Afdeling medische psychologie: info voor kinderen, jongeren en hun ouders

Medische psychologie

Download / print

Inleiding

Je bent door je arts naar de afdeling Medische Psychologie verwezen. In deze folder lees je meer over wat psychologen in het ziekenhuis doen en met welke klachten en vragen kinderen en jongeren vaak bij ons komen. Ook kun je lezen hoe we werken en wat jouw rechten als patiënt zijn.

De afdeling Medische Psychologie

Op de afdeling Medische Psychologie werken meerdere professionals: een klinisch psycholoog, GZ-psychologen (GZ staat voor GezondheidsZorg-psycholoog), een basispsycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog,  en psychodiagnostisch werkers.

Zij hebben ieder hun eigen specialiteit. Sommigen werken vooral met kinderen en jongeren en anderen juist met volwassenen. Sommigen houden zich vooral bezig met onderzoek en anderen juist met behandeling.

Wat doet een psycholoog in het ziekenhuis?

Als psycholoog proberen we eerst samen met jou te ontdekken waardoor jouw klachten worden veroorzaakt. Dus: hoe zijn ze ontstaan en/of waardoor worden ze erger? Daarna kunnen we samen op zoek gaan naar manieren om jou verder te helpen. Het kan zijn dat we verder onderzoek doen om te ontdekken wat er aan de hand is. Of je komt bij ons voor gesprekken waarin je adviezen krijgt die je kunnen helpen.

Met welke klachten komen kinderen en jongeren bij een psycholoog?

Voorbeelden van klachten zijn:

 • Lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn of andere pijnklachten.
 • Chronische ziekten zoals bijvoorbeeld diabetes of astma.
 • Overgewicht
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Problemen thuis, bijvoorbeeld doordat je vaak ruzie hebt met je ouders, broers of zussen. Of omdat er vaak op je gemopperd wordt.
 • Problemen op school of met vrienden. Bijvoorbeeld stress, ruzie of pesten.
 • Angst, bijvoorbeeld voor prikken of de tandarts of omdat je iets naars hebt meegemaakt.
 • Depressieve klachten

Hoe werken we op de afdeling Medische Psychologie?

Verwijzing
Je hebt altijd een verwijzing nodig. Dat wil zeggen dat de arts bij wie je onder behandeling bent in het ziekenhuis een brief met de hulpvraag naar de afdeling Medische Psychologie stuurt. Als wij deze brief ontvangen dan sturen we een uitnodiging voor een eerste kennismakingsgesprek, ook wel intake genoemd.

Intake
Meestal kom je samen met je ouders naar de intake. Als je 16 jaar of ouder bent, dan mag je ook alleen komen als je dat wil. Tijdens de intake praten we over de klachten die je nu hebt, maar bijvoorbeeld ook over school en vrije tijd, over vrienden en over je gezin. Ook horen we graag van jou en je ouders waar jullie zelf hulp bij willen. Daarna maken we samen een plan om jou te helpen.

Wat gebeurt er na de intake?
Er zijn meerdere opties:

 • Je komt bij ons voor een psychologisch onderzoek (testjes om beter te snappen waar je klachten vandaan komen).
 • Je komt bij ons voor begeleiding of behandeling.
 • We besluiten dat een andere hulpverlener buiten het ziekenhuis jou beter kan helpen en zoeken samen uit wie dat het beste kan doen.
 • We besluiten dat er op dit moment (nog) geen hulp nodig is.

Psychologisch onderzoek
Psychologisch onderzoek helpt ons om te snappen waarom dingen op school of thuis lastig voor een kind of jongere zijn. Of waarom je bijvoorbeeld niet lekker in je vel zit of stress hebt. Het psychologisch onderzoek kan bestaan uit gesprekken, testjes en vragenlijsten. Na het psychologisch onderzoek geven we een advies en schrijven wij een verslag van het onderzoek. Soms wordt na het onderzoek een diagnose gesteld, bijvoorbeeld ADHD.

Psychologische behandeling
Behandeling bestaat uit gesprekken met een psycholoog, die samen met jou kijkt wat jou kan helpen om je klachten te verminderen of er minder last van te hebben. De gesprekken kunnen alleen met jou zijn, alleen met je ouders of met jullie samen. De psycholoog bespreekt met jou hoeveel gesprekken jullie zullen hebben. Daarna wordt gekeken of de gesprekken jou voldoende helpen of dat er (nog) iets anders nodig is om je te helpen.

Mijn rechten

Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid
De psychologen en de psychodiagnostisch werkers hebben een beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat alles wat jij vertelt niet zomaar met andere mensen besproken mag worden.

Aantekeningen in jouw dossier zijn niet direct in te zien voor anderen in het ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld een arts of fysiotherapeut. Jouw arts ontvangt wel een verslag als een psychologisch onderzoek heeft plaatsgevonden of een korte samenvatting van jouw behandeltraject.

Jouw huisarts ontvangt alleen met toestemming van jou en/of je ouders een verslag. Informatie uit jouw dossier wordt bovendien alleen met toestemming van jou en/of je ouders gedeeld met andere hulpverleners.

Je rechten als kind
Volgens de wet hebben kinderen van verschillende leeftijden verschillende rechten:

 • Tot 12 jaar: Je ouders beslissen voor jou. Zij geven toestemming voor onderzoek en/of behandeling. Je ouders hebben het recht om jouw dossier te bekijken, jij nog niet.
 • Vanaf 12 jaar: Je mag samen met je ouders beslissen. Jullie geven samen toestemming voor onderzoek en/of behandeling. Jij en je ouders hebben het recht om jouw dossier te bekijken.
 • Vanaf 16 jaar: Je mag volgens de wet alleen beslissen over je behandeling. Er is geen toestemming van je ouders nodig. Alleen als jij het goed vindt, mogen je ouders weten wat jij vertelt bij de psycholoog. Jij hebt het recht om jouw dossier te bekijken. Je ouders mogen dit alleen als jij toestemming geeft.

Meer informatie over je rechten vind je op: www.jadokterneedokter.nl

EPD
In het Anna Ziekenhuis wordt patiëntinformatie digitaal verwerkt in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin zijn jouw medische gegevens opgenomen. De afdeling Medische Psychologie maakt ook gebruik van het EPD. Uitgebreide verslaglegging is in het EPD alleen zichtbaar voor medewerkers van de afdeling Medische Psychologie.

Heb je een klacht?

In het Anna ziekenhuis hebben we een klachtenregeling die ervoor zorgt dat wij op een verantwoorde wijze aandacht besteden aan klachten. Onder ‘Heb je een klacht? Laat het ons weten!’ beschrijven we wat je kunt doen als je een klacht hebt. Ook vind je hierin de gegevens van de klachtenfunctionaris, die informatie en advies geeft over de beste manier om met je klacht om te gaan.

Vragen?

Hebben jij of je ouders nog vragen na het lezen van deze informatie? Dan kunnen jullie bellen met de afdeling Medische Psychologie,
telefoon: 040 - 286 48 78.