In overleg met jouw behandelend specialist ga je starten met een behandeling met een lokale injectie. Hier vind je informatie over de lokale injectie.

Wat is een lokale injectie

Dit is een behandeling waarbij een kortwerkend verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend medicijn ingespoten wordt ter plaatse bij de pijnlijke zenuw. Deze behandeling wordt soms meerdere malen herhaald.
In veel gevallen zal door de behandeling de pijn verminderen of verdwijnen.

 

Voor de behandeling

Gebruik je bloedverdunners of een antistollingsmiddel, dan is het noodzakelijk dat deze medicatie wordt aangepast. Je krijgt de informatie hierover op de polikliniek.

 

De behandeling

De arts zoekt de pijnlijke plek op en verdooft daar de huid met een injector. Dit is een injector waarmee met hoge druk verdovingsvloeistof in de huid wordt gebracht. Met een naald worden de medicijnen ingespoten.

Na de behandeling

  • Na de behandeling mag je niet zelf autorijden. Zorg daarom dat iemand je naar huis brengt. Neem een rolstoel mee vanuit de hoofdingang.
  • Je kunt een verdoofd gevoel in het behandelde gebied krijgen. Dit gaat vanzelf over. Hoe snel dit over gaat kan per behandeling verschillend zijn.
  • In sommige gevallen treedt napijn op. Deze napijn kan enkele dagen aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. Je kunt hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.

 

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen.

Heb je nog vragen neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 48 61.

Met medische vragen kun je terecht bij jouw behandelend specialist.