loop Recorder)

Je komt binnenkort voor een implantatie van een ILR (Implanteerbare hartritme Loop Recorder) naar het Anna Ziekenhuis. In deze informatie kun je lezen hoe de gang van zaken rondom deze ingreep is.

Waarom een ILR?

Je hebt de afgelopen tijd soms klachten gehad zoals duizeligheid of je hebt jouw bewustzijn heel kort verloren waarvan de oorzaak nog niet precies bekend is. Daarom is het nodig om jouw hartritme over een langere termijn in de gaten te houden. Dit doen wij met een hartritme monitor, een ILR. Het ritme van jouw hart kan voortdurend worden bekeken, geanalyseerd en zo nodig geregistreerd. Jouw behandelend specialist bepaalt hoe lang je deze hartmonitor nodig hebt; dit kan maximaal 3 jaar zijn.

Hoe ziet het ILR-systeem eruit?

Het ILR-systeem bestaat uit drie onderdelen:

 1. Het implantaat
  Het implantaat is een apparaatje van ongeveer 4 cm lang, 0,5 cm breed en 0,5 cm dik en wordt onder jouw huid (implantatie) ingebracht, links naast het borstbeen.
 2. De activator
  De activator is een afstandsbediening waar je op mag drukken als je klachten hebt. Als je ritmestoornissen hebt, maar je ondervindt hier geen klachten van, wordt dit toch door de ILR geregistreerd.
 3. Remote care
  Twee keer per week worden alle registraties van jouw ILR bekeken. Hiervoor hoef je niet naarhet ziekenhuis te komen. Als het nodig is wordt er met jou contact opgenomen.

Voorbereiding op de ILR-implantatie

 • Als je ergens allergisch voor bent, meld dit dan bij jouw cardioloog en aan de verpleging op de dag van de opname.
 • Als je bloedverdunners gebruikt kan het zijn dat je met deze medicatie tijdelijk moet stoppen. Dit zal jouw cardioloog met je bespreken. Het stoppen van Marcoumar (fenprocoumon) en Sintromitis (acenocoumarol) gebeurt in overleg met de trombosedienst en/of jouw behandelend cardioloog.
 • Als je vragen hebt over medicatie, dan altijd overleggen met jouw cardioloog.

Neem de volgende spullen mee naar het ziekenhuis

 • Jouw medicijnen in de originele doosjes.
 • Iets om de tijd mee door te komen (boek, tijdschrift, enz.).

De dag van de ingreep

 • Je mag een licht ontbijt of lichte lunch gebruiken.
 • Jouw medicatie mag je de ochtend van de ingreep innemen, behalve:
  • Bloedverdunners, tenzij anders met je besproken.
  • Insuline: wanneer je normaal hebt gegeten, moet je jouw normale dosering spuiten. Als je niet/weinig hebt mogen eten, moet de dosering in overleg met de arts aangepast worden.
 • Op de afdeling waar je wordt opgenomen, noteren wij gegevens zoals bloeddruk, pols, lengte, gewicht en temperatuur.
 • Als je de bloedverdunners Marcoumar of Sintromitis gebruikte, prikken wij bloed om jouw waarden te controleren.
 • Bij een lichaamstemperatuur hoger dan 38ºC wordt overlegd met de cardioloog of de ingreep kan plaatsvinden.
 • Draag geen sieraden. Laat deze liever thuis.
 • Jouw bril mag opblijven tijdens de ingreep. Ook contactlenzen, gehoorapparaat en gebitsprothese mag je gewoon dragen.
 • Als het nodig is, wordt jouw linker borsthelft geschoren met behulp van een tondeuse. Je kunt dit zelf doen of een verpleegkundige doet dit.
 • Ga voor de ingreep naar het toilet.
 • Jouw eigen kleding moet uit en je krijgt een ziekenhuisjasje aan.
 • Vrijwilligers brengen jou met je bed naar de afdeling radiologie, waar de ingreep zal plaatsvinden.
 • De ingreep vindt zoveel mogelijk plaats op de afgesproken tijd. Soms is het noodzakelijk daarvan af te wijken. Het kan zijn dat je eerder of later geholpen wordt.

Hoe verloopt de ingreep?

