Isolatieverpleging op de kinderafdeling

Kindergeneeskunde

Download / print

Isolatie verpleging

Jouw kind is opgenomen op de kinderafdeling. Het vermoeden bestaat dat jouw kind een infectie heeft of een bacterie of virus bij zich draagt, die door direct contact of door de lucht verspreid zou kunnen worden. In het ziekenhuis liggen mensen met een verminderde weerstand waardoor ze eerder ziek kunnen worden. De kans dat de ziekte wordt overgedragen is in het ziekenhuis het grootst. Jouw kind wordt daarom geïsoleerd verpleegd om besmetting van andere kinderen en medewerkers te voorkomen.

Wat betekent dit

 • Jouw kind ligt alleen op een kamer of op een kamer met meerdere kinderen die dezelfde ziekte hebben. Jouw kind mag alleen van de kamer af wanneer dit nodig is voor bepaalde onderzoeken, bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto.
 • De verpleegkundigen en artsen die jouw kind verzorgen en bezoeken, treffen een aantal voorzorgsmaatregelen wanneer zij bij jouw kind op de kamer komen. Afhankelijk van de soort isolatie gelden er algemene spelregels bij isolatieverpleging. Deze staan benoemd onder het kopje “De ‘spelregels’ voor ziekenhuismedewerkers”.
 • Ook van jou (en andere bezoekers) wordt verwacht dat je een aantal voorzorgsmaatregelen treft wanneer je bij jouw kind op de kamer komt.

De regels voor ziekenhuismedewerkers

Het eerste wat je zal opvallen is een gekleurde kaart op de deur van de kamer waar jouw kind ligt. Op deze kaart staan verschillende pictogrammen die de algemene regels aangeven bij isolatie verpleging.

Handen desinfecteren

Deze maatregel geldt voor iedereen die de kamer betreedt en weer verlaat. Zeep en desinfectans zijn aanwezig bij het betreden van de kamer.

Handschoenen dragen

Deze maatregel geldt voor de arts, verpleegkundige en de andere medewerkers van het ziekenhuis om besmetting van henzelf en van andere kinderen op de afdeling te voorkomen.

Een schort dragen

Dit geldt voor de arts, verpleegkundige en de andere medewerkers van het ziekenhuis om besmetting via de kleding te voorkomen. Meestal zijn de schorten geel, soms blauw.

Een mondneusmasker dragen

Deze maatregel geldt voor de arts, verpleegkundige en de andere medewerkers van het ziekenhuis om besmetting via de luchtwegen te voorkomen. Er zijn verschillende types die afhankelijk van de isolatieindicatie toegepast worden

Een muts dragen

Dit geldt voor de arts, verpleegkundige en de andere medewerkers van het ziekenhuis om besmetting via de haren te voorkomen.

Verschillende soorten isolatie en de ‘spelregels’

Er bestaan verschillende soorten isolatie. In welke isolatievorm jouw kind ligt, kun je zien aan de kleurcode en vermelding op de kaart die op de kamerdeur hangt. Voor elke isolatievorm geldt dat iedereen bij het betreden en verlaten van de kamer de handen desinfecteert. Verder bestaan per isolatievorm specifieke regels die wij hieronder beschrijven.

Gele kaart: Contact isolatie

 • Bij ieder contact met het kind en de directe omgeving worden handschoenen gedragen.
 • Een overschort wordt gedragen bij contact met het kind.

Groene kaart: Contact/druppel isolatie
Voor de verzorging van jouw kind wordt een mondneusmasker en schort en handschoenen gedragen.

Rode kaart: MRSA
Alle materialen die op de kamer komen, moeten daar blijven tot aan het ontslag. Door het personeel wordt een schort, handschoenen, mondneusmasker en muts gedragen bij het betreden van de kamer.

Paarse kaart: Strikte isolatie
In de sluis staan reinigbare waszakhouders waar afval en was in gedeponeerd kan worden van de kamer. Door het personeel wordt een schort, handschoenen en een mondneusmasker gedragen bij het betreden van de kamer.

Blauwe kaart: Aerogene isolatie
Voor het betreden van de kamer doet de medewerker een mondneusmasker voor.

De regels voor ouders en kind

Hier beschrijven wij de regels voor jou en jouw kind bij isolatie verpleging.

 • Isolatieverpleging brengt beperkingen met zich mee. De grootste beperking is de beperking van de leefruimte. Jouw kind mag de kamer niet verlaten, het kan dus niet naar de speelkamer. Er kan wel speelgoed van de speelkamer naar het kind komen en de pedagogisch medewerker kan langs komen.
 • Jassen moeten opgehangen worden aan de kapstok in de kamer meteen bij het betreden van kamer 151/152. In de overige kamers kan de jas in kledingkast.
 • Als je de gehele dag aanwezig bent, mag je kort de kamer verlaten alleen om koffie of thee te halen. Bij vertrek moet je meteen de afdeling verlaten en mag je geen andere patiënten bezoeken.
 • Ligt jouw kind in MRSA isolatie en blijf je slapen, dan mag je de kamer niet verlaten. Bij het verlaten van de kamer moet je meteen het ziekenhuis verlaten.
 • Desinfecteer jouw handen voor en nadat je bij jouw kind op de kamer bent geweest.
 • Je kunt eten op de kamer.
 • Eten van thuis mag in de koelkast in de tussenruimte op de afdeling.
 • De kleding die jij of jouw kind draagt moet op 60 graden gewassen worden.
 • Speelgoed van thuis of van het ziekenhuis moet gereinigd kunnen worden en moet desinfecteerbaar zijn.
 • Beide deuren van de kamer moeten gesloten blijven. Bij een kamer met 1 deur, verzoeken wij jou deze niet onnodig open laten staan.

De regels voor bezoek

Hieronder beschrijven wij de regels die gelden voor het bezoek.

 • Wanneer het bezoek de kamer verlaat mag het niet aansluitend andere patiënten bezoeken, maar moet het direct de afdeling te verlaten.
 • Het bezoek mag tijdens het bezoek niet van de kamer af en de gang op.
 • Het bezoek moet de handen desinfecteren bij de binnenkomst en bij het verlaten van de kamer.
 • Jassen moeten opgehangen worden aan de kapstok in de kamer, niet in de sluis. In de overige kamers kan de jas van het bezoek op de stoel gelegd worden.
 • Bij aerogene/strikte isolatie moet het bezoek zich melden bij de verpleging voor specifieke instructies.
 • Bij MRSA opname moet het bezoek zich omkleden als zij werkzaam zijn in een zorginstelling of binnenkort in een ziekenhuis moeten worden opgenomen.

Weer thuis

Wanneer jouw kind na de ziekenhuisopname weer thuis is, hoeven jij en jouw kind geen aparte maatregelen meer te nemen. De in deze informatiee beschreven maatregelen zijn alleen van toepassing in het ziekenhuis.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met:

 • De ziekenhuishygiënist, telefoonnummer 040 - 286 47 61, tijdens kantooruren
 • De kinderafdeling, telefoonnummer 040 - 286 41 70, tijdens en buiten kantooruren