Clonidinetest bij kinderen

Kindergeneeskunde

Download / print

In overleg met de kinderarts krijgt jouw kind een Clonidinetest. In deze
informatie lees je hier meer over.

Doel van het onderzoek

Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen, de
hypofyse. Door het onderzoek wordt de hoeveelheid groeihormoonafscheiding gemeten. Dit wordt gemeten in het bloed. Het groeihormoon zorgt er onder andere voor dat jouw kind groeit. Clonidine is een eiwit dat de hypofyse stimuleert tot het afgeven van groeihormoon.

Voorbereiding

Voor jouw kind is het belangrijk dat hij/zij weet wat er gaat gebeuren.
Daarom is het van belang dat jij en jouw kind goed op de hoogte zijn van het verloop van de test.

  • Jouw kind moet vanaf 24.00 uur nuchter zijn; mag dus vanaf dit tijdstip niet meer eten of drinken.
  • Gebruikt jouw kind medicijnen, vraag dan altijd bij de kinderarts of
    deze medicijnen invloed kunnen hebben op het onderzoek.

Het onderzoek

Je meldt je op het afgesproken tijdstip aan de balie van de Kinder/jeugdafdeling, route 71.

In overleg met jou en jouw kind wordt eerst verdovende zalf gesmeerd. Deze zalf verdooft de huid, waardoor de prik voor de infuusnaald minder pijnlijk is. De inwerktijd van de zalf is 30 minuten.

Voor het onderzoek krijgt jouw kind een infuusnaald ingebracht. Hieruit kan
bloed worden afgenomen.

  • Bij aanvang wordt 2 x bloed bij jouw kind afgenomen via de infuusnaald.
  • Νa de 2de bloedafname krijgt jouw kind clonidine als capsule of tablet, dit kan met water ingenomen worden.
  • Vervolgens wordt nog 5 x bloed afgenomen om de 30 minuten.
  • Jouw kind blijft tijdens de test vier uur op bed liggen.
  • Tijdens het onderzoek wordt er regelmatig bloeddruk gemeten.

Na de laatste bloedafname krijgt jouw kind iets te eten en drinken
aangeboden. Indien de bloeddruk stabiel is, verwijdert de verpleegkundige
de infuusnaald en mag je naar huis.

Bijwerkingen
De bloeddruk van jouw kind kan dalen, daarom kan het
nodig zijn om extra vocht toe te dienen via een infuus. Tevens kan jouw kind slaperig worden van de teststof.

Duur van het onderzoek
Houd er rekening mee dat het onderzoek een hele dag in beslag neemt. Jouw kind mag weer eten en drinken als de test is afgerond en met ontslag indien de bloeddruk normaal is.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijg je van de kinderarts. Dit duurt
minimaal 2 weken. Je krijgt hiervoor een telefonische afspraak mee.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie vragen, dan kun je contact opnemen met de kinder/jeugdafdeling, telefoon: 040 - 286 41 70.

Jouw afspraak

Naam van de patiënt:                 ………………………………………………..

Datum van het onderzoek:       ………………………………………………..

Opname tijd:                               ………………………………………………..

Je wordt verwacht op de kinder-jeugdafdeling (route 71)