Hartkatheterisatie CAG

Download / print

Je ondergaat binnenkort een hartkatheterisatie in het Anna Ziekenhuis. Dit wordt ook wel CAG (Coronair Angio Grafie) genoemd. In deze informatie kun je lezen hoe de gang van zaken rondom dit onderzoek is.

Je afspraak

Je wordt verwacht voor je hartkatheterisatie op:

Dag: ……………………………………………………………………..
Datum: …………………………………………………………………….
Tijdstip: …………………………………………………………………...

Je kunt je op de dag van het onderzoek melden aan de receptie bij de hoofdingang.

Wat is een hartkatheterisatie

Het afbeelden van de kransslagaderen van het hart door middel van katheters (dunne, holle slangetjes) en contrastmiddel.

Welke informatie wordt verkregen

Door middel van een hartkatheterisatie krijgt de cardioloog meer inzicht in de volgende zaken:

 • Is er sprake van vernauwingen of verstoppingen van de kransslagaders.
 • In de lichaamsslagader (de aorta) en de linkerhartkamer kan de bloeddruk worden gemeten, waardoor de cardioloog meer te weten komt over de hartfunctie.

Voorbereiding

Wanneer je ergens allergisch voor bent, moet je dat melden.

Medicijngebruik
Bloedverdunners als Acetylsalicylzuur (Ascal, ASA), Clopidogrel (Plavix, Grepid), Ticagrelor (Brilique) moeten worden door gebruikt. Onderstaande sterkere bloedverdunners moeten worden gestopt:

 • Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban), Eliquis (apixaban), Lixiana (edoxaban) 1 dag van te voren stoppen;
 • Het stoppen van Marcoumar (fenprocoumon) en Sintromitis (acenocoumarol) gebeurt in overleg met de trombosedienst en/of uw
  behandelend cardioloog.

Gebruik je het medicijn Metformine? Dan hoor je vooraf van je arts of je dit medicijn op de dag van het onderzoek mag innemen of niet. Dit is afhankelijk van je nierfunctie. Als je moet stoppen, bepaalt je arts ook wanneer je er na het onderzoek weer mee moet starten. Zaken betreffende medicatie altijd overleggen met de cardioloog.

Waar moet je verder aan denken

 • Neem je medicijnen in de originele doosjes mee.
 • Iets om te lezen.
 • Wil je gebruik maken van de TV? Overleg dat met de verpleegkundige.
 • De eerste 48 uur mag je niet zelfstandig autorijden, fietsen of met het openbaar vervoer reizen. Mocht er binnen deze tijd iets gebeuren, loop je het risico dat de verzekeringsmaatschappij je aansprakelijk stelt. Regel al vóór je opname wie je naar huis brengt of begeleidt als je bijvoorbeeld een taxi neemt?

De dag van het onderzoek

 • Je mag gewoon eten en drinken.
 • Je mag de ochtend van het onderzoek je medicatie innemen, behalve:
  • Sterke bloedverdunners: Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban), Eliquis (apixaban), Lixiana (edoxaban), Marcoumar (fenprocoumon), Sintromitis (acenocoumarol).
  • Diuretica (plastabletten): als het onderzoek na de middag plaatsvindt, mag je de ochtenddosering wel innemen. Als het onderzoek ’s ochtends plaatsvindt, mag je de ochtenddosering na het onderzoek innemen.
  • Insuline: je mag gewoon eten en drinken, dus ook je normale dosering aanhouden.
  • Metformine: afhankelijk van wat je met je arts besproken hebt.
 • Op de afdeling waar je opgenomen wordt, worden gegevens genoteerd zoals bloeddruk, pols, lengte, gewicht en temperatuur.
 • Als je Marcoumar of Sintromitis gebruikte, wordt er bloed geprikt om de waarden te controleren.
 • Bij een temperatuur hoger dan 38ºC wordt er overlegd met de cardioloog of het onderzoek toch kan plaats vinden.
 • Je wordt verzocht geen sierraden te dragen. Laat deze liever thuis.
 • Een bril mag opblijven tijdens het onderzoek.
 • Contactlenzen, gehoorapparaat en gebitsprothese hoeven niet verwijderd te worden voor het onderzoek.
 • Op de afdeling worden beide liezen ruim geschoren met een tondeuse door jou of een verpleegkundige. Vindt het onderzoek via de pols plaats, dan worden de pols en beide liezen geschoren met een tondeuse.
 • Er wordt een infuusnaaldje ingebracht in de hand of arm.
 • Ga voor het onderzoek naar het toilet.
 • Je eigen kleding moet uit (ook je ondergoed) en je krijgt een ziekenhuisjasje aan.
 • Als je wilt krijg je ongeveer een half uur voor het onderzoek krijg je een rustgevend tabletje.
 • Het onderzoek vindt zoveel mogelijk plaats op de afgesproken tijd. Soms is het noodzakelijk daarvan af te wijken. Het kan zijn dat je eerder of later geholpen wordt.
 • Je wordt met het bed door vrijwilligers naar de afdeling radiologie gebracht, waar het onderzoek zal plaatsvinden.

Hoe verloopt het onderzoek?

Op de onderzoekskamer schuif je vanuit het bed op de smalle onderzoekstafel. Je wordt aangesloten op een ECG-monitor. Tijdens het gehele onderzoek houden wij je hartritme en bloeddruk in de gaten. Als je iets onaangenaams voelt (pijn op de borst, misselijkheid, jeuk e.d.) zeg dit dan meteen.

Beide liezen worden gedesinfecteerd en als het onderzoek via de pols gebeurt wordt ook de pols gedesinfecteerd. Je krijgt een steriel laken over je heen waar je je handen onder moet laten liggen in verband met steriliteit.

De cardioloog geeft een plaatselijke verdoving in een van beide liezen of de pols. Daarna zal de cardioloog in de slagader prikken en een buisje inbrengen. Dat geeft even een drukkend gevoel in de lies of pols. Door het buisje schuift de cardioloog een katheter naar de kransslagaders. Hier voel je niets van. Wanneer de katheter op de juiste plaats ligt, wordt er contrastmiddel ingespoten om de kransslagaders zichtbaar te maken.

Tijdens het maken van de opnamen kan het zijn dat de cardioloog vraagt in te ademen en de adem vast te houden. Er worden vanuit verschillende richtingen opnamen gemaakt. Daarom draait het apparaat om je heen en wordt er met de onderzoekstafel geschoven. De gemaakte opnamen worden digitaal opgeslagen in de computer, waardoor bestudering achteraf mogelijk is.

Na het onderzoek via de lies wordt het buisje verwijderd en wordt er ongeveer 10 minuten op de lies gedrukt met de hand of een soort ‘klem’ om het gaatje in de slagader te dichten. Als het gaatje dicht is, krijg je een drukverband.

Na onderzoek via de pols, wordt het buisje verwijderd en de slagader met behulp van een met lucht gevulde bandje dichtgedrukt. Daarna schuif je van de onderzoektafel over in je eigen bed en word je door de vrijwilligers weer terug naar jou afdeling gebracht.

Je bent 30 minuten op de onderzoekskamer.

De uitslag

Als het onderzoek klaar is, gaat de cardioloog de opnamen bekijken. Je krijgt de uitslag van het onderzoek direct op de onderzoekskamer.

De periode na het onderzoek

Onderzoek via de lies
Je moet 4 uur bedrust houden, waarvan 2 uur gestrekt met alleen een kussen onder het hoofd.

Onderzoek via de pols
Op de afdeling krijg je een mitella. Uit het met lucht gevulde bandje wat om je pols zit, wordt vervolgens in fases lucht uit gehaald. Dit duurt ongeveer drie uur. Als de band leeg is, blijft deze nog 15 min om je pols. Een half uur later mag je naar huis, mits er geen complicaties optreden.

Regels voor thuis na onderzoek via de lies

De meeste patiënten krijgen na het onderzoek een bloeduitstorting rondom de aanprikplaats. Enige zwelling is ook mogelijk, deze mag echter niet toenemen. In dat geval neem je contact op met het ziekenhuis. De bloeduitstorting kan ook naar beneden uitzakken. Na ongeveer 6 weken is de bloeduitstorting helemaal verdwenen.

