Insuline-tolerantietest

Wat is de insuline-tolerantietest

Dit onderzoek meten we of je voldoende groeihormoon aanmaakt. Men doet dit door je een bepaalde stof, insuline, toe te dienen, en vervolgens op gezette tijden wat bloed af te nemen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Voor de test word je opgenomen op de afdeling dagopname of op de verpleegafdeling, voor de duur van de test. Je meldt je ’s ochtends op het afgesproken tijdstip op de afgesproken verpleegafdeling. Je dient nuchter te zijn, dus je mag na 24.00 uur op de avond voorafgaand aan het dag van het onderzoek niet meer eten, roken of medicijnen innemen. Je mag wel water, koffie en thee drinken, echter zonder suiker en/of melk. Ook is het belangrijk dat je nog geen inspanning verricht hebt.
Op de verpleegafdeling brengt men een naaldje in een bloedvat. Behalve de prik van het inbrengen, voel je dit verder niet. Via het naaldje neemt men wat bloed af, dit is pijnloos. Na een half uur neemt men nog wat bloed af. Vervolgens krijg je wat insuline toegediend via het al ingebrachte naaldje. Dit is een stof die je bloedsuikergehalte en je groeihormoongehalte regelt, en die ook van nature in je lichaam voorkomt.
Na 10, 20, 30, 45, 60, 90 en 120 minuten na het inspuiten van de insuline neemt men via het naaldje steeds wat bloed af.
Na de laatste bloedafname mag je weer normaal eten en drinken en gelijk met ontslag. De resultaten van het onderzoek worden op een later tijdstip met jou besproken door de arts. In totaal duurt het onderzoek 2½ uur.

Bijwerkingen

Het is mogelijk, dat door het toedienen van insuline, je bloedsuiker te laag wordt. Je voelt je dan moe, duizelig en hongerig. Ook kun je bleek worden, en voelen dat je gaat transpireren. Men noemt dit ook wel een hypoglycaemie. Je hebt dan bepaalde medicatie nodig. Om elk risico uit te sluiten blijf je gedurende het hele onderzoek onder toezicht van een verpleegkundige. Deze zal de juiste maatregelen nemen als jij je onwel gaat voelen.

 

Samenvatting

  • Met deze test onderzoeken we of je voldoende groeihormoon aanmaakt.
  • Je dient nuchter te zijn vanaf 24.00 uur op de avond voorafgaand aan het onderzoek. Dit betekent, niet eten, roken of medicijnen innemen. Water, koffie en thee mogen wel gedronken worden, echter zonder suiker en/of melk.
  • Op de ochtend van het onderzoek mag je geen medicatie innemen, en ook geen inspanning verrichten.
  • Eerst wordt er tweemaal wat bloed afgenomen, via een naaldje dat van te voren bij jou ingebracht is.
  • Vervolgens krijg je insuline toegediend via het ingebrachte naaldje.
  • Daarna wordt nog zeven maal wat bloed afgenomen via de verblijfsnaald.
  • Na de laatste bloedafname mag je weer normaal eten en drinken en gelijk met ontslag. De resultaten van het onderzoek worden op een later tijdstip met jou besproken door de arts.
  • Je wordt geobserveerd door een verpleegkundige, die je een medicijn toedient als jij je door het ingespoten medicijn minder goed voelt.
  • Het onderzoek duurt in totaal 2,5 uur.

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor kun je thuis alles nog eens rustig na lezen.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met het laboratorium,
telefoon 040 - 286 48 66.