Antistollingsmedicijnen

Download / print

In onze trombosedienst maken we gebruik van de antistollingsmiddelen Acenocoumarol (Sintrommitis) of fenprocoumon (Marcoumar). Deze middelen, ook wel bloedverdunners genoemd, worden voorgeschreven ter voorkoming of ter behandeling van trombose in de aders, slagaders of het hart. 

Hoe werken acenocoumarol en fenprocoumon (Marcoumar)? 

Voor het stollen van bloed zijn stollingsfactoren nodig. Bijna alle stollingsfactoren worden gemaakt in de lever. Voor 4 stollingsfactoren ( II, VII, IX en X) is voor de aanmaak vitamine K nodig. Vitamine K neem je op door het eten van groenten en melkproducten, maar ook de normale bacteriën in onze darmen zorgen voor aanmaak van vitamine K. 

Acenocoumarol en fenprocoumon werken vitamine K tegen, waardoor er minder goed functionerende stollingsfactoren worden gemaakt en bloedstolling dus minder snel kan plaatsvinden. 

De hoeveelheid vitamine K in ons lichaam is niet altijd gelijk. Gevarieerd eten en bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica zijn de belangrijkste redenen. De schommelende hoeveelheid vitamine K in ons lichaam heeft gevolgen voor de mate van stolling. Dit kan de reden zijn waarom de ene keer meer tabletjes moet worden genomen dan de andere keer. Een regelmatige controle is dus noodzakelijk.

Acenocoumarol en fenprocoumon verschillen in de snelheid waarmee de lever deze stoffen afbreekt. Acenocoumarol heeft een korte werkingsduur en fenprocoumon een lange werkingsduur. Als iemand acenocoumarol gebruikt dan is de volgende dag voor de volgende dosis wordt genomen, al weer veel van de acenocoumarol uit het lichaam en neemt het effect af. Hierdoor is er bij acenocoumarol meer kans op schommelingen van de INR. Fenprocoumon blijft langer in het lichaam waardoor de bloedspiegel in de loop van de dag minder verandert. Je arts kiest voor jouw situatie het antistollingsmiddel dat het beste bij je past. Vitamine K kan worden gebruikt ter correctie van de bloedspiegel (INR) als deze te hoog is. Ook kan de vitamine K worden gebruikt om de antistolling te corrigeren voor een onderzoek of voor een operatie. Vitamine K werkt niet direct maar pas na een aantal uren.

Meer informatie

Meer informatie over deze antistollingsmiddelen en over andere bloedverdunners zoals heparines (LMWH), plaatjesremmers (zoals aspirines) en DOAC's vind je op www.trombosestichting.nl