Laserbehandeling bij glaucoom (LTP)

Oogheelkunde

Wat is laser?

Een laser zendt een zeer dunne, felle en zuivere lichtstraal uit. Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te geven of in weefsel te snijden. Door de uiterst dunne lichtstraal is het mogelijk om met grote nauwkeurigheid te werken. Er bestaan verschillende soorten lasers. Zij verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal. Laserstralen hebben niets te maken met röntgenstralen of radioactiviteit.

Glaucoom

In het oog wordt water aangemaakt en afgevoerd. Het evenwicht tussen aan- en afvoer bepaalt de oogdruk. Afvoer van water uit het oog gebeurt in het trabekelsysteem (een fijnmazig netwerk vlak voor de iris in de hoek van de voorste oogkamer). Bij glaucoom is de oogdruk te hoog, namelijk hoger dan wat de oogzenuw op de lange termijn aan kan. Hierdoor kan een toenemende, blijvende beschadiging van de oogzenuw optreden. Dit veroorzaakt verkleining van het gezichtsveld en kan uiteindelijk tot slechtziendheid of zelfs blindheid leiden.

Doel van deze laserbehandeling (laser trabeculoplastiek, LTP) is om het trabekelsysteem (afvoersysteem van oogvocht) te bewerken en daarmee de afvoer van vocht uit het oog te bevorderen. Hierdoor daalt de oogdruk.

De laserbehandeling

De behandeling wordt poliklinisch verricht. Nadat jij je gemeld hebt, krijg je deze oogdruppels op de polikliniek:

  • Oxybuprocaïne (om het oog te verdoven)
  • Pilocarpine (om de pupil kleiner te maken)
  • Iopidine (om de oogdruk te verlagen)

Op het verdoofde oog wordt een contactglas geplaatst. Circa 40 tot 50 kleine “schroeiplekjes” (spots met een grootte van 50 micron) worden met behulp van de laser geplaatst in het trabekelsysteem.

In eerste instantie wordt in het algemeen de helft van het trabekelsysteem (dus 180 graden daarvan) behandeld. Soms wordt gekozen om 360 graden te behandelen.
Deze schroeiplekjes veroorzaken een geringe verschrompeling van weefsel, waardoor er meer ruimte ontstaat in het afvoersysteem. Het kamerwater kan daardoor gemakkelijker het oog verlaten.

De laserbehandeling duurt ongeveer 5 minuten. De ingreep is vrijwel pijnloos, maar je kunt wel voelen dat er iets gebeurt. 

 

Resultaat

Als de laserbehandeling effectief is, kan een oogdrukdaling van 20-30% verwacht worden. Ook de oogdrukfluctuaties (schommelingen gedurende de dag) worden dan verminderd.

Het resultaat van de behandeling (daling van de oogdruk) is na 6 weken te bepalen. Ongeveer 70-80% van de patiënten heeft een oogdrukdaling van minstens 6-12 maanden na laser. Ongeveer 50% van deze patiënten behoudt een lagere oogdruk gedurende 3-5 jaar.
De tijdsduur van het effect varieert dus tussen personen.

De mate van oogdrukdaling hangt onder andere af van de uitgangswaarde van de oogdruk. Hoe hoger de oorspronkelijke oogdruk, des te meer de oogdruk procentueel zal dalen.

De laserbehandeling kan nog 1x per oog herhaald worden.

Na de behandeling

  • Na de behandeling kun je die dag wat irritatie aan het oog voelen.
  • Je kunt een periode iets waziger zien (vrijwel altijd tijdelijk).
  • Je mag na de behandeling op die dag niet autorijden. Begeleiding is aan te bevelen, ook wanneer je met het openbaar vervoer of met een taxi reist.
  • Als je die dag last hebt van licht, dan is het prettig om een zonnebril te dragen.

Risico’s

Iedere ingreep brengt risico’s met zich mee, maar de risico’s zijn bij deze behandeling klein:

  • Piek in de oogdruk (tijdelijke verhoging van de oogdruk).
  • Geringe kans op een ontstekingsreactie (te behandelen met oogdruppels).
  • Geringe kans op een kleine bloeding in het oog.

 

Heb je nog vragen?

De informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Op deze manier kun je alles nog eens rustig nalezen.

Het je nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek oogheelkunde, telefoon: 040 - 286 4825.

Met medische vragen kun je terecht bij jouw behandelend specialist.