Video Interactie Begeleiding (VIB) Kinder/jeugdafdeling

Kindergeneeskunde

Download / print

Jouw kind is onder behandeling van een kinderarts in ons ziekenhuis. Naast de medische zorg is het ook mogelijk om met behulp van Video Interactie Begeleiding (VIB) ondersteuning te ontvangen. Bij de eerste afspraak filmt de VIB-er jou en jouw kind tijdens een ziekenhuisopname of in de thuissituatie (de pedagogisch medewerkster en verpleegkundigen die ondersteuning via VIB kunnen geven, worden VIB-er genoemd). Daarna volgt een afspraak om de video terug te kijken. Deze review vindt plaats in het ziekenhuis.

 

Wat is Video Interactie Begeleiding (VIB)

VIB richt zich op het in beeld brengen van de natuurlijke communicatie en contacten tussen ouder en kind. We gebruiken de videocamera hierbij als hulpmiddel. De pedagogisch medewerkster of verpleegkundige maakt een korte opname (van ongeveer 5-10 minuten) van jou en jouw kind. Er kan bijvoorbeeld een opname gemaakt worden tijdens de verzorging, tijdens het eten of van een spelmoment. De VIB-er kijkt deze video-opname later samen met jou terug. Aan de hand van de beelden kun je zien welke signalen jouw kind maakt om met jou in contact te komen of te blijven. Bij het terugkijken wordt gelet op:

 • Welke initiatieven heeft het kind
 • Hoe reageer je daar op als ouder

Omdat we bij het terugkijken regelmatig de beelden stilzetten, zijn zelfs de hele kleine signalen en initiatieven van jouw kind te zien. Je ziet zo op de beelden terug hoe jouw kind reageert op jouw stem, jouw aanraking, hoe je jouw kind gerust kunt stellen en hoe jouw kind ervan geniet bij jou te zijn.

Wanneer Video Interactie Begeleiding

Redenen om VIB voor te stellen zijn:

Als jouw kind bijvoorbeeld:

 • tijdelijk op de couveuseafdeling verblijft of er sprake is van een ‘moeilijke start’;
 • veel huilt;
 • moeilijk slaapt;
 • moeilijk eet;
 • ernstig of chronisch ziek is;
 • blijvend letsel heeft opgelopen;
 • moeilijkheden heeft met zindelijk worden (obstipatie, broekplassen, broekpoepen).

Als je vragen hebt over:

 • de ontwikkeling van jouw kind;
 • het gedrag van jouw kind en de omgang met jouw kind.

Procedure bij VIB

VIB wordt gestart na overleg met de kinderarts en met jouw toestemming. Samen met jou en de VIB-er wordt bekeken hoe vaak en op welk moment gefilmd zal worden. Meestal wordt er 1 tot 3 maal gefilmd. Na afsluiting van de VIB maakt de VIB-er een kort verslag. Dit wordt naar de kinderarts gestuurd. Ook ontvang je een enquêteformulier, waarop je kunt aangeven hoe je de VIB hebt ervaren.

Als je de opgenomen filmpjes van jouw kind wil ontvangen, kunnen we jou deze doorsturen via een beveiligde e-mail.

Contactinitiatieven

Dit zijn alle initiatieven en/of signalen die het kind laat zien om contact te maken. Deze kunnen soms heel klein of vluchtig zijn. Met behulp van de videobeelden worden deze contactinitiatieven als het ware uitvergroot.

Gebruik van VIB

VIB bij de pasgeborene op de couveuseafdeling

Bij video interactie begeleiding (VIB) maken wij video-opname van jou en jouw kindje. VIB verpleegkundige of pedagogisch medewerkster maakt deze opnamen. De beelden kijken wij samen met jou terug. Hierop is heel mooi te zien welke initiatieven jouw kindje neemt in het contact maken met jou. Ook zien we hoe jou hier als ouder van nature op reageert. De initiatieven van jouw kindje zijn nog vluchtig, maar door de beelden worden deze uitvergroot en wordt het mogelijk al in een vroeg stadium jouw kindje te begrijpen. Zo kun je beter inspelen op zijn/haar behoeftes. Dat komt de band tussen jou en jouw kindje ten goede en maakt de overgang naar huis makkelijker.

