Neus- en keelamandelen verwijderen bij kinderen

Keel-neus-oorheelkunde (KNO)

Download / print

Jouw behandelend arts heeft met jou afgesproken, om bij jou of jouw kind de neus- en keelamandelen te verwijderen. Hier kun je daar meer over lezen.

Wat is de functie van amandelen

De meeste bacteriën en virussen komen het lichaam binnen via inademingslucht. De neus- en keelholte hebben daarom "afweerstations" in de vorm van amandelen: twee keelamandelen (tonsillen) en één neusamandel (adenoid). Deze maken deel uit van het afweersysteem van het lichaam om infecties te voorkomen. De amandelen bestaan uit weefsel dat binnendringende ziekteverwekkers zoveel mogelijk opvangt en onschadelijk maakt.

De amandelen

Chronische ontsteking

Als een infectie hevig van aard is, dan kunnen de amandelen zelf geïnfecteerd raken en soms chronisch ontstoken. Een chronische ontsteking van neus- en keelamandelen veroorzaakt een terugkerende verkoudheid, die soms gepaard gaat met keelpijnklachten en oorontstekingen, met oorpijn en slechthorendheid als gevolg. De weerstand van het lichaam vermindert en de amandelen werken meer tégen dan vóór het lichaam. Het is dan beter de ontstekingshaarden te verwijderen.

Hoe bereid je jouw kind voor op de ingreep

Al is jouw kind nog zo klein, leg zo goed mogelijk uit wat er gaat gebeuren. Kinderen die goed zijn voorgelicht, zijn vaak minder angstig en hebben minder problemen met de behandeling. Zij gedragen zich rustiger dan kinderen die plotseling voor een onverwachte situatie worden geplaatst.

Het gelijktijdig verwijderen van de neus- en keelamandelen gebeurt tijdens een dagbehandeling. Jouw kind overnacht dus niet in het ziekenhuis.

De ingreep wordt onder volledige narcose (anesthesie) uitgevoerd. Als je hier meer informatie over wilt, vraag dan naar de folder “Anesthesie en pijnstilling rondom een operatie”.

Afspraken voor de ingreep
Op de KNO-polikliniek wordt een afspraak voor jou en jouw kind ingepland bij Bureau opname.

 • Hier vindt een intake plaats met de anesthesist en de verpleegkundige.
 • Je hoort welke datum de ingreep zal plaatsvinden.
 • Je ontvangt een loopbriefje waarop staat hoe laat je de dag voor de ingreep kunt bellen met de secretaresse van de kinder-jeugdafdeling. Zij vertelt jou telefonisch hoe laat jouw kind wordt verwacht en het tijdstip waarna hij/zij niet meer mag eten en drinken.

Als jouw kind medicijnen gebruikt, plant de polikliniek ook meteen een telefonische afspraak in met onze Geneesmiddelenpoli.

Medicijngebruik

 • Meld medicijngebruik van jouw kind vooraf.
 • Geef geen aspirinepreparaten (zoals aspirine, witte kruispoeders, APC, Dolviran, kinderaspirine en óók Sinaspril). Ze verhogen de kans op nabloedingen. Mocht je toch medicijnen willen geven die aspirine bevatten, dan mag dat tot 5 dagen vóór en vanaf 5 dagen na de ingreep.

Nuchter blijven
Voor deze ingreep is het belangrijk dat jouw kind een bepaalde periode ervoor niet eet of drinkt (nuchter blijft). Meer informatie hierover lees je in de folder ‘Informatie bij opname kinder-jeugdafdeling’.

Hoe ziet de dag van de ingreep eruit

Melden op de dag van de ingreep
Je komt op de afgesproken tijd met jouw kind op de kinder-jeugdafdeling, route 71, op de eerste verdieping. Daar blijft jouw kind voor en na de ingreep.

Verder zijn de volgende zaken van belang:

 • Als jij je gemeld hebt, wordt voor alle zekerheid nog even de temperatuur van jouw kind opgenomen en wordt de bloeddruk gemeten. Op grond daarvan kan de ingreep op dat moment alsnog worden uitgesteld.
 • Je mag erbij zijn als jouw kind onder narcose gebracht wordt. De ogen van jouw kind kunnen wegdraaien als de narcose begint te werken; dit is normaal.
 • Je kunt niet bij de ingreep aanwezig zijn. De operatieassistent vertelt je waar je kunt wachten tijdens de ingreep.
 • Na de operatie wordt jouw kind naar de uitslaapkamer gebracht. Je wordt zo snel mogelijk geroepen, zodat je erbij bent als jouw kind wakker wordt of net wakker is.
 • De anesthesist beslist wanneer jouw kind weer terug kan naar de afdeling. De kinderverpleegkundige komt jou en jouw kind halen.
 • Als jouw kind toch nog pijn houdt, moet hij/zij (of jou) dit altijd duidelijk aan de kinderverpleegkundige vertellen! Die bekijkt dan of jouw kind extra medicijnen tegen de pijn kan krijgen of neemt hiervoor contact op met de anesthesist.

