Lipofilling

Plastische chirurgie

Download / print

Inleiding

Hier lees je informatie over lipofilling (lipostructure volgens Coleman) en wordt aangeboden door de plastisch chirurgen in de regio Zuid-Oost Brabant.

Wat is lipofilling/lipostructure

Lipofilling is een operatie, waarbij plooien, rimpels, deukjes en onregelmatigheden kunnen worden opgevuld met lichaamseigen vet. Vaak wordt deze methode gebruikt om bepaalde rimpels bij de mond op te vullen of bij de borsten. Het vet wordt eerst op een andere plaats verwijderd (bijvoorbeeld via een klein sneetje bij de navel uit de buik). Dit vet wordt vervolgens speciaal geprepareerd, onder andere in een centrifuge, en met speciale naalden weer ingebracht op de plaatsen waar dat nodig is. De methode die gebruikt maakt van speciale zeer dunne naalden en preparering van vet noemt men lipostructure (methode van Coleman).

Verwachtingen en mogelijkheden

In principe is het met de lipostructure methode goed mogelijk deukjes en plooien op te vullen. Met deze methode is de kans op overleving van het ingebrachte vet maximaal, maar het kan voorkomen dat (een deel van) het ingebrachte vet toch wordt geabsorbeerd, zodat een tweede correctie eventueel nodig is. Natuurlijk kan ook geen garantie worden gegeven over hoelang het effect blijvend is, aangezien het lichaam continue aan een verouderingsproces onderhevig is. Bepaalde rimpels en deukjes kunnen meer geschikt zijn voor de methode dan andere. In tegenstelling tot de tijdelijke vulmiddelen en de blijvende vulmiddelen met lichaamsvreemde stoffen, treedt geen allergie op en is het ingebrachte materiaal volledig natuurlijk en van jou zelf.

Voor de operatie

Kleinere operaties kunnen onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, terwijl bij grotere oppervlakken narcose noodzakelijk is. Je wordt dan opgenomen op het dagcentrum. Wanneer je bloedverdunnende middelen gebruikt, moet je het gebruik hiervan in overleg met jouw arts eventueel staken.

De operatie

Alhoewel bij kleine oppervlakken maar een heel geringe hoeveelheid vet wordt ingebracht, duurt het prepareren van het vet toch vaak langer dan men denkt.

Eerst wordt via een klein steekgaatje, een verdovende vloeistof ingebracht, terwijl ook het gebied dat behandeld moet worden wordt verdoofd. Vervolgens wordt via het kleine sneetje, meestal bij de navel, vet uit de buikhuid verwijderd. Dit wordt na speciale voorbereiding (onder andere met een centrifuge) via kleine steekgaatjes met een speciale naald ingebracht op de plek van de correctie.

De littekentjes zijn klein en vallen in het algemeen na enige tijd maar weinig op. Aangezien het hier om enkele cc’s gaat, wordt op de plaats waar het vet is weggehaald nauwelijks een merkbaar effect vastgesteld. Alleen bij grotere hoeveelheden kunnen enige onregelmatigheden ontstaan. Het koelen van de plaats die behandeld is, vermindert de kans op zwelling.

Na de operatie

Na de operatie krijg je een buikband gedurende 2 weken nadat het vet uit de buikhuid is verwijderd.
De plaats die behandeld is kan tijdelijk flink gezwollen zijn, blauwe verkleuringen geven en er kunnen verdikkingen aanwezig zijn. Na tien dagen zijn meestal de meeste blauwe plekken verdwenen, maar nog langere tijd, soms gedurende enkele weken kan de behandelde plek gezwollen aanvoelen. Pas na circa een half jaar kan het definitieve resultaat worden beoordeeld.

Als er hechtingen zijn geplaatst worden deze na een week al verwijderd. Douchen is vanaf de dag na de operatie al toegestaan.

Het is essentieel dat de plaats die behandeld is rust krijgt om het vet zoveel mogelijk te laten ingroeien. Dit betekent dus niet sporten en minder beweging van de behandelde plaats.

Complicaties en risico’s

Bij elke operatie bestaat een kans op nabloeding en infecties. Dit is ook bij deze operatie het geval.

Zoals hierboven vermeld kan langere tijd een blauwe verkleuring van de behandelde plek (bijvoorbeeld het gelaat) aanwezig zijn en kan deze stug aanvoelen. De littekentjes zijn zeer klein, maar kunnen wel langere tijd rood zijn.
Bij een klein percentage is een aanvullende behandeling noodzakelijk als het vet voor een gedeelte wordt geabsorbeerd. In zeldzame gevallen kan ook op de plaats waar het vet verwijderd is een al dan niet tijdelijke verdikking van de huid aanwezig zijn.
Bij een klein percentage komt het voor dat het vet, ook bij herhaling, volledig wordt opgenomen waardoor de correctie niet wordt bereikt.
Het is belangrijk dat je een min of meer stabiel gewicht hebt (± ca 5 kg). Bij gewichtstoename, kan ook het ingebrachte vet van de lipofilling dikker worden.

Voor mensen met een sterk schommelend gewicht is deze methode niet geschikt. Jouw arts zal ook rekening houden met bepaalde ziekten als schildklieraandoeningen, suikerziekte en medicatie als Prednison.

In het Anna leiden we mensen op

Dokters, verpleegkundigen en paramedici kunnen in het Anna Ziekenhuis opgeleid worden. Dit kan betekenen dat jouw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Als jij niet geholpen wil worden door een zorgverlener in opleiding dan kun je dit aangeven bij de dokter die jou behandelt.

Veiligheid is het allerbelangrijkste. Daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gediplomeerde zorgverlener.

De plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis werken samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio. En met andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant. Dit regiomaatschap heeft de naam ONS plastisch chirurgen.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze dan gerust aan jouw plastisch chirurg. Misschien vind je het handig jouw vragen van te voren op te schrijven en mee te brengen.

Je kunt contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie:

Telefoon:    040 - 286 48 54
E-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl
                   (vermeld altijd jouw naam en geboortedatum)