Vlekken en flitsen

Oogheelkunde

Download / print

Inleiding

Hier vind je informatie over vlekken en flitsen die je in jouw ogen kunt ervaren. Uitgelegd wordt waar je vlekken en flitsen aan kunt herkennen, wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn en wanneer onderzoek en behandeling nodig is. Het is belangrijk dat je deze informatie aandachtig doorleest.

Wat is glasvocht

Vlekken en flitsen worden veroorzaakt door afwijkingen in het glasvocht. Glasvocht (ook wel glasachtig lichaam genoemd) is een geleiachtige vloeistof die het grootste gedeelte van het oog opvult. Het bevindt zich achter de ooglens. Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies, waardoor je onbelemmerd kunt zien.

Vlekken

Wanneer zich troebelingen in het glasvocht voordoen geven die een schaduw op het netvlies. Deze schaduwen kunnen als vlekken worden waargenomen. Veel mensen hebben vlekken die in het gezichtsveld bewegen zonder dat ze opvallen. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekken vaak duidelijker waarneembaar. Ze kunnen allerlei vormen aannemen zoals puntjes, cirkels, spinnenwebben.

Oorzaken van vlekken

Vlekjes door troebelingen in het glasvocht kunnen meerdere oorzaken hebben. Een aantal wordt hier vermeld.

 • De meest voorkomende oorzaak is veroudering. Bijziende mensen hebben meer aanleg voor troebelingen in het glasvocht. Hoewel glasvochttroebeling door veroudering hinderlijk kan zijn, is het meestal  onschuldig.  
 • Wanneer glasvochttroebeling gepaard gaan met lichtflitsen, dan kan dit duiden op een beginnend netvliesprobleem. Oogheelkundig onderzoek is dan nodig.
 • Ook bij een ontsteking in het oog (uveitis) kunnen bewegende vlekjes worden waargenomen.
 • Bij diabetes mellitus (suikerziekte) kan bloed in het glasvocht komen. Ook dit wordt als vlekjes waargenomen. Dit kan plotseling optreden.
 • Wanneer het glasvocht krimpt en loslaat van het netvlies kan er in een gaatje in het netvlies ontstaan. Hierdoor kan soms een bloeding optreden. Dit uit zich als kleine vlekjes in het gezichtsveld. Een gaatje in het netvlies kan soms het begin zijn van een netvliesloslating.

Verloop

Na verloop van tijd worden de vlekjes vaak spontaan kleiner en veroorzaken ze steeds minder hinder.

Flitsen

Bij lichtflitsen is het alsof een TL-buis snel aan en uitgaat.
Flitsen kunnen worden veroorzaakt door loslaten van het glasvocht of migraine.

Loslaten van glasvocht

Als flitsen aanhouden en gepaard gaan met veel zwarte vlekjes kan het zijn dat het glasvocht loslaat. Onderzoek is dan noodzakelijk.

Migraine

 • Lichtflitsen breiden zich uit als gekartelde lijnen.
 • Lichtflitsen treden meestal in beide ogen tegelijk op.
 • Lichtflitsen duren 10 à 20 minuten.
 • Flitsen worden gevolgd door hoofdpijn.

Lichtflitsen gaan meestal vanzelf weer over.

Wanneer is onderzoek nodig

Vlekken en flitsen zijn vaak onschuldig, gaan vaak vanzelf over en veroorzaken nauwelijks hinder. Soms is het belangrijk om de oorzaak van de vlekken en flitsen vast te stellen door nader onderzoek:

 • Bij plotseling ontstane troebelingen neem je contact op met de huisarts. Deze kan vaststellen of een spoedverwijzing naar de oogarts nodig is.
 • Wanneer je geleidelijk ontstane troebelingen als storend ervaart is een oogheelkundig onderzoek door de oogarts zinvol. Deze kan zien of het gaat om onschuldige klachten of dat behandeling nodig is.
 • Als lichtflitsen aanhouden en gepaard gaan met zwarte vlekjes.

Wanneer is behandeling nodig

 • Bij een ontsteking.
 • Bij suikerziekte kan een laserbehandeling nodig zijn.
 • Wanneer een gaatje in het netvlies is ontstaan is een laserbehandeling nodig om een netvliesloslating te voorkomen.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor kun je alles nog eens rustig nalezen.

Heb je nog vragen neem dan tijdens kantooruren (8.30 - 17.00 uur) contact op met de polikliniek oogheelkunde, telefoon: 040 - 286 48 25.

Voor medische vragen kun je terecht bij jouw behandelend specialist.

www.oogheelkunde.org