Wondverzorging
De verpleegkundige heeft op de aanprikplaats een pleister gedaan. Deze mag je er de volgende dag zelf afhalen. Als het wondje nog niet droog is, moet je er een nieuwe op plakken. Door een vochtige pleister kan infectie van het wondje optreden.

Autorijden/ fietsen
De eerste 48 uur mag je zelf niet autorijden of fietsen. Dit verhoogt namelijk de druk op de lies, waardoor het wondje weer kan gaan bloeden. Als je een aanrijding krijgt binnen 2 dagen na het onderzoek, loop je het risico dat de verzekeringsmaatschappij je aansprakelijk stelt.

Lichamelijke activiteit
Wij raden je aan de eerste 48 uur na het onderzoek rustig aan te doen. Je mag niet zwaar tillen (<5kg) en ook geen zwaar lichamelijke arbeid verrichten. Ook is het verstandig rustig aan te doen met traplopen, dit geeft meer druk op de lies. Na deze twee dagen mag je thuis je activiteiten weer rustig gaan hervatten. Bouw dit geleidelijk aan op.

Baden/douchen
De eerste 4 dagen na het onderzoek mag je niet in bad, zwemmen of naar de sauna. Je mag wel kortdurend douchen (max. 5 minuten).

Sporten
Na 7 dagen mag je het sporten weer hervatten.

Werk/arbeid
Aan de hand van de uitslag van het onderzoek en de aard van je dagelijkse werkzaamheden wordt bekeken wanneer je deze weer mag hervatten. Heb je na het lezen van deze regels voor thuis nog specifieke vragen, stel deze dan aan de cardioloog na afloop van het onderzoek.

Regels voor thuis na een onderzoek via de pols

Je hebt op de afdeling een mitella gekregen. Deze moet je 24 uur na het onderzoek dragen.

Wondverzorging
De verpleegkundige heeft op de aanprikplaats een pleister gedaan. Deze mag je er de volgende dag zelf afhalen. Als het wondje nog niet droog is, moet je er een nieuwe op plakken. Door een vochtige pleister kan infectie van het wondje optreden.

Autorijden/ fietsen
De eerste 48 uur na het onderzoek mag je zelf niet autorijden of fietsen. Dit verhoogt namelijk de druk, waardoor het wondje weer kan gaan bloeden. Als je een aanrijding krijgt binnen 2 dagen na het onderzoek, loop je het risico dat de verzekeringsmaatschappij je aansprakelijk stelt.

Lichamelijke activiteit
Wij raden je aan de eerste 48 uur na het onderzoek rustig aan te doen. Je mag niet zwaar tillen (< 5 kg) en ook geen zwaar lichamelijke arbeid doen. Na deze 2 dagen uur mag je je activiteiten thuis weer rustig hervatten. Bouw dit geleidelijk aan op.

Baden/douchen
De eerste 4 dagen na het onderzoek mag je niet in bad, zwemmen of naar de sauna. Je mag wel kortdurend douchen (max. 5 min).

Sporten
Na 7 dagen mag je het sporten weer hervatten.

Werk/arbeid
Aan de hand van de uitslag van het onderzoek en de aard van je dagelijkse werkzaamheden wordt bekeken wanneer je deze weer mag hervatten.

Heb je na het lezen van deze regels voor thuis nog specifieke vragen, stel deze dan aan de cardioloog na afloop van het onderzoek.

Complicaties

Bij elk onderzoek kunnen complicaties optreden. Een specialist zal dan ook altijd het belang van het onderzoek afwegen tegenover de eventuele complicaties. De complicaties die bij dit onderzoek kunnen optreden, zal de cardioloog met jou bespreken.

Bij dringende problemen

Bij bijzonderheden na het onderzoek zoals koorts (> 38ºC), nabloeden of andere klachten kun je voor overleg bellen naar:

 • Polikliniek cardiologie: 040 - 286 48 80 (ma. - vrij. 8.30 - 17.00 uur)
 • Spoedeisende hulp: 040 - 286 48 34 (17.00 - 8.30 uur en in het weekend)

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Zo kun je alles nog eens rustig nalezen.

Als je nog vragen hebt over de hartkatheterisatie dan kun je daarvoor terecht bij één van de verpleegkundigen op de afdeling waar je wordt opgenomen of bij de cardioloog.