Vocht achter het trommelvlies (lijmoor)

Keel-neus-oorheelkunde (KNO)

Als je vocht achter je trommelvlies hebt, hoor je minder goed. De oorzaak van het vocht is dat de buis van Eustachius niet goed werkt door een infectie in de bovenste luchtwegen (zoals een neusverkoudheid). De buis van Eustachius is de verbinding tussen de keel en het oor. Als de buis van Eustachius niet goed werkt, ontstaat er een onderdruk in het middenoor. Door de onderdruk wordt het trommelvlies naar binnen getrokken. Ook raakt het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd, waardoor het vocht gaat afscheiden. Dit vocht is stroperig, daarom wordt de aandoening een lijmoor genoemd. De aandoening komt vaak voor bij kinderen. Veel voorkomende symptomen zijn:

  • drukkend gevoel in het oor;
  • oorpijn;
  • slechthorendheid.

Behandelen van een lijmoor in het Anna Ziekenhuis

Een lijmoor kan worden behandeld door kleine buisjes te plaatsen in het trommelvlies. Je kunt bij de KNO-arts terecht voor meer informatie over deze behandeling en om vragen te stellen over de aandoening.