Benauwdheidsaanval bij kinderen

Kindergeneeskunde

Download / print

Signalen van een benauwdheidsaanval

Elk kind laat op zijn eigen manier merken dat er een astma-aanval op komst is. Vaak wordt een combinatie van de volgende verschijnselen als voortekenen genoemd:

 • onrustig, hangerig
 • slaapstoornissen
 • hoesten
 • verkouden
 • jeuk
 • een vies ruikende adem.

Waarschijnlijk kun je dit rijtje nog verder aanvullen. Van belang is dat je als ouder de voortekenen van jouw eigen kind herkent, welke dat ook zijn.

Daarnaast zijn er algemeen geldende voortekenen voor een astma-aanval:

Piepende ademhaling
Een piepende ademhaling is een teken dat de luchtwegen vernauwd zijn. In het begin van een astma-aanval is het piepen alleen hoorbaar bij de uitademing. Wanneer de klachten verergeren wordt het piepen luider en komt het ook tijdens de inademing voor.

Ingetrokken borstkas
De aanwezigheid van luchtwegklachten kan worden geconstateerd aan de mate waarin de borstkas als het ware naar binnen gezogen wordt. De ribben worden dan beter zichtbaar. Dit is duidelijker te zien bij dunne dan bij dikke kinderen. Kijk goed hoe de borstkas van jouw kind eruit ziet als het geen klachten heeft; zodat je een verandering van de borstkas sneller ontdekt.

Sneller ademen
De meeste kinderen gaan sneller ademen wanneer ze astmaklachten krijgen. Het aantal malen dat een kind per minuut ademhaalt kan worden geteld. Een ademhaling is te zien aan het intrekken en uitzetten van de buik (met name bij kleine kinderen) of door het bewegen van de borstkas.

Normale aantallen inademingen per minuut zijn:
Zuigeling       : 25-35
Peuter           : 25-30
Kleuter          : 20-25

Wat kun je zelf doen

 • Let op de eerste symptomen die wijzen op klachten, bijvoorbeeld loopneus of griep.
 • Geef het juiste inhalatiemedicijn in de voorgeschreven hoeveelheid.
 • Let op de werking van het medicament. Bijvoorbeeld nemen de klachten af? Is dit niet het geval neem dan contact op met jouw arts.
 • Laat jouw kind met een astma-aanval niet alleen. Probeer een rustig plekje te vinden voor jou en jouw kind.
 • Blijf kalm! Jouw kind heeft behoefte aan beschermende ondersteuning.
 • Probeer jouw kind te kalmeren door rustig over de rug te wrijven / aaien.
 • Praat niet teveel tegen jouw kind. Tijdens een astma-aanval is alle energie nodig voor het ademhalen.
 • Raadpleeg jouw arts bij een ernstige aanval of bij twijfel.

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt kun je contact opnemen met de kinderlongverpleegkundige.
De kinderlongverpleegkundige is te bereiken via de polikliniek kindergeneeskunde op donderdag van 08.30-16.30 uur.
Telefoon, 040 - 286 48 53