Trombolyse, acute behandeling van een herseninfarct

Neurologie

Wat is een herseninfarct

Als de zuurstofvoorziening naar de hersenen plotseling wordt onderbroken, spreken we over een beroerte (CVA). Dit kan ontstaan door een hersenbloeding of door een herseninfarct. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat in de hersenen afgesloten door een bloedstolsel. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof en voedingsstoffen en sterft af. Welke klachten hierdoor ontstaan hangt af van de plaats van het infarct en de grootte van het infarct. Klachten zijn onder ander: problemen met het spreken, verlammingen of gevoelstoornissen van linker of rechter lichaamszijde. De behandeling van een beroerte bestaat voor een belangrijk deel uit revalidatie en het voorkomen van complicaties. Verder krijgen patiënten medicijnen ter voorkoming van een nieuwe beroerte. In een aantal gevallen kan het verstopte bloedvat met behulp van trombolyse weer worden opengemaakt.

Wat is trombolyse

10-20% van de patiënten met een herseninfarct kan behandeld worden met stolseloplossende medicijnen (rt-PA). Deze behandeling heet trombolyse.  

Via het infuus in de arm krijg je de stolseloplossende middelen toegediend. Deze medicijnen zijn bedoeld om het bestaande stolsel op te lossen en zo de doorbloeding te herstellen. De grootte van het infarct kan zo beperkt worden. Soms heeft het geen effect omdat de belangrijkste hersenbeschadiging al heeft plaatsgevonden.

De neuroloog bepaalt of je in aanmerking komt voor deze behandeling. Een aantal criteria zijn hierbij van groot belang: de duur van de neurologische uitval, de hoogte van de bloeddruk en het gebruik van antistolling. Patiënten komen alleen in aanmerking voor deze behandeling als deze gestart kan worden binnen 4,5 uur na het ontstaan van de uitval. Tot  6 uur na ontstaan kan er soms nog een mechanische thrombectomie plaatsvinden; een stolsel wordt dan via een lies katheterisatie verwijderd.

In verband met mogelijke complicatie vraagt de neuroloog om jouw toestemming. Met trombolyse kunnen de gevolgen van het herseninfarct beperkt worden, maar de behandeling is niet zonder risico.

Vanwege de bijwerkingen vindt de behandeling plaats op de Stroke-care Unit, waar bewakingsapparatuur aanwezig is.

In incidentele gevallen kan de periode waarin de behandeling kan plaatsvinden groter zijn.

Wat zijn de risico’s van de behandeling

Het gevolg van de toediening van dit medicijn is dat de bloedstolling in jouw gehele lichaam tijdelijk is verstoord. Er is een risico op het ontstaan van een bloeding in jouw hersenen of elders in jouw lichaam, zoals bloedingen uit neus, tandvlees of darm. Als deze optreden wordt de behandeling gestaakt. Bij 1 op de 15 patiënten ontstaat een dergelijke complicatie. Echter, de effectiviteit van de behandeling is zo groot, dat in veel gevallen dit risico wordt geaccepteerd

Na trombolyse

De eerste 24 uur heb je bedrust. Jouw hartslag, bloeddruk, ademhaling en eventuele uitvalsverschijnselen worden goed in de gaten gehouden. Je bent daarvoor aangesloten op een monitor. De dag na de behandeling wordt er ter controle een ct-scan van de hersenen gemaakt.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Stroke-care Unit,
telefoon: 040 - 286 48 37.