Borstreconstructie met een weefselexpander

Plastische chirurgie

Download / print

Inleiding

Je krijgt binnenkort een borstreconstructie met een weefselexpander in het Anna Ziekenhuis. In deze informatie lees je meer informatie over deze borstreconstructie. Het is goed je daarbij te realiseren dat jouw persoonlijke situatie anders kan zijn dan beschreven.

Over een borstreconstructie met een weefselexpander

Als door een borstamputatie onvoldoende huid aanwezig is om een borst direct te reconstrueren, kan een weefselexpanderprothese worden gebruikt om de huid op te rekken. Hierdoor wordt dan ruimte gemaakt om uiteindelijk een definitieve borstprothese te kunnen plaatsen. De kwaliteit van de achtergebleven huid moet goed zijn en ook de grote borstspier moet voor deze methode nog intact zijn.

Een weefselexpanderprothese, ook wel tissue-expander genoemd, is een lege ballon die door aanprikken gevuld kan worden. Via het litteken van de amputatie wordt deze ballon onder de grote borstspier ingebracht. Een slangetje (drain) zal geplaatst worden om overtollig vocht in het wondgebied af te voeren.

Duur van de ingreep
Deze ingreep neemt ongeveer een uur in beslag.

Opname in het ziekenhuis
Je wordt één tot twee dagen in het ziekenhuis opgenomen.

Voor de operatie

Je wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor jou extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit noemen we pre-operatieve screening. Tijdens dit gesprek komt een aantal onderwerpen aan bod. Dit zijn onder andere:

 • de soort verdoving (anesthesie) en pijnstilling.
 • waar je op moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie.
 • afspraken over hoe je op die dagen jouw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Bespreek het gebruik van bloedverdunners ook altijd met jouw behandelend arts. Als je medicijnen gebruikt, neem dan een actueel medicijnoverzicht of medicijnpaspoort mee.

Algemene leefregels

 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Als je bloedverdunnende medicijnen gebruikt, overleg je met de plastisch chirurg of je hier voor de ingreep mee moet stoppen.
 • Zorg voor een passende sportbeha zonder beugel in jouw nieuwe cupmaat, het liefst met voorsluiting. Deze neem je de dag van de operatie mee naar het ziekenhuis. Vanaf de eerste dag na de operatie kun je deze gaan dragen, de verpleegkundige op de afdeling zal jou helpen bij het passend maken hiervan.
 • Je mag op de dag van de operatie geen bodylotion gebruiken.
 • Zolang je hechtpleisters en/of hechtingen hebt, raden wij jou af om in bad te gaan. Douchen mag wel, ook wanneer je nog drains hebt.
 • Twee tot drie weken na de operatie, als de wonden dicht zijn, kun je beginnen met het verzorgen van de wonden met een crème of zalf om de genezing te bevorderen.
 • Je mag de eerste 4 weken niet op jouw buik liggen. Vanaf week 5 mag je weer proberen op jouw buik te liggen. In het begin kun je hierbij zachte kussens gebruiken voor ondersteuning van de borsten. Na 6 weken mag je liggen zoals je wilt. Direct na de operatie is rugligging het beste, zijligging zou eventueel ook mogen mits dit niet pijnlijk is of druk geeft op de gereconstrueerde borst.
 • Luister goed naar jouw lichaam en de grenzen die jouw lichaam aangeeft.

Na de operatie

Je wordt wakker met een verband rond de borsten. Na de operatie is de geopereerde borst gezwollen, gevoelig en/of pijnlijk. De eerste paar dagen kunnen pijnstillers nodig zijn, daarna neemt de pijn snel af. Ook een stekend gevoel kan optreden.

De drain wordt meestal na enkele dagen verwijderd, zodra de productie minder dan 30 milliliter per 24 uur is. Na het verwijderen van het drukkende verband dien je de meegenomen sportbeha of een borstband (afhankelijk wat jij fijner vindt zitten) aan te doen. De hechtingen worden zo nodig na ongeveer twee weken verwijderd op de polikliniek. Je krijgt hiervoor een afspraak mee bij ontslag.

Na ongeveer twee tot drie weken wordt begonnen met het geleidelijk vullen van de prothese met fysiologische zoutoplossing tot de gewenste cupmaat is bereikt. Dit gaat in etappes. Hiervoor kom je gedurende vier tot acht weken wekelijks naar de polikliniek. Het vullen gebeurt met een injectienaald waarmee door de huid heen de vuldop wordt aangeprikt. Het vullen duurt ongeveer twee minuten. Per keer wordt gemiddeld 50-60 milliliter gevuld.

Na een rustperiode van ongeveer vijf tot zes maanden volgt meestal een tweede operatie waarbij de expander wordt vervangen door een definitieve prothese.

 

Leefregels na borstreconstrucie met weefselexpander(s)

Week 1:

 • Geef jezelf en het geopereerde gebied voldoende rust.
 • Draag gedurende de eerste drie weken dag en nacht een sportbeha of
 • een borstband. Tenzij anders afgesproken met jouw behandelend arts.
 • Hef jouw armen niet boven schouderhoogte.
 • Vermijd zwaar tillen.
 • Doe geen huishoudelijk werk.
 • De eerste twee weken na de operatie wordt zelfstandig autorijden afgeraden. Rijden terwijl dit door jouw gezondheidsproblemen eigenlijk niet toegestaan is, kan in geval van een aanrijding of een ongeval tot weigeren van uitkering van de schade leiden.
 • Belangrijk is dat je niet te lang douchet en dat jij je deppend afdroogt.
 • Zolang je hechtpleisters en/of hechtingen hebt, mag je niet in bad.

