Punctie met behulp van echografie

Het is belangrijk dat je deze informatie aandachtig doorleest. Hierdoor kun jij je goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een punctie

Bij een punctie haalt de radioloog met een naald wat cellen of weefsel weg voor onderzoek. Denk hierbij aan schildklier, klieren in de hals, oksel, zwelling in de lies of borstklier (dit heet een mammapunctie).
Bij dit onderzoek maakt de radioloog gebruik van echografie om de juiste plaats van de punctie te bepalen.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als je door ziekte of om andere redenen verhinderd bent je afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Voor het onderzoek meld je je bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als je medicijnen gebruikt, mag je deze normaal blijven innemen.
Als je bloedverdunners gebruikt, neem dan tevoren contact op met je behandelend arts, deze zal dan als het nodig is de medicatie tijdelijk aanpassen.

Kleding
Tijdens het onderzoek moet het lichaamsdeel waar je de punctie krijgt, worden ontbloot. De overige kleding mag aanblijven.

Voorbereiden
Er is geen speciale voorbereiding voor je nodig.

Hoe verloopt het onderzoek

De arts zal door middel van deze echografie de punctieplaats bepalen. Vervolgens wordt de huid op deze plaats gedesinfecteerd. Soms wordt de huid verdoofd. Dit wordt mede bepaald door het soort naald die gebruikt gaat worden:

  • Een dunne naald voor cellen: cytologische punctie
  • Een dikke naald voor weefsel: histologisch biopt

Het materiaal (cellen of weefsel) wordt opgestuurd voor verder onderzoek.
Na het onderzoek wordt er een pleister geplakt op de prikplaats.
De duur van dit onderzoek is ongeveer 10 tot 20 minuten.

Nazorg

Er is geen speciale nazorg. Normaal gesproken kun je na de punctie je dagelijkse werkzaamheden weer hervatten.
Als je een mammapunctie hebt gehad krijg je de informatie ‘Nazorg borstpunctie’  mee.

Risico en complicaties

Het kan zijn dat er een blauwe plek ontstaat en kan er wat napijn zijn. Dit is normaal en gaat vanzelf weg.

Hoe kom je aan de uitslag

Over het algemeen duurt het 1 week voordat de uitslag van de punctie bekend is. Je krijgt deze uitslag van je behandelend arts.

Tot slot

Deze informatie is bedoeld om je goed te informeren over het komende onderzoek. Heb je nog vragen over de gegeven informatie of over het onderzoek, neem dan contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kun je terecht bij de behandelend arts.

Aan het begin van het onderzoek zal de doktersassistent je nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer je op dat moment nog vragen hebt, kun je deze ook aan haar/hem stellen.

Belangrijke telefoonnummers:

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32