Naar huis

 • Dagbehandeling

Als jouw kind voor dagbehandeling wordt opgenomen mag jouw kind naar huis als de KNO-arts de keel heeft gecontroleerd en dit er goed uit ziet. Het ontslag is tussen 15.00 - 18.00 uur. Het tijdstip hangt af van de volledige toestand van jouw kind.

 • Opname

Jouw kind wordt een nachtje opgenomen. Dit is afgesproken, maar het kan ook zijn dat er na het verwijderen van de neus- en keelamandelen omstandigheden zijn (zoals een nabloeding of koorts), waardoor jouw kind een nachtje moet blijven. Wij adviseren je dan bij jouw kind te blijven overnachten. Als de KNO-arts de volgende ochtend de keel van jouw kind heeft gecontroleerd en alles goed is, mag jouw kind naar huis.

Ontslaggesprek
In het ontslaggesprek krijg je informatie over de gewenste voeding en de  pijnbestrijding. Om de pijn te bestrijden, krijg je het gerichte advies jouw kind de eerste 48 uur na de ingreep op vaste tijden bepaalde pijnstillende middelen te geven.

In dit gesprek komt ook aan de orde wat je thuis kunt verwachten en waar je op moet letten. Als je de spoedeisende hulp nodig hebt, bel je telefoonnummer: 040 - 286 48 34.

Leefregels

Na het verwijderen van de neus- en keelamandelen gelden de volgende leefregels:

 • Laat jouw kind vaak drinken. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar om de regelmaat. Beter drie keer een klein slokje, dan één grote slok. Het beste is slappe, koele limonade of water. Veel kinderen zuigen graag op een ijsklontje of een waterijsje (raketje).
 • Laat jouw kind vanaf 17.00 uur brood zonder korst met daarop jam, leverpastei of smeerkaas eten.
 • Geef jouw kind 1 week zachte kost, zoals brood zonder korstjes.
 • Geef jouw kind géén friet of chips, geen pinda’s en sterke kruiden, geen vruchten met pit en ook geen bananen.
 • Geef jouw kind 2 dagen geen rode ranja (in verband met de kleur van bloed), jus d’orange en/of koolzuurhoudende dranken.
 • Laat jouw kind nog even wat drinken, voordat je zelf gaat slapen.
 • Wek jouw kind om ongeveer 2.30 uur om te drinken en te controleren op nabloeden. Het is handig om een wekker te zetten.
 • Laat jouw kind na de ingreep/het ontslag 2 dagen binnen blijven, ook bij mooi weer.
 • Laat jouw kind 5 dagen na de ingreep/ het ontslag weer naar de crèche of naar school gaan.
 • Laat jouw kind de eerste 14 dagen na de ingreep/ het ontslag niet zwemmen.

Gebruik bij baden of douchen niet te heet water of laat jouw kind niet te

 • lang in bad zitten, omdat dit een nabloeding kan veroorzaken.
 • Maak je niet ongerust wanneer de ontlasting van jouw kind zwart is. Dit komt door het inslikken van bloed.
 • Geef geen aspirinepreparaten (zoals aspirine, witte kruispoeders, APC, Dolviran, kinderaspirine en óók Sinaspril). Ze verhogen de kans op nabloedingen. Mocht je toch medicijnen willen geven die aspirine bevatten, dan mag dat tot 5 dagen vóór en vanaf 5 dagen ná de ingreep.
 • Geef de eerste 24 uur na de ingreep bij voorkeur op vaste tijden pijnmedicatie (paracetamol en/of diclofenac). De dosering is afhankelijk van het gewicht en/of de leeftijd van jouw kind. Dit alles kun je nalezen op het pijnkaartje dat je met ontslag mee naar huis krijgt.

Neem contact op met het ziekenhuis, als er sprake is van een nabloeding. Jouw kind heeft een nabloeding wanneer het een volle mond vers rood bloed uitspuugt. 

Tijdens kantooruren:
KNO-polikliniek, telefoonnummer: 040 - 286 48 52 of 040 - 286 42 09

Buiten kantooruren en in het weekend:
Spoedeisende hulp, telefoonnummer: 040 - 286 48 34

Heb je nog vragen

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Heb je nog vragen, neem dan contact op:

Tijdens kantooruren
KNO-polikliniek, telefoon 040 - 286 48 52 of 040 - 286 48 09.

Buiten kantooruren
Voor dringende vragen bel je buiten kantooruren met de:
Spoed Eisende Hulp (SEH), telefoon 040 - 286 48 34.

Met medische vragen kun je terecht bij de KNO-arts die jouw kind behandelt.

Mailen
Je kunt ons ook e-mailen op vragenvoordepolikno@st-anna.nl voor:

 • het maken of verzetten van een afspraak;
 • korte vragen en mededelingen;
 • aanvragen voor herhalingsrecepten.

Vermeld bij jouw e-mail altijd jouw naam, geboortedatum en mailadres

Nuttige websites

 • www.st.anna.nl
 • www.kno.nl
 • www.kinderziekenhuis.nl

Folders
Alle informatie kun je ook terugvinden op onze website: www.st-anna.nl.

Heel veel beterschap voor jouw kind.