Onderooglidcorrectie bij ectropion of entropion

Oogheelkunde

Download / print

Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en functie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. De onderoogleden kunnen ‐ vooral op oudere leeftijd ‐ naar binnen of naar buiten draaien. Deze afwijkingen kunnen irritatie van de ogen en verslechtering van het zien veroorzaken. Een ingreep kan uitkomst bieden.

Wat is een ectropion?

Een ectropion is een naar buiten gedraaid onderooglid.

Oorzaak
Met het ouder worden verslapt het onderooglid in horizontale richting. Hierdoor gaat het lager hangen en kantelt het naar buiten. Dit kan ook komen door littekens of huidziekten.

Verschijnselen
Een naar buiten gedraaid ooglid veroorzaakt irritatie van het oog, tranen, roodheid en gevoeligheid voor fel licht en wind.

Ingreep
Meestal wordt het ectropion onder plaatselijke verdoving behandeld. Het onderooglid wordt daarbij ingekort. Met hechtingen wordt het onderooglid weer vastgezet. Sommige hechtingen worden na een week op de polikliniek verwijderd.

Wat is een entropion?

Een entropion is een naar binnen gedraaid onderooglid.

Oorzaak
Ook deze afwijking is meestal het gevolg van veroudering of littekens. 

Verschijnselen
Doordat het ooglid naar binnen is gedraaid, wrijven de wimpers tegen het oog. Dit veroorzaakt een rood, geïrriteerd oog. Wanneer het entropion niet wordt behandeld, is er een risico dat het hoornvlies wordt beschadigd door het schuren van de ooglidhaartjes. Er kan dan een wond op het hoornvlies ontstaan.

Ingreep
Meestal wordt het entropion onder plaatselijke verdoving behandeld. Er wordt een sneetje gemaakt in het onderooglid. Met hechtingen wordt het onderooglid weer naar buiten gekanteld. Is het onderooglid erg slap, dan wordt het ooglid ook ingekort. Sommige hechtingen worden na een week op de polikliniek verwijderd.

Bloedverdunnende medicijnen

In overleg met de oogarts stop je voor de ingreep met bloedverdunnende medicijnen. Ook andere medicijnen kunnen invloed hebben op de ingreep. Geef daarom aan de oogarts of assistenten door welke medicijnen jij gebruikt.

Complicaties & risico’s

Ooglidoperaties zijn in het algemeen niet gevaarlijk. Echter ook aan deze operatie is een zeker risico verbonden:

  • Soms komt het voor dat na de operatie het ooglid niet in de gewenste stand komt en kan een tweede ingreep nodig zijn.
  • Een blauw oog komt vaak voor, maar geneest snel (binnen 10 tot 14 dagen).
  • Een bloeding of infectie treedt zeer zelden op.
  • Soms kan een zogenaamde epitheelcyste ( een holte met vocht ) ontstaan in het litteken. Dit komt echter zelden voor.

Wanneer na een ooglidoperatie het oog naar voren komt of het oog zeer slecht gaat zien, neem dan zo snel mogelijk contact op met de oogarts, of ga direct naar het ziekenhuis.

Belangrijke telefoonnummers

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, bel dan met de polikliniek oogheelkunde, telefoonnummer (040)- 286 48 25.
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur.