Botscan (Skeletscintigrafie)

Het is belangrijk dat je deze informatie aandachtig doorleest. Hierdoor kun je je goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een skeletscintigrafie

Een skeletscintigrafie, ook wel een botscan genoemd, is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij verschillende aandoeningen van het skelet kunnen worden afgebeeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een radioactieve stof. Het resultaat geeft de arts informatie over de mogelijke oorzaak van je klachten.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als je door ziekte of om andere redenen verhinderd bent je afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Wij vragen je je vóór het onderzoek te melden bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als je medicijnen gebruikt, mag je deze normaal blijven innemen.

Melden

  • Ben je incontinent, neem dan contact op met de afdeling radiologie.
  • Ben je (mogelijk) zwanger neem dan contact op met de afdeling radiologie.
  • Borstvoeding mag 4 uur nadat de radioactieve stof is toegediend weer worden gegeven.

Kleding
Metalen voorwerpen kunnen de opnamen storen. Houd daarom rekening met je kledingkeuze. Mocht je onverhoopt toch kleding dragen met metaal, dan kan je worden gevraagd deze uit te trekken voor het onderzoek.
Wij raden je aan je sieraden thuis te laten.

Mogelijke risico’s en complicaties.

  • De hoeveelheid radioactieve stof die je krijgt toegediend bij een nucleair onderzoek is erg klein. De hoeveelheid straling waaraan je wordt blootgesteld is vergelijkbaar met die van het maken van een röntgenfoto. Je zult hiervan geen meetbaar nadelig effect ondervinden.
  • Van de ingespoten stof merk je niets. Na enkele dagen zijn alle radioactieve stoffen uit je lichaam verdwenen. Je vormt geen stralingsgevaar voor je omgeving gedurende de tijd dat deze stoffen in je lichaam zitten.
  • Allergische reacties komen uiterst zelden voor, en dan alleen in lichte mate.
  • Er bestaat een kleine kans op een bloeduitstorting door het aanprikken van een bloedvat. Deze verdwijnt na enkele dagen vanzelf.

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor dit onderzoek.

Je krijgt bij je afspraakbrief een vragenlijst, die je volledig ingevuld moet meebrengen naar het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek

Je krijgt door middel van een injectie in de arm een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Behalve de prik, voel je niets. Deze stof wordt opgenomen door het skelet.

Afhankelijk van de reden voor het onderzoek kan het zijn dat er meteen na de injectie opnamen gemaakt worden, dit duurt ongeveer 5 minuten. Het kan ook zijn dat er alleen na een aantal uren opnamen gemaakt worden. Het is belangrijk dat je in deze tussenliggende tijd ongeveer 1 liter vocht drinkt (water, koffie, thee, frisdrank). Daarnaast is het belangrijk dat je vaak naar het toilet gaat om te plassen zodat de radioactiviteit niet langer dan nodig is in de blaas zit. Je hoeft gedurende deze tijd niet in het ziekenhuis te blijven blijft.

Vlak voordat de opnamen gemaakt worden, moet je naar het toilet gaan om uit te plassen. Een volle blaas geeft storing op de opnamen.

Voor het maken van de opnamen kom je op een onderzoektafel te liggen waarna het apparaat (gammacamera) boven en/of onder je staat om opnamen te maken. Gedurende deze opnamen is het belangrijk dat je stil blijft liggen. De radioactieve stof zendt straling uit, die met behulp van de gammacamera gemeten kan worden. Een computer zet deze gegevens om in een beeld.

Het maken van de opnamen duurt maximaal 30 minuten.

Nazorg

Na het onderzoek kun je zelfstandig naar huis. De rijvaardigheid wordt door dit onderzoek niet beïnvloed. Je kunt gewoon eten en drinken.

De uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. Je kunt bij je behandelend arts terecht voor de uitslag.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is bedoeld om je goed te informeren over het komende onderzoek. Heb je nog vragen over de gegeven informatie of over het onderzoek, neem dan contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kun je terecht bij de behandelend arts.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant je nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer je op dat moment nog vragen hebt, kun je deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32