VIB bij kinderen met zindelijkheidsproblemen

Jouw kind is door onze kinderarts gezien in verband met obstipatieklachten, broekplassen of broekpoepen. Naast de behandeling door onze kinderarts kan deze jou ook VIB voorstellen. Met behulp van VIB ga je samen kijken hoe je jouw kind kunt helpen zich te ontspannen, om tenslotte een betere controle te krijgen over het plassen of poepen. Bij het terugkijken van de beelden kijk je samen met de VIB-er naar de contactinitiatieven van jouw kind en hoe je deze op een prettige manier ontvangt.

VIB bij kinderen met diabetes

Als jouw kind diabetes heeft, zal hij daar zijn hele leven rekening mee moeten houden. In sommige leeftijdsfases kan dat van invloed zijn op de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van jouw kind. VIB kan hierbij ondersteunend werken, door met jou te kijken naar de gezonde contactinitiatieven van jouw kind. Bij kinderen die al iets ouder zijn, kunnen de beelden gebruikt worden om te laten zien hoe ze omgaan met hun diabetes. Het doel is hierbij het zelfvertrouwen van jouw kind te vergroten.

VIB bij kinderen met astma

Kinderen met astma hebben regelmatig last van (ernstige) benauwdheidklachten. Dit kan jij als ouder veel zorgen geven. Het hebben van astma kan samengaan met moeilijkheden in het gedrag van jouw kind, bijvoorbeeld druk zijn, opstandigheid, verzet etc. Met behulp van VIB kijken we naar de gezonde contactinitiatieven van jouw kind. Hierbij zetten we zijn astma als het ware even op de achtergrond. VIB kan jou ook ondersteuning bieden bij vragen als hoe kan ik mijn kind helpen zich te ontspannen bij het inhaleren van de medicatie.

VIB bij kinderen die moeilijk eten of slapen

Wanneer jouw kind moeite heeft inslapen of doorslapen of wanneer jouw kind moeilijkheden heeft met eten, kan de kinderarts jou VIB voorstellen. De videobeelden laten zien wanneer en hoe jouw kind goed op jouw aanwijzigingen reageert. Vaak gaat dit zo vluchtig, dat het rustig terugkijken van de beelden laat zien wat je kunt doen en wat je al doet om jouw kind hierin te ondersteunen. Met VIB zoek je samen naar oplossingen. Het kan jou weer grip geven in situaties waar jij je misschien vaak machteloos hebt gevoeld. Prettig contact is hierbij het uitgangspunt.

VIB bij ernstig of langdurig zieke kinderen

Het is een ingrijpende gebeurtenis als kinderen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Zeker als dat voor langere tijd is. Je voelt je misschien overgeleverd aan artsen en verpleegkundigen. VIB kan jou helpen jouw zelfvertrouwen te behouden in de omgang met jouw kind.

Als jouw kind ernstig of langdurig ziek is, ben je als ouders vooral ongerust en bezorgd om het welzijn van jouw kind. Videobeelden laten ook de gezonde contactinitiatieven zien van jouw kind. Deze zijn soms zo vluchtig en de reacties van jouw kind soms zo klein, dat vooral het uitvergroten ervan op video ze zichtbaar maakt.

VIB bij kinderen die veel huilen

Wanneer jouw kind veel huilt, kan de kinderarts jou VIB voorstellen. Bij het terugkijken van de videobeelden laat de VIB-er aan jou als ouder zien op welke signalen jouw kind goed reageert. Ook zien we wanneer jouw kind aandacht heeft voor de omgeving. Deze contactinitiatieven, zoals we ze noemen, zijn vaak nog heel klein. Met behulp van de (stilstaande) videobeelden worden ze als het ware uitvergroot. Hierdoor wordt het contact zichtbaar en laat zien wat je kunt doen om jouw kind te helpen.

VIB bij opvoedingsvragen

Wanneer je als ouder vragen hebt over het gedrag en de opvoeding van jouw kind, kan VIB extra ondersteuning bieden. Met behulp van de videobeelden krijg je duidelijker zicht op de manieren waarop je kunt inspelen op het gedrag van jouw kind. Zo wordt een plezierig, ontspannen contact bevorderd.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling daarop. Je kunt hierdoor alles nog eens rustig nalezen.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met pedagogisch team en vraag naar de contactpersoon VIB: 040 - 286 42 25.

Met medische vragen kunt terecht bij de kinderarts.