Argininetest bij kinderen

Kindergeneeskunde

Download / print

In overleg met de kinderarts krijgt jouw kind een Argininetest. In deze informatie lees je hier meer over.

Doel van het onderzoek

Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen, de hypofyse. Door het onderzoek wordt de hoeveelheid groeihormoon-afscheiding gemeten. Dit wordt gemeten in het bloed. Het groeihormoon zorgt er onder andere voor dat jouw kind groeit. Arginine is een eiwitachtige stof die de hypofyse stimuleert tot de afgifte van groeihormoon.

Voorbereiding

Voor jouw kind is het belangrijk dat hij/zij weet wat er gaat gebeuren.
Daarom is het van belang dat jij en jouw kind goed op de hoogte zijn van het verloop van de test.

  • Jouw kind moet vanaf 24.00 uur nuchter zijn; mag dus vanaf dat tijdstip niet meer eten of drinken.
  • Gebruikt jouw kind medicijnen, overleg dan met jouw arts of jouw kind de medicijnen mag innemen.

Het onderzoek

Je meldt je op het afgesproken tijdstip aan de balie van de
kinder-jeugdafdeling, route 71.

In overleg met jou en jouw kind wordt eerst verdovende zalf gesmeerd of geplakt. Deze zalf verdooft de huid, waardoor de prik van de infuusnaald minder pijnlijk is. De inwerktijd van de zalf is 30 minuten.
Voor het onderzoek krijgt jouw kind een infuus ingebracht. Hieruit kan bloed worden afgenomen en de testvloeistof worden toegediend.

  • Bij aanvang wordt 2 x bloed bij jouw kind afgenomen, met een pauze van 30 minuten.
  • Vervolgens wordt Arginine-oplossing wordt via het infuus toegediend.
  • Na het toedienen van de Arginine-oplossing wordt nog 4 x om de 30 minuten bloed afgenomen

Jouw kind blijft tijdens de test ongeveer 3 uur op bed liggen. Na de laatste bloedafname verwijdert de verpleegkundige de infuusnaald. Dit doet geen pijn. Jouw kind krijgt iets te eten en te drinken aangeboden en mag daarna naar huis. Het totale onderzoek duurt 4 uur.

Bijwerkingen
De volgende bijwerkingen zijn mogelijk: misselijkheid, braken, hoofdpijn en een laag bloedsuikergehalte.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijg je van de kinderarts. Dit duurt minimaal
2 weken. Je krijgt hiervoor een telefonische afspraak mee.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie vragen, dan kun je contact opnemen met de kinder-jeugdafdeling, telefoon: 040 - 286 41 70.

Jouw afspraak

Naam van de patiënt:                 ………………………………………………..

Datum van het onderzoek:       ………………………………………………..

Opname tijd:                               ………………………………………………..

Je wordt verwacht op de kinder-jeugdafdeling (route 71)