Correctie van de onderoogleden

Plastische chirurgie

Inleiding 

Hier vind je algemene, aanvullende informatie over correctie van de onderoogleden. De informatie wordt jou aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. Deze informatie heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met jouw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed je te realiseren dat voor jou persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Veel mensen hebben last van wallen onder hun ogen. Meestal wordt dit veroorzaakt door het slapper worden van de huid en de spieren rondom het oog, of door vet- en/of vochtophoping onder het oog. Dit kan de plastisch chirurg corrigeren met een onderooglidcorrectie. Correctie van de onderoogleden is een ingreep die wat uitgebreider is dan correctie van de bovenoogleden.

Ook de bovenoogleden kunnen gecorrigeerd worden, informatie hierover vind je onder ‘Correctie van de bovenoogleden’. Als je dit wenst, kan een onderooglidcorrectie in combinatie met een bovenooglidcorrectie worden uitgevoerd. Meestal wordt de combinatie van deze ingrepen onder volledige narcose uitgevoerd. Als jouw voorkeur uitgaat naar plaatselijke verdoving, dan is het beter om beide ingrepen afzonderlijk uit te voeren. Jouw plastisch chirurg kan dit verder uitleggen.

Vóór de operatie

De operatie kan plaatsvinden onder algehele narcose (anesthesie) of plaatselijke verdoving. De operatie vindt meestal onder locale verdoving plaats. De plastisch chirurg bespreekt met jou van tevoren welke vorm van verdoving voor jou het meest geschikt is of door jou gewenst wordt. Bij een plaatselijke verdoving mag je kort na de operatie naar huis.

Als de operatie onder algehele narcose plaatsvindt, blijf je een dag in het ziekenhuis. In dit geval wordt, voordat je wordt opgenomen, jouw algemene gezondheid onderzocht. Ook krijg je een intakegesprek bij Bureau Opname. De secretaresse van de polikliniek plastische chirurgie maakt hiervoor een afspraak.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als je bloedverdunnende middelen gebruikt, dien je (in overleg met jouw arts) hier minstens één week voor de operatie mee te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 6 weken voor tot 6 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag je ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Mocht je voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag je alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die je zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.
 • Je mag de dag van de operatie de oogleden niet insmeren of opmaken.

De opname

Je wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/dagbehandeling. Het betreft meestal een dagopname, zodat je dezelfde dag nog naar huis kan.

Wat gebeurt er bij de operatie

De ingreep vindt plaats onder locale (plaatselijke) verdoving of onder algehele narcose en duurt ongeveer een uur. De huidsnede wordt gemaakt vlak onder de wimpers van het onderooglid. Deze loopt door tot ongeveer anderhalve centimeter buiten de buitenste ooghoek, afhankelijk van de hoeveelheid huidoverschot. Ook wordt het te veel aan vetweefsel verplaatst of weggenomen. De huid wordt hierbij meestal naar de zijkant toe strak getrokken. Daarna wordt de overtollige huid verwijderd. Soms kan een goed resultaat worden bereikt door alleen het te veel aan vet te verwijderen. Dit kan worden verricht zonder uitwendig zichtbaar litteken, maar is slechts in zeer beperkte situaties mogelijk.

Na de operatie

Na de operatie kunnen de oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Patiënten kunnen na de operatie vrijwel altijd gewoon zien. Er wordt geen verband aangebracht.

Leefregels na de operatie

Koelen van de geopereerde ogen
De eerste dag na de operatie moet je de ogen koelen met licht vochtige gaasjes uit de koelkast. Ook kun je een zogenaamde ‘coolpack of ‘ijsbril’ gebruiken. De pijn en de zwelling worden hierdoor minder. Deze hulpmiddelen zijn te koop bij een goede drogist of apotheek. Verpak de coolpack of ijsbril eerst in een schone doek voordat je deze op de ogen legt. Niets uit de vriezer mag direct op het ooglid worden gelegd! Een pijnstiller is meestal niet nodig.

Douchen
Je mag douchen, maar wrijf niet in de ogen!

Wondverzorging
Laat eventueel aangebrachte pleistertjes zitten. Mochten deze er toch af  gaan, dan is dat geen probleem. De hechtingen worden na ongeveer 1 week op de polikliniek verwijderd. Vermijd de eerste 2 weken druk op het hoofd (niet voorover bukken zwaar tillen of sporten).

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een onderooglidcorrectie heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose (geldt alleen bij volledige narcose)
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de onderoogleden)
 • lelijke littekengenezing

Specifieke complicaties en risico’s bij een correctie van de onderoogleden:

 • Soms komt na deze ingreep een meer dan normale lekkage van bloed voor. Dit is meestal niet ernstig. Het duurt dan wel langer voordat het normale uiterlijk is hersteld.
 • Er kan een met vocht gevulde holte (epitheelcyste) ontstaan in het litteken. Dit komt zelden voor en kan operatief worden opgelost.
 • Soms komt de binnenzijde van het ooglid na de operatie niet meer tegen de oogbol aan. Dit veroorzaakt tranenvloed en irritatie van het ooglid. Deze complicatie wordt ‘ectropion’ genoemd. Meestal is dit van voorbijgaande aard. Een enkele keer is echter een nieuwe operatie noodzakelijk.

Uiteraard doen wij er alles aan om deze risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van jou dat jij je aan de leefregels houdt.

Wanneer neem je contact op

Na de operatie zijn de oogleden gedurende enkele weken gezwollen en verkleurd. Licht nalekken van de wonden en verschil in zwelling en aspect (aanzien) van de oogleden in het begin is normaal. Je hoeft hiervoor dus geen contact op te nemen met het ziekenhuis.
In de volgende situaties is het belangrijk dat je contact opneemt:

 • Als je na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kun je bellen met polikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer 040 - 286 48 54.
Buiten kantooruren en in het weekend kun je contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Een operatie ter correctie van de onderoogleden en de kosten van eventuele complicaties worden vrijwel nooit vergoed door jouw ziektekostenverzekering. Het secretariaat van jouw behandelend plastisch chirurg kan jou informatie geven over de kosten.

Informatie

Bezoek voor meer informatie  de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC): www.nvpc.nl. Onder het kopje ‘Chirurgische bijsluiters’ vind je extra informatie over de onderooglid-correctie. (Let op: in deze bijsluiter staat vermeld dat je een toestemmings-formulier moet ondertekenen; dit is echter niet van toepassing voor behandeling door de plastisch chirurg in het Anna Ziekenhuis.)

In het Anna leiden we mensen op

Dokters, verpleegkundigen en paramedici kunnen in het Anna Ziekenhuis opgeleid worden. Dit kan betekenen dat jouw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Als jij niet geholpen wil worden door een zorgverlener in opleiding dan kun je dit aangeven bij de dokter die jou behandelt.

Veiligheid is het allerbelangrijkste. Daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gediplomeerde zorgverlener.

De plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis werken samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio. En met andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant. Dit regiomaatschap heeft de naam ONS plastisch chirurgen.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze dan gerust aan jouw plastisch chirurg.  

Polikliniek plastische chirurgie:
Telefoon:    040 - 286 48 54
E-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl
                     (vermeld altijd jouw naam en geboortedatum)