H2-ademtest bij kinderen

Kindergeneeskunde

Download / print

Binnenkort kom je met jouw kind naar het Anna Ziekenhuis voor een
H2 (waterstof)-ademtest. Bij dit onderzoek wordt de opname van suiker
(vaak lactose) door de darm onderzocht. Hierdoor wordt bepaald in
hoeverre jouw kind suiker kan verteren.
Dit gebeurt door met behulp van ademmonsters de hoeveelheid
waterstofgas (H2) in de uitademinglucht te meten. Hiervoor ademt jouw kind op aanwijzing van de verpleegkundige door een mondstuk/mondmasker.

Jouw arts heeft met jou besproken waarom dit onderzoek bij jouw kind wordt uitgevoerd. Hier vind je meer informatie over de praktische
zaken rondom de test. Het is goed je te realiseren dat voor jouw kind de
situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

Koorts of kinderziekte
Heeft jouw kind koorts (38 graden Celsius of hoger), de afgelopen 14 dagen kinderziektes doorgemaakt of voor de opname contact gehad met een kind met waterpokken, neem dan vóór de geplande opname telefonisch contact op met de Dagbehandeling Kinderafdeling.

Medicatie
Geef jouw kind vanaf twee weken vóór het onderzoek geen medicijnen
tegen infecties. Wanneer een antibioticakuur noodzakelijk is, moet je het
onderzoek verzetten.

Geef jouw kind vanaf één week vóór het onderzoek geen laxeermiddelen zoals Lactulose, Duphalac, Importal, Legendal en/of Lactitol.

Nuchter zijn
Jouw kind moet nuchter zijn vanaf 24.00 uur.

Tanden poetsen
Om te voorkomen dat jouw kind water inslikt, raden wij jou aan om het tanden poetsen uit te stellen tot na het onderzoek.

Voeding
De avond tevoren moet het koolhydraat- en vezelgebruik worden beperkt
(geen peulvruchten, koolsoorten, uien, prei, radijs, paprika, asperges,
knoflook, taugé, champignons en zemelen)

LET OP: Als jouw kind niet op bovenstaande manier is voorbereid kan
het onderzoek helaas niet doorgaan, omdat dit de uitslag van het
onderzoek beïnvloedt.

Afhankelijk van de leeftijd van jouw kind kun je hem/haar vast vertellen wat er gaat gebeuren in het ziekenhuis.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Op de dag van het onderzoek kunnen jij en jouw kind zich om 9.00 uur
melden op de Dagbehandeling van de Kinderafdeling, route 71.

Tijdens de test mag jouw kind niet eten of drinken.

Jouw kind moet op aanwijzing van de verpleegkundige een keer flink
uitademen in een mondstuk dat aangesloten is op een apparaat.
Daarna krijgt jouw kind een suikeroplossing te drinken. Soms kan dit
kortdurend diarree, buikpijn of misselijkheid veroorzaken.

Vanaf dit moment moet jouw kind elk half uur flink uitblazen in het apparaat. Dit moet gedurende drie uur. Jouw kind blijft gedurende het gehele onderzoek op de Dagbehandeling kindergeneeskunde.

Het onderzoek vindt plaats in de ochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag jouw kind gewoon eten en drinken. Als jouw kind na
het onderzoek een eigen sapje of drankje wil drinken, kun je dit zelf
meebrengen. Jouw kind krijgt ook op de Dagbehandeling van de
Kinderafdeling iets aangeboden om te eten en te drinken.

Jouw kind mag naar huis zodra het wat gegeten en gedronken heeft en het
zich verder goed voelt.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijg je van de arts bij het volgende
polikliniekbezoek of via een telefonisch consult.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze gerust aan de
arts of aan de verpleegkundige van de Dagbehandeling
kindergeneeskunde.

Ook kun je telefonisch contact opnemen via:
Dagbehandeling kindergeneeskunde, telefoon 040 - 286 41 70.