Laserbehandeling van het oog

Oogheelkunde

Download / print

Wat is laser

Een laser zendt een hele dunne, felle en zuivere lichtstraal uit. Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te geven of in weefsel te snijden. Er bestaan verschillende soorten lasers. Zij verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal.

In de oogheelkunde worden vooral de Argon-laser en de Yag-laser gebruikt. Beide kennen verschillende toepassingen. Laserstralen hebben niets te maken met röntgenstralen of radio-activiteit.

Voordelen van een laserbehandeling

In vergelijking met een operatie biedt een laserbehandeling enkele belangrijke voordelen:

  • Het oog hoeft niet te worden geopend zodat er geen gevaar voor  infectie optreedt.
  • Een laserbehandeling is minder pijnlijk en kan daarom poliklinisch  plaatsvinden; ziekenhuisopname is niet nodig.  
  • Door de uiterst dunne lichtstraal is het mogelijk om zeer nauwkeurig te werken. Deze nauwkeurigheid kan bij een operatie niet worden bereikt.

Laserbehandeling is daarom niet meer weg te denken uit de oogheelkunde.

Welke ziekten kunnen met laser worden behandeld

1. Scheurtjes in het netvlies
Gaatjes of scheurtjes in het netvlies kunnen leiden tot een netvliesloslating (ablatio retinae). Netvliesloslating kan worden voorkomen door deze gaatjes of scheurtjes op hun onderlaag vast te "lassen" met een laser. Is het netvlies eenmaal losgelaten dan kan de laser niet meer worden gebruikt en is een operatie noodzakelijk.

2. Suikerziekte in het oog
Suikerziekte (diabetes mellitus) kan afwijkingen aan het netvlies          veroorzaken (diabetische retinopathie).
Met de laser is het mogelijk deze afwijkingen te vertragen of tot stilstand te brengen en zo het gezichtsvermogen zo goed mogelijk te bewaren. Soms gecombineerd met injecties in het glasachtige lichaam.
Afhankelijk van de aard van de afwijking zijn één of meerdere laser-behandelingen nodig. Aangezien de beschadiging van het netvlies door suikerziekte gedurende langere tijd kan doorgaan, kan aanvullende behandeling later nodig zijn.

3. Hoge oogdruk
Hoge oogdruk kan leiden tot een toenemende, blijvende beschadiging van de oogzenuw (glaucoom). Dit veroorzaakt verkleining van het gezichtsveld en leidt uiteindelijk tot blindheid.
Een te hoge oogdruk kan verschillende oorzaken hebben.

Bij het zogenaamde open kamerhoek glaucoom, kan met de Argon-laser de afvoer van het oog verbeterd worden (laser-trabeculoplastiek).
Deze behandeling is vrijwel pijnloos.
Bij het zogenaamde gesloten kamerhoek glaucoom maakt men de afvoer van het oog vrij door met de Yag-laser een klein gaatje te maken in het regenboogvlies (laser-iridotomie). Ook deze behandeling is pijnloos.

4.Andere aandoeningen
Ook verschillende andere aandoeningen van het netvlies kunnen aanleiding zijn voor een laserbehandeling, meestal met de Argon-laser.

5.Na-staar
Na een staaroperatie (cataractoperatie) kan de gezichtsscherpte weer verminderen ten gevolge van nastaar. Na-staar houdt in dat het zakje waar de kunstlens in zit aan de achterkant wat troebel wordt.
Met de Yag-laser kan in enkele minuten pijnloos een gaatje in de na-staar gemaakt worden.
Na de behandeling met de Yag-laser kan men een klein wolkje of vlekje in het beeld zien ronddrijven. Dit is onschuldig.

Wat mag je van de behandeling verwachten

Meestal is het doel van de behandeling om een verdere verslechtering van het zien te voorkomen. Hoe vaak een behandeling moet plaatsvinden, hangt af van de aandoening. Het is heel belangrijk dat je van te voren met jouw oogarts bespreekt wat je kunt verwachten.

Voorbereiding thuis

Je hebt van de assistente twee pipetjes meegekregen, een pipetje “tro 0,5” en een pipetje "cyclo 1,0".
Het is de bedoeling dat je 1 uur voor jouw afspraak 1 druppel tro 0.5 en 1 druppel cyclo 1.0 in jouw:

O rechteroog druppelt, afspraak op datum: __________________

O linkeroog druppelt, afspraak op datum:   __________________

Vervolgens druppel je een half uur voor jouw afspraak 1 druppel tro en 1 druppel cyclo in:

O jouw rechteroog

O jouw linkeroog

O beide ogen

Hoe gaat de laserbehandeling in zijn werk

  • Bij de behandeling wordt een glazen lensje op het hoornvlies geplaatst en vastgehouden door de oogarts.
  • De laserstralen worden, door deze lens heen, gericht op de afwijking die behandeld moet worden.
  • Meestal verloopt de behandeling pijnloos, maar afhankelijk van de duur en het soort behandeling, kan een beetje pijn worden gevoeld.
  • De lichtflitsen die men ziet worden vaak als onaangenaam ervaren.

Na de behandeling

  • Direct na de behandeling ziet men vaak minder scherp door de lichtflitsen en de oogdruppels die men heeft gehad.
  • Zelf autorijden is dus niet mogelijk! Begeleiding, ook wanneer men met het openbaar vervoer of met een taxi is gekomen, is aan te bevelen.
  • In geval van pijn na de behandeling kun je een pijnstiller (bijvoorbeeld paracetamol) nemen en het oog sluiten. Wanneer de pijn langer dan 12 uur duurt, word je verzocht contact op te nemen met jouw oogarts.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor kun je alles nog eens rustig nalezen.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek oogheelkunde, telefoon: 040 - 286 48 25.

Met medische vragen kun je terecht bij jouw behandelend specialist.