De ingreep vindt plaats op de afdeling radiologie. Op de onderzoekkamer schuif je vanuit jouw bed over op de smalle onderzoektafel. Tijdens de ingreep lig je op jouw rug op deze onderzoektafel.

Jouw ziekenhuisjasje wordt losgemaakt en de huid wordt gedesinfecteerd. De cardioloog geeft jou een plaatselijke verdoving en maakt vervolgens een klein sneetje in jouw huid om de ILR in te brengen. Daarna wordt de wond gesloten door middel van hechtingen en/of wat huidlijm. De ingreep duurt ongeveer 10 minuten.

Hierna schuif je van de onderzoektafel over in jouw eigen bed en word je door vrijwilligers terug naar de afdeling gebracht.

Als je tijdens de ingreep iets onaangenaams voelt, zeg dit dan meteen.

Je krijgt de activator mee naar huis. De hartfunctielaborant zal na de ingreep uitleg geven over hoe je deze moet gebruiken.

De periode na de ingreep

Heb je na de ingreep ergens last van, meld dit dan bij de verpleegkundige. Na terugkomst op de afdeling moet je nog een half uur blijven. Als jij je goed voelt mag je na dit half uur naar huis.

Regels voor thuis

Wondverzorging:

 • De wond de eerste 5 dagen droog houden.
 • Na 5 dagen mag je de pleister verwijderen. En als de wond droog is hoef je er niets meer op te plakken. Korstjes op de wond vallen er vanzelf af; krab niet vanwege gevaar op een infectie.
 • Oplosbare hechtingen of lijm verdwijnen vanzelf.
 • Als er niet-oplosbare hechtingen zijn gebruikt, dan worden deze bij de huisarts verwijderd.

Pijnmedicatie:
Mocht de wond pijnlijk zijn, dan kun je paracetamol innemen: maximaal 8 tabletten van 500 mg per 24 uur.

Autorijden/fietsen:
Als je een rustgevend tabletje hebt gehad, adviseren wij jou om na de ingreep niet zelf aan het verkeer deel te nemen. Het is dus belangrijk dat je van tevoren vervoer naar huis regelt.

Baden/douchen:

 • De wond de eerste 5 dagen droog houden.
 • Daarna mag je kortdurend douchen tot de wond geheel gesloten is.
 • De eerste twee weken na de implantatie mag je niet in bad, zwemmen of naar de sauna.

Lichamelijke activiteit/sporten:
Wij raden je aan de eerste 24 uur na het onderzoek rustig aan te doen. Daarna mag je jouw activiteiten weer hervatten.

Heb je na het lezen van deze regels voor thuis nog specifieke vragen, stel deze dan aan de cardioloog na afloop van de ingreep.

Complicaties

Bij elke ingreep kunnen complicaties optreden. Een specialist zal dan ook altijd het belang van de ingreep afwegen tegenover de eventuele complicaties. De complicaties die bij deze ingreep kunnen optreden, zal de cardioloog met jou bespreken.

Wanneer contact opnemen?

Er zijn een aantal situaties waarna de ILR dient te worden uitgelezen:

 • Bij heftige klachten (bijvoorbeeld een wegraking of vallen) moet je altijd contact opnemen met de Functie afdeling. De pacemakertechnicus zal de gegevens van jouw ILR uitlezen (m.b.v. remote care). Dezelfde dag zal er met jou contact op worden genomen.
  • Functie afdeling 040- 286 48 71
 • Bij bijzonderheden zoals koorts (hoger dan 38ºC), nabloeden of andere klachten kun je voor overleg bellen naar:                            
  • Poli cardiologie: 040 - 286 48 80 (8.30 - 17.00 uur)       
  • Spoedeisende hulp: 040 - 286 48 34 (17.00 - 8.30 uur en in het weekend)

Heb je nog vragen?

Deze informatie is bedoeld om je goed voor te bereiden over de komende ingreep. Als je nog vragen hebt over de ingreep, dan kun je daarvoor terecht bij een van de verpleegkundigen op de afdeling waar je wordt opgenomen, of bij de cardioloog.

 • Poli cardiologie: 040- 286 48 80 (8.30u - 17.00u)

Je kunt ook deze website bezoeken: www.hartstichting.nl