In overleg met de kinderarts is besloten om een GnRH test bij jouw kind te doen. In deze informatie lees je hier meer over.

Doel van de test

Een GnRh-test is een onderzoek naar de ontwikkeling van de puberteit. GnRH staat voor Gonadotropin Releasing Hormone. Dit is een hormoon dat door de hersenen geproduceerd wordt. Het stimuleert de hypofyse (klier in de hersenen) tot afgifte van de hormonen LH en FSH. Deze hormonen stimuleren op hun beurt weer de geslachtsklieren (eierstokken/ testikels) tot het maken van geslachtshormonen (oestradiol/testosteron).

Voorbereiding

  • Jouw kind hoeft niet nuchter te zijn.
  • Gebruikt jouw kind medicijnen, vraag dan altijd bij de kinderarts of deze medicijnen invloed kunnen hebben op het onderzoek.

Het onderzoek

Je meldt je op het afgesproken tijdstip aan de balie van de kinder-jeugdafdeling, route 71.

In overleg met jou en jouw kind wordt eerst verdovende zalf gesmeerd.

Deze zalf verdooft de huid, waardoor de prik voor het infuusnaaldje minder pijnlijk is. De inwerktijd van de zalf is 30 minuten.

  • Voor het onderzoek krijgt jouw kind een infuusnaaldje ingebracht. Hieruit kan bloed worden afgenomen en de testvloeistof worden toegediend.
  • Na inbrengen van het infuusnaaldje wordt bloed afgenomen via het infuusnaaldje.
  • Na 1ste bloedafname wordt de testvloeistof via het infuusnaaldje toegediend.
  • Hierna wordt na 30 en 60 minuten nogmaals bloed afgenomen via het infuusnaaldje.
  • Na de laatste bloedafname verwijdert de verpleegkundige de infuusnaald. Dit doet geen pijn.
  • Om de 30 minuten wordt de bloeddruk van jouw kind gemeten.
  • Jouw kind krijgt iets te eten en te drinken aangeboden en mag daarna naar huis.

Duur van het onderzoek
Het totale onderzoek duurt 1,5 uur.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijg je van de kinderarts. Dit duurt minimaal 2 weken. Je krijgt hiervoor een telefonische afspraak mee.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie vragen, dan kun je contact opnemen
met de kinder-jeugdafdeling, telefoon: 040 - 286 41 70.

Jouw afspraak

Naam van de patiënt: ………………………………………………..

Datum van het onderzoek: ………………………………………………..

Opname tijd: ………………………………………………..

Je wordt verwacht op de kinder-jeugdafdeling (route 71)