Neuropsychologisch onderzoek

Medische psychologie

Download / print

Inleiding

Met jou is een neuropsychologisch onderzoek afgesproken op de afdeling medische psychologie van het Anna Ziekenhuis. In deze informatie lees je meer over dit onderzoek.

Wat is neuropsychologisch onderzoek

De hersenen zijn verantwoordelijk voor het laten functioneren van bepaalde denkprocesssen, zoals: het geheugen, aandacht, tempo, taal, planning en organisatie, etc. Deze denkprocessen noemt men ook wel ‘cognitieve functies’.

Door middel van een neuropsychologisch onderzoek is het mogelijk deze cognitieve functies in kaart te brengen en deze te vergelijken met de ‘normgroep’ van mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd en opleiding. Op deze manier kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘normale veroudering van gezonde hersenen’ en hersenaandoeningen.

Welke cognitieve functies worden onderzocht

Bij de geheugenpoli worden de volgende cognitieve functies onderzocht:

 • geheugen;
 • aandacht en concentratie;
 • tempo (van denken en handelen);
 • waarneming;
 • oriëntatie (in tijd, plaats en persoon);
 • taal en spraak;
 • het vermogen om taken te plannen, organiseren en uit te voeren.

Door deze functies te onderzoeken krijgt de neuropsycholoog goed zicht op de kwaliteit van je denkprestaties en kunnen (eventuele) problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en indien mogelijk behandeld.

Kwaliteitsvermindering van cognitieve functies

De kwaliteit van de cognitieve functies kan verminderen door verschillende oorzaken en factoren, zoals:

 • Aandoeningen door trauma, zoals een hersenschudding;
 • hersenbloedingen of herseninfarcten;
 • infecties;
 • hart- en vaatziekten;
 • hersenziekten, zoals dementie;
 • emotionele factoren, zoals stress of somberheid.

Bij een hersenaandoening kunnen naast cognitieve problemen ook andere verschijnselen optreden, zoals:

 • energieverlies/verminderde conditie;
 • slaapproblemen;
 • andere (lichamelijke) klachten.

Bij specifieke hersenaandoeningen kunnen ook veranderingen in gedrag, emotionaliteit of karakter optreden. Ook hier wordt aandacht aan besteed bij het neuropsychologisch onderzoek.

Wat gebeurt er bij een neuropsychologisch onderzoek

Als je naar de afdeling medische psychologie wordt verwezen voor een neuropsychologisch onderzoek kom je voor een uitgebreid kennismakingsgesprek. Wij stellen het op prijs als je een familielid/naaste meeneemt naar dit gesprek.

Daarna vindt het neuropsychologisch testonderzoek plaats. Dit onderzoek bestaat hoofdzakelijk uit pen- en papiertaken. Bij dit onderzoek zal je familielid/naaste niet aanwezig zijn. Dit om te voorkomen dat je te veel wordt afgeleid.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt meestal één dagdeel. Zo nodig wordt het onderzoek verdeeld over meerdere dagen.

Leesbril/gehoorapparaat
Als je normaliter een (lees)bril of een gehoorapparaat gebruikt, vragen wij jou deze mee te nemen, zodat je deze tijdens het neuropsychologisch onderzoek kunt gebruiken.

Diabetes en bloedglucosewaarde
Heb je insulineafhankelijke diabetes, die je met een insulinepen of -pomp reguleert? Dan verzoeken wij je vriendelijk je bloedglucosewaarde voor aanvang van het neuropsychologisch onderzoek te controleren en, zo nodig, bij te stellen. Dit is belangrijk voor het onderzoek.

EPD

In het Anna Ziekenhuis wordt patiëntinformatie digitaal verwerkt in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin zijn medische gegevens over de patiënt opgenomen, zoals informatie over onderzoek, behandeling, medicatie, allergieën en aantekeningen van de zorgverlener. Ook de afdeling medische psychologie maakt gebruik van het EPD. Conform de eisen van beroepsvereniging NIP zijn alleen de samenvattingen binnen een behandeltraject zichtbaar voor andere afdelingen van het Anna Ziekenhuis. De uitgebreide verslaglegging van behandelgesprekken is enkel zichtbaar voor medewerkers van de medische psychologie. Verslaglegging van (neuro)psychologische diagnostiek is wel volledig in te zien voor medewerkers van andere afdelingen.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over het neuropsychologisch onderzoek, dan kun je contact opnemen met: polikliniek medisch psychologie,
telefoonnummer 040 - 286 48 78.