Hallux valgus

Orthopedie

Download / print

Wat is een hallux valgus

Hallux valgus is een latijnse naam. Hallux betekent "grote teen" en valgus betekent naar buiten gerichte scheefstand. De grote teen vertoont dan ook een bocht die naar de andere voet wijst. Verder wijst het voorste teenkootje (met de nagel) naar de kleinere tenen van dezelfde voet.

Bij extreme scheefstand staat de grote teen zelfs over de kleine tenen heen. Het kromgroeien van de teen komt door veranderingen in banden en spieren rondom het teengewricht en begint meestal al vóór of rond de puberteit. Het is niet precies duidelijk hoe deze veranderingen ontstaan.

Eén mogelijkheid is erfelijkheid. Het komt vaker voor in families waar reeds een geval van hallux valgus bekend is. Verder zou het dragen van bepaalde (te krappe) schoenen de scheefstand verergeren. Wel is duidelijk dat het meestal bij vrouwen voorkomt.

Gezwollen slijmbeurs

De operatie

De hele voet wordt eerst goed gereinigd en eventueel onthaard. Je kunt de operatie onder algehele anesthesie, een ruggenprik ondergaan.
Na de verdoving wordt het onderbeen ingezwachteld met een rubber band. Deze heeft als functie om zo veel mogelijk bloed uit het been te stuwen. Bij de operatie wordt de schuinstand verholpen door de uitstekende knobbel te verwijderen en het teenkootje door te zagen.
Vervolgens wordt het teenkootje recht gezet en met een draadje of een pennetje vastgezet. Dit pennetje steekt uit de wond en wordt 2 tot 4 weken na de ingreep op de gipskamer verwijderd.

Herstel van de schuinstand; het verwijderen van de knobbel en het doorzagen en herpositioneren van het teenkootje

De operatietechniek

De nabehandeling

Na de ingreep worden een paar kleine hechtingen aangelegd en wordt de voet ingepakt met een drukverband.

De ziekenhuisopname duurt gemiddeld een dag. Afhankelijk van de zwelling kan op de dag van de operatie of op een later tijdstip een gipsschoentje of kunststof schoen (Stuttgart schoen) worden aangemeten. Dit blijft ongeveer vier weken zitten.

Van de arts en de verpleegkundige krijg je instructies over wat je wel en niet mag doen als je uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Je mag de voet met het loopschoentje meteen belasten. De voet zal echter nog een tijdje gevoelig zijn bij het lopen.
Complicaties komen vrijwel niet voor. Wel kan de behandelde plaats enige tijd gezwollen blijven. De meest ernstige complicatie is een infectie. Deze kan optreden rond de operatiewond. Een wondinfectie wordt over het algemeen behandeld met antibiotica. Andere complicaties zijn een pseudoartrose (het niet vastgroeien van het doorgezaagde teenkootje en een kopnecrose, waarbij het doorgezaagde kootje afsterft).

Na twee en na vier weken kom je voor controle naar de polikliniek of eerder indien het schoentje niet direct aangemeten of aangelegd kan worden. Dan worden de hechtingen en het eventuele gips en het eventuele pennetje verwijderd.

Samenvatting

  • Een hallux valgus operatie is een relatief weinig belastende operatieve ingreep.
  • De scheefstand van de grote teen wordt verholpen en het teenkootje wordt recht gezet met behulp van een draadje.
  • De operatie kan onder algehele anesthesie of een ruggenprik worden uitgevoerd.
  • Na ontslag mag je de voet vrijwel meteen licht belasten; je krijgt een afspraak voor controle.
  • Complicaties komen zelden voor.

De bedrijfsarts

Vraag jij je af of jouw aandoening of behandeling consequenties heeft voor het uitoefenen van jouw werk? Overleg dan met jouw specialist. De specialist kan informatie over de ingreep uitwisselen met jouw bedrijfsarts. Zo wordt duidelijk of je (tijdelijk) beperkingen hebt en zo ja, welke. Om jouw privacy te beschermen is jouw toestemming nodig voor overleg tussen jouw specialist en jouw bedrijfsarts.

De bedrijfsarts begeleidt de terugkeer naar jouw werk. Daarom is het belangrijk dat jouw bedrijfsarts op de hoogte is van jouw aandoening of behandeling.
Afspraken over jouw werk zullen vaak soepeler verlopen als je de bedrijfsarts al vóór de ingreep informeert of zo spoedig mogelijk na de ingreep op de hoogte brengt. Je kunt een gesprek voeren met jouw bedrijfsarts op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de arbodienst van het bedrijf of de organisatie waar je werkt. Bij de arbodienst kan men je vertellen hoe je dit spreekuur kunt bezoeken als je niet verzuimt. Zo kom je te weten of er gevolgen zijn voor jouw werk en wat deze zijn.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je nog vragen, stel ze dan gerust aan de verpleegkundige of neem contact op met:
Polikliniek orthopedie, telefoonnummer 040 - 286 48 64
Afdeling orthopedie, telefoonnummer 040 - 286 48 40

www.orthopediegeldrop.nl
www.annaziekenhuis.nl