Inleiding

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over de buikwand- plastiek (operatie van de buikwand) en wordt jou aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. De informatie heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met jouw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed om je te realiseren dat voor jou persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Door veroudering, zwangerschappen, operaties, maar vooral door afvallen na overgewicht, treedt bij bijna ieder mens een verslapping op van de buikhuid, terwijl vaak ook de spieren van de buikwand verslappen. Er ontstaat dan een ‘hangbuik’ of een ‘puilende buik’. Middels een operatie kan dit worden gecorrigeerd.

Een buikwandoperatie is geen methode om af te vallen. Ben je te zwaar, dan is het verstandig om voor de operatie eerst te vermageren. Het operatieresultaat zal dan aanzienlijk beter zijn en het risico op complicaties kleiner. Het is vaak mogelijk de buik een platter aanzien te geven.

Vóór de operatie

Voordat je wordt opgenomen, wordt jouw algemene gezondheid onderzocht. Tevens vindt een intakegesprek plaats bij Bureau Opname.

Aandachtspunten vóór de operatie:

 • Als je bloedverdunnende middelen gebruikt, dien je (in overleg met jouw arts) hier minstens één week voor de operatie mee te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 6 weken voor tot 6 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag je ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Mocht je voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag je alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die je zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.
 • Je mag de dag van de operatie geen bodylotion gebruiken.
 • Het is verstandig om vóór de operatie een strakke pantybroek aan te schaffen. Deze dien je na de operatie een aantal weken te dragen.

De opname

Je wordt opgenomen op de afdeling Kortverblijf/dagbehandeling. Meestal is een opname van 1 nacht nodig.

Wat gebeurt er bij de operatie

Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg op jouw buik het operatiepatroon af. De operatie vindt plaats onder algehele narcose en duurt ruim anderhalf uur. Als de operatie langer duurt kan het zijn dat er een katheter in de blaas wordt ingebracht.

Tijdens de operatie wordt de huid van de buikwand geheel losgemaakt van de onderliggende spieren tot aan de ribbenboog en het borstbeen. De navel wordt rondom omsneden maar blijft op zijn plaats zitten. Om de navel weer op zijn oude plaats naar buiten te laten komen, wordt er een nieuwe opening in de buikhuid gemaakt waar de navel wordt ingehecht. Als de onderliggende spierlaag door zwangerschappen en/of overgewicht uitgerekt is, worden de spieren weer naar elkaar toe gehecht. Hierna wordt de overtollige huid met het onderhuidse vetweefsel verwijderd.

Indien noodzakelijk wordt deze procedure gecombineerd met een liposculpture van de buikwand. Meer informatie hierover vind je in de brochure ‘Liposculpture’.

Tijdens de operatie worden er twee of drie slangetjes (drains) achtergelaten om wondvocht naar buiten toe af te voeren. De littekens komen onder op de buik en rond de navel te liggen.

Na de operatie

De pijn na de operatie is over het algemeen gering. Houd er wel rekening mee, dat je na ontslag uit het ziekenhuis enkele weken rust dient te houden, om volledig te herstellen. De dag na de operatie word je direct gemobiliseerd (dit houdt in dat je onder begeleiding van een verpleegkundige gaat bewegen). Wanneer er geen wondvocht meer in de flesjes bijkomt, worden de drains verwijderd. Dit is meestal na enkele dagen. Het bloedverlies is over het algemeen gering. In uitzonderlijke gevallen krijgt de patiënt ijzertabletten of een bloedtransfusie.
Meestal maakt de chirurg gebruik van oplosbare hechtingen voor het sluiten van de wond. Deze hechtingen hoeven dan niet verwijderd te worden. De dag na de operatie mag je in principe naar huis. Nadat de pleisters verwijderd zijn op de polikliniek plastische chirurgie, is het verstandig de littekens 2 maal daags in te smeren.

Leefregels na de operatie
Zodra je weer thuis bent, kun je met lichte activiteiten beginnen. Vermijd echter bewegingen die pijn doen. Probeer langzamerhand steeds meer te doen, maar forceer niet. Na drie tot vier weken ben je zover hersteld dat je de meeste activiteiten weer redelijk zelf kunt doen. Dit hangt af van de ingreep en het genezingsproces.

Het is belangrijk dat jij je aan de volgende leefregels houdt:

 • De drain die je hebt gekregen wordt na 5 dagen verwijderd mits deze per 24 uur minder dan 30cc afloopt. Hiervoor kun je contact opnemen met poli plastische chirurgie.
 • Je mag douchen ook met drains.
 • Pleisters laten zitten tot de eerstvolgende controle, als ze loslaten mogen ze verwijderd worden. Tijdens de controle worden de knoopjes van de oplosbare hechtingen verwijderd.
 • Je mag 6 weken niet sporten en geen zwaar werk verrichten.
 • Je krijgt voor de eerste 2 weken een buikband. Daarna dag en nacht
 • gedurende 6 weken een strakke pantybroek of de buikband blijven dragen.

Algemene complicaties en risico’s
Een buikwandcorrectie heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • ·risico’s van de narcose;
 • ·trombose;
 • ·een nabloeding;
 • ·het optreden van infecties;
 • ·tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de buikwand);
 • ·lelijke littekengenezing. Deze minder fraaie littekengenezing kan optreden bij iedere operatie, is patiënt afhankelijk en komt gelukkig maar zelden voor.

Specifieke complicaties en risico’s
Specifieke complicaties en risico’s van een buikwandplastiek zijn:

 • Bij hoge uitzondering kan een deel van de buikhuid of de navel afsterven, waarvoor een nieuwe operatie noodzakelijk kan zijn.
 • Een overschot aan huid en vetweefsel kan blijven bestaan aan de beide zijden van het litteken (“Dogears’). Operatieve correctie hiervan kan, na ongeveer een jaar, aangewezen zijn.

Uiteraard doen wij er alles aan om deze risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van jou dat jij je aan de leefregels houdt. Als je rookt of te zwaar bent, vergroot dat de kans op complicaties.

Wanneer neem je contact op

Na de operatie kan de buik gezwollen of pijnlijk zijn. Hiervoor kun je als dit nodig is, de eerste paar dagen pijnstillers (paracetamol, zo nodig 6 maal daags 1 tablet van 500 milligram) gebruiken. Daarna neemt de pijn snel af.
Ook een strak en stekend gevoel kan optreden. Deze klachten zijn normaal en hiervoor hoef je geen contact op te nemen.
In de volgende situaties is het belangrijk dat je contact opneemt:

 • Als je na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Met wie neem je contact op:
Bij vragen op de dag van de ingreep kun je contact opnemen met de afdeling waar je gelegen hebt.

De dagen hierna tussen 8.00 en 17.00 uur met de poli plastische chirurgie, telefoon: 040 - 286 48 54

Na 17.00 uur en in het weekend met de spoedeisende hulp, telefoon 040 - 286 48 34

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij jouw zorgverzekering hoe dit voor jou geregeld is.

In het Anna leiden we mensen op

Dokters, verpleegkundigen en paramedici kunnen in het Anna Ziekenhuis opgeleid worden. Dit kan betekenen dat jouw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Als jij niet geholpen wil worden door een zorgverlener in opleiding dan kun je dit aangeven bij de dokter die jou behandelt.

Veiligheid is het allerbelangrijkste. Daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gediplomeerde zorgverlener.

De plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis werken samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio. En met andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant. Dit regiomaatschap heeft de naam ONS plastisch chirurgen.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze dan gerust aan jouw plastische chirurg.
telefoon:       040 - 286 48 54
e-mail:          poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl (vermeld altijd jouw naam en geboortedatum)