Borstverkleining

Plastische chirurgie

Download / print

Inleiding

Je overweegt een operatie om jouw borsten te laten verkleinen. Deze brochure bevat algemene, aanvullende informatie over borstverkleining. De brochure wordt jou aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. Deze informatie heeft niet de bedoeling volledig te zijn, of een gesprek met jouw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed om je te realiseren dat voor jou persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Het komt regelmatig voor dat vrouwen last hebben van te zware borsten. Door het abnormale gewicht van de borsten kunnen lichamelijke klachten als rug-, nek- en schouderpijn ontstaan. In extreme gevallen kan het zelfs moeilijk zijn een passende BH te vinden. Ook bij het sporten kunnen vrouwen hinder ondervinden van hun zware borsten. Als de borsten ook verslapt zijn, kan smetten van de huid in de onderste borstplooi voorkomen. Ook kunnen psychische klachten voorkomen, zoals schaamtegevoelens. Vaak is sprake van een slechte houding, doordat de vrouw enigszins voorovergebogen loopt, om de grootte van de borsten te verbergen.

Verwachtingen en mogelijkheden

Bij een borstverkleining verkleint de plastisch chirurg jouw borsten één of meer cupmaten. Het streven is meestal een cupmaat die bij jouw lichaam past. Dit is afhankelijk van jouw figuur, met name van de omtrek van de borstkas. Als je graag een grotere of kleinere cupmaat wenst, kun je dit altijd bespreken met jouw behandelend plastisch chirurg.

Zoals bij elke operatie ontstaan bij een borstverkleining blijvende littekens. Deze littekens lopen rond de tepelhof, van de tepelhof af naar beneden enin de onderste borstplooi. Soms is het mogelijk om een operatie uit te voeren waarbij het litteken in de onderste borstplooi wordt vermeden.

Vóór de operatie

Voordat je wordt opgenomen, wordt jouw algemene gezondheid onderzocht. Tevens vindt een intakegesprek plaats bij Bureau Opname.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als je bloedverdunnende middelen gebruikt dien je (in overleg met jouw arts) hiermee minstens een week voor de operatie te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan 2 weken voor en 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag je ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Mocht je voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag je alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die je zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.
 • Zorg voor een passende sportbeha in jouw nieuwe cupmaat, het liefst met voorsluiting. Deze neem je de dag van de operatie mee naar het ziekenhuis.
 • Je mag de dag van de operatie geen bodylotion gebruiken.

De opname

Je wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/ dagbehandeling. Meestal is het een opname van 2 dagen en 1 nacht.

 Wat gebeurt er bij de operatie

Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg op jouw borsten het operatiepatroon af. De operatie vindt plaats onder algehele narcose en duurt ruim anderhalf uur. Een gedeelte van de huid en het borstklierweefsel wordt weggenomen en de tepel wordt meestal wat hoger geplaatst. Zo ontstaat een vermindering in het volume van de borst. Dit gebeurt volgens een methode waarbij de natuurlijke vorm van de borst zoveel mogelijk behouden blijft.
Overtollig wondvocht wordt uit de borsten afgevoerd via een slangetje (drain) dat uitkomt in een plastic flesje. Aan het eind van de operatie worden jouw borsten verbonden met een steunend en drukkend verband.

Na de operatie

Je wordt wakker met een verband rond de borsten. Na de operatie zijn de borsten gezwollen, gevoelig en/of pijnlijk. De eerste paar dagen kunnen pijnstillers nodig zijn, daarna neemt de pijn snel af. Ook een stekend gevoel kan optreden.
Verschil tussen de ene en de andere borst in pijn en grootte is normaal. De slangetjes (drains) worden meestal na enkele dagen verwijderd. Na het verwijderen van het drukkende verband dien je de meegenomen sportbeha aan te doen. De hechtingen worden zonodig na ongeveer 2 weken verwijderd. Je krijgt hiervoor een afspraak mee bij ontslag.
Nadat de hechtingen verwijderd zijn, is het verstandig de littekens 2 maal daags met vitamine E crème in te smeren.

Littekens
De littekens zijn in het begin dik, rood en soms ook nog pijnlijk. Geleidelijk aan verbleken de littekens en worden ze zachter, waardoor ze steeds minder opvallend worden. Dit duurt tot een jaar na de operatie.
Ook is het gevoel in de tepel direct na de operatie vrijwel geheel verdwenen. Meestal komt het gevoel in de tepel weer terug, maar dit kan lang duren. Tot wel een jaar na de operatie kan verbetering in het gevoel van de tepel optreden.
In het begin zijn de borsten aan de onderzijde wat plat maar dit rondt zich in de loop der tijd af tot een normale vorm.

Borstvoeding
Bij een borstverkleining worden de tepels verplaatst. Hierbij worden de melkgangen, die naar de tepels leiden, grotendeels doorgesneden. Als je na een borstverkleining een kind wilt krijgen, kun je hierdoor meestal geen borstvoeding geven. In dat geval moet de melkproductie vlak na de bevalling worden afgeremd, zodat geen stuwing kan optreden. Dit moet je jouw huisarts, verloskundige of gynaecoloog laten weten.

Leefregels na de operatie

 • Als je met drains naar huis gaat mogen deze verwijderd worden als er per 24 uur minder dan 30cc afloopt. Je kunt hiervoor contact opnemen met poli plastische chirurgie.
 • Je mag gewoon douchen, ook met drains.
 • Pleisters mag je laten zitten tot de eerstvolgende controle op de polikliniek. Als ze loslaten mogen ze worden verwijderd. Tijdens de controle worden de knoopjes van de oplosbare hechtingen verwijderd.
 • De eerste 3 weken draagt u een sportbeha dag en nacht, ter ondersteuning van de borsten en tegengaan van zwelling Daarna nog 3 weken alleen overdag de sportbeha dragen.
 • Niet sporten en geen zware arbeid verrichten gedurende 6 weken. Voorkom dat er druk en spanning op het behandeld gebied komt.
 • De eerste 2 weken voorzichtig zijn met auto rijden.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een borstverkleining heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • lelijke littekengenezing

Specifieke complicaties en risico’s bij een borstverkleining

 • Bij het verplaatsen van de tepel tijdens de operatie, worden een aantal zenuwtakjes doorgesneden. Dit kan tot gevolg hebben dat het gevoel in de tepel na de operatie tijdelijk verminderd of zelfs geheel verdwenen is.
 • Door de verplaatsing van de tepel kunnen er stoornissen in de bloedvoorziening ontstaan, die soms leiden tot vervellen of (gedeeltelijk) afsterven van de tepel.
 • tevens kan door stoornissen in de bloedvoorziening van de borst een deel van het borstweefsel afsterven.

Deze laatste complicaties komen zeer zelden voor.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van jou dat jij je aan de leefregels houdt.

Wanneer neem je contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat je contact opneemt:

 • Als je na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Bij vragen op de dag van de ingreep kun je contact opnemen met de afdeling waar je gelegen hebt.

De dagen hierna tussen 8.00 en 17.00 uur met de poli plastische chirurgie, telefoonnummer 040 - 286 48 54.

Buiten kantooruren (na 17.00 uur en in het weekend) kun je bellen met de spoedeisende hulp, telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij jouw zorgverzekering hoe dit voor jou geregeld is.

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij jou door naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC): www.nvpc.nl. Onder het kopje ‘Chirurgische bijsluiters’ kun je extra informatie vinden over de borstverkleining. (Let op: in deze bijsluiter staat vermeld dat je een toestemmingsformulier moet ondertekenen; dit is echter niet van toepassing voor behandeling door de plastisch chirurg in het Anna Ziekenhuis.)

In het Anna leiden we mensen op

Dokters, verpleegkundigen en paramedici kunnen in het Anna Ziekenhuis opgeleid worden. Dit kan betekenen dat jouw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Als jij niet geholpen wil worden door een zorgverlener in opleiding dan kun je dit aangeven bij de dokter die jou behandelt.

Veiligheid is het allerbelangrijkste. Daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gediplomeerde zorgverlener.

De plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis werken samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio. En met andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant. Dit regiomaatschap heeft de naam ONS plastisch chirurgen.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze dan gerust aan jouw plastisch chirurg.

Polikliniek plastische chirurgie:
Telefoon:    040 - 286 48 54
E-mail:       poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl (vermeld altijd jouw naam en geboortedatum)