Korte dexamethasontest

Inleiding

Je behandelend specialist heeft met jou afgesproken dat je een korte dexamethasontest zult ondergaan. Hier lees je meer informatie over dit onderwerp.

Wat is een korte dexamethasontest

Dit onderzoek dient om te bepalen of je bijnieren teveel cortisol produceren. Cortisol is een hormoon dat ervoor zorgt dat de bloeddruk en het bloedsuikergehalte op peil blijven. Het gehalte aan cortisol in het bloed is niet constant. ’s Ochtends is het cortisolgehalte hoog en ’s nachts is het laag. Dexamethason, een stofje dat lijkt op cortisol, dat je in moet nemen zorgt ervoor dat de cortisolproductie door de bijnieren tijdelijk wordt onderdrukt.

Medicijnen kunnen de uitslag van de test beïnvloeden. Je behandelend arts adviseert je over je medicijngebruik.

Voorbereiding thuis

Innemen van de dexamethason.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

De avond voor het onderzoek neem je om 23.00 uur de dexamethason in (1 tabletje van 1 mg of 2 tabletjes van 0.5 mg).

De volgende ochtend kom je tussen 8.00 uur en 9.00 uur naar het afnamelaboratorium, route nr. 6. Daar wordt vervolgens bloed afgenomen.
Het is belangrijk dat jij je aan dit tijdstip houdt.
Hierna kun je weer naar huis. Je hoeft voor deze bloedafname niet nuchter te zijn.

Als met jou de korte dexamethasontest in combinatie met een cortisol dagritme is afgesproken, dien je eerst het cortisol dagritme te laten bepalen. Na de laatste bloedafname van 22.00 uur neem dan om 23.00 uur de dexamethason in.

Duur van het onderzoek

Het totale onderzoek duurt 9 uur.

Samenvatting

  • Met dit onderzoek wordt gekeken of je bijnieren teveel cortisol maken.
  • Om 23.00 uur neem je de dexamethason in.
  • De volgende ochtend kom je tussen 8.00 en 9.00 uur bloedprikken op het afnamelaboratorium.
  • Je hoeft voor deze afname niet nuchter te zijn.
  • Het onderzoek duurt 9 uur.
  • Geen bijwerkingen.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het laboratorium, telefoon: 040 - 286 48 66.

Met medische vragen kun je terecht bij je behandelende specialist.