 

Week 2:

 • Als de arts het goed keurt en jouw lichaam het aan kan, kun je eind deze week beginnen met het poliklinisch bijvullen van de weefselexpander (s). Wekelijks wordt de weefselexpander met circa 50-60 cc bijgevuld tot het gewenste volume is bereikt.
 • Hef jouw armen niet boven schouderhoogte.
 • Vermijd zwaar tillen.
 • Lichte huishoudelijke activiteiten zijn toegestaan, zolang je binnen de comfortzone blijft. Dat wil zeggen: zolang jij er je goed bij voelt en het gemakkelijk gaat.
 • De sportbeha of borstband draagt dag en nacht, of het moet anders afgesproken zijn met jouw behandelend arts.

 

Week 3:

 • Je mag jouw armen boven het hoofd heffen, maar zonder kracht te hoeven zetten.
 • Vermijd zwaar tillen.
 • Je mag het huishoudelijke werk naar vermogen iets uitbreiden.
 • Autorijden is weer toegestaan, mits jij je hier fit genoeg voor voelt.
 • De sportbeha of borstband draag je dag en nacht, of het moet anders afgesproken zijn met jouw behandelend arts.

 

Week 4:

 • Het herstelproces is in volle gang.
 • Je mag jouw armen boven het hoofd heffen, en meer gaan gebruiken.
 • Je mag geleidelijk aan jouw gewone dagelijkse bezigheden hervatten, maar belast het geopereerde gebied niet en luister naar jouw lichaam.
 • De sportbeha of borstband draag je overdag, of het moet anders afgesproken zijn met jouw behandelend arts.

 

Week 5:

 • Je zult merken dat jouw activiteiten gemakkelijker verlopen.
 • Je mag de armbewegingen en krachtsinspanning geleidelijk opvoeren zolang je binnen de comfortzone blijft.
 • De sportbeha of borstband draag je dag en nacht, of het moet anders afgesproken zijn met jouw behandelend arts.

 

Week 6:

 • In deze week kun je geleidelijk jouw alledaagse bezigheden hervatten.
 • Denk er aan niet te lang zware dingen te tillen.
 • Na deze week mag je in principe alles weer doen wat je gewend was, het dragen van een sportbeha of borstband is niet meer noodzakelijk.

De fase tussen weefselexpander en het plaatsen van de definitieve prothese

In de periode van het plaatsen van de weefselexpander(s) tot aan het plaatsen van de definitieve prothese(s) mag je geen MRI-onderzoek ondergaan. Dit omdat de weefselexpander is voorzien van een metalen plaat.

De weefselexpander wordt zoals eerder beschreven poliklinisch gevuld tot het gewenste volume is bereikt. Na een rustperiode van ongeveer drie tot zes maanden volgt meestal een tweede operatie waarbij de expander wordt vervangen door een definitieve prothese. Jouw behandelend plastisch chirurg zal samen met jou deze termijn bespreken.

Mogelijke complicaties en risico’s

Het plaatsen van een weefselexpander kent dezelfde algemene risico’s als een reguliere operatie. Risico’s kunnen zijn:

 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • lelijke littekengenezing

Specifieke complicatie en risico bij een weefselexpander

Bij een infectie of open wond door gestoorde wondgenezing kan het noodzakelijk zijn om de weefselexpander vroegtijdig te verwijderen. Deze complicatie komt zelden voor. Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Wij verwachten van jou dat jij je aan de leefregels houdt.

Wanneer moet je contact opnemen

In de volgende situaties is het belangrijk dat je contact opneemt:

 • als je na de operatie koorts krijgt boven de 38,5º C en één of beide borsten warm en pijnlijk aanvoelen;
 • als de geopereerde borst in korte tijd opzwelt;
 • bij pijn die niet reageert op pijnstillers;
 • bij een hevig bloedende operatiewond;
 • bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kun je bellen met de afdeling plastische chirurgie, telefoon 040 - 286 48 54.

Buiten kantooruren en in het weekend kun je contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoon 040 - 286 48 34.

In het Anna leiden we mensen op

Dokters, verpleegkundigen en paramedici kunnen in het Anna Ziekenhuis opgeleid worden. Dit kan betekenen dat jouw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Als jij niet geholpen wil worden door een zorgverlener in opleiding dan kun je dit aangeven bij de dokter die jou behandelt.

Veiligheid is het allerbelangrijkste. Daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gediplomeerde zorgverlener.

De plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis werken samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio. En met andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant. Dit regiomaatschap heeft de naam ONS plastisch chirurgen.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de poli Plastische Chirurgie:

Telefoon: 040 - 286 48 54
Email: poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl (vermeld altijd jouw naam en geboortedatum)

 

De plastische chirurgen van het Anna Ziekenhuis werken in maatschapverband samen met de andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant.