TENS behandeling

Pijnbestrijding

Download / print

Wat is een TENS behandeling

De naam TENS staat voor Transcutane Elektronische Neuro Stimulatie.

In het lichaam bevinden zich dunne en dikke zenuwvezels waarvan de dunne de pijnsignalen doorgeven. Door middel van het TENS apparaat worden er kleine stroompjes doorgegeven aan de dikke zenuwvezels. Hierdoor ontvangen de dunne zenuwvezels verstrooid een signaal, waardoor de pijn als minder wordt ervaren.

Een TENS apparaat neemt de oorzaak van de pijn niet weg, maar je kunt het zien als een soort pijnstiller.

Hoe ziet een TENS apparaat eruit

Een TENS apparaat is een handzaam kastje, waaruit 2 draden (kabeltjes) komen. Deze worden bevestigd aan elektroden (plakkers), die op de huid  geplakt worden.

Werkwijze TENS behandeling

De pijnspecialist maakt de verwijzing voor de fysio die het TENS apparaat verstrekt. Tijdens deze afspraak bij de fysio krijg je uitleg over het TENS apparaat en de daarbij behorende informatie over de door jezelf te verrichten behandelingen thuis.

Let op: het kan zijn dat de pijn na de behandeling vrij snel terug komt. De bedoeling is dat, door therapietrouw te zijn, de pijnvrije periodes steeds langer worden.

De elektroden (plakkers) kun je steeds hergebruiken totdat ze niet meer plakken. Als je ze niet gebruikt plak je ze terug op de folie en bewaar je ze afgesloten in de koelkast.

De kosten van een TENS apparaat worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Check dit bij jouw zorgverzekeraar.

Mocht je geen resultaat hebben bij de TENS behandeling dan wordt door de specialist met jou het vervolgtraject besproken.

Langdurig gebruik van de TENS is niet schadelijk en heeft vrijwel geen bijwerkingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huidirritatie van de elektroden (plakkers). 

De TENS behandeling wordt afgeraden bij zwangerschap, huidziekten, epilepsie, hartritmestoornissen of als je een pacemaker hebt. 

Heb je nog vragen

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, tel: 040 - 286 48 61. Met medische vragen kun je terecht bij jouw behandelend specialist.