De kinderarts heeft jouw kind verwezen naar de kinderlongverpleegkundige. Een kinderlongverpleegkundige is een verpleegkundige, die zich heeft gespecialiseerd in astma en/of benauwdheid bij kinderen. Ook houdt zij zich bezig met de instructie van de epi-pen/jext-pen voor kinderen met een allergie. Astma is een aandoening van de luchtwegen.

In deze informatie krijg je uitleg over wat astma is. Daarnaast krijg je informatie over de werkzaamheden van de kinderlongverpleegkundige en wat zij voor jou en jouw kind kan betekenen.

Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Wanneer de luchtwegen overgevoelig reageren op (allergische of niet-allergische) prikkels door het samentrekken van luchtwegspiertjes, het opzwellen van de wand van de luchtweg of door overmatige vorming van slijm spreken we van astma. Bij astma is het slijmvlies geïrriteerd en ontstoken; het is rood en gezwollen. Het samentrekken van de spiertjes in de wand van de luchtwegen veroorzaakt benauwdheidsklachten. Doordat de doorgankelijkheid van de luchtwegen beperkt is, ontstaat benauwdheid. Dergelijke klachten kunnen per kind sterk wisselen. De klachten van benauwdheid, hoesten of piepende ademhaling treden niet alleen overdag op. Bij sommige kinderen hebben de nachtelijke klachten zelfs de overhand.

Waarom een kinderlongverpleegkundige?

Van jouw kinderarts heb je de eerste informatie gekregen over de aandoening en de klachten die jouw kind bij benauwdheid en/of astma vertoond. De ernst van de klachten en de mate van prikkelbaarheid van de luchtwegen worden o.a. bepaald door prikkels uit de omgeving van allergische- of niet-allergische aard. Kennis over astma en/of benauwdheid is erg belangrijk. Dit kan leiden tot een beter inzicht in het ziektebeeld, waardoor je jouw kind de ondersteuning kunt bieden die het nodig heeft. 
Als extra service voor de kinderen en ouders is er in het Anna Ziekenhuis een kinderlongverpleegkundige aangesteld. Zij houdt een poliklinisch spreekuur voor kinderen en hun ouders over astma en/of benauwdheidsklachten. Op dit spreekuur kun je terecht met alle vragen of problemen, die te maken hebben met astma en/of benauwdheid.
Tevens geeft zij uitleg over het gebruik van de epi-pen/jext-pen. De epi-pen/jext-pen wordt voorgeschreven aan kinderen met een sterke allergie waarvoor de epi-pen/jext-pen noodzakelijk is.

Wat kan de kinderlongverpleegkundige voor jou doen?

De behandeling en/of de leefregels bij astma en/of benauwdheid kunnen soms ingrijpend zijn. Steun kan daarom belangrijk zijn voor jou en jouw kind. De kinderlongverpleegkundige probeert jou deze ondersteuning te geven in de vorm van informatie, begeleiding en advies. Maar ook instructie van inhalatie, uitleg van medicatie en praktische tips.
Over het algemeen is het zo dat er twee gesprekken gepland worden. In het eerste gesprek wordt vooral aandacht  besteed aan informatie betreffende het ziektebeeld met bijbehorende klachten, de juiste inhalatietechniek en wordt er uitleg gegeven over de medicatie. In het tweede gesprek komen vooral de omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben op astma en/of benauwdheid aan de orde. In beide gesprekken wordt er specifiek naar de inhalatietechniek gekeken. Na deze uitleg wordt er naar inzicht van de kinderlongverpleegkundige vervolggesprekken gepland.

Praktische tips ter voorbereiding op jouw afspraak

Om zo goed mogelijk voorbereid op de afspraak te komen, kun je aan de volgende zaken denken:

  • Neem de inhalatiemedicatie en de eventuele voorzetkamer bij elke afspraak mee.
  • Denk van te voren na over de vragen die je hebt over eventuele problemen, die jij of jouw kind ervaart ten gevolge van astma en/of benauwdheid.

De afspraak

Jouw eerste afspraak met de kinderlong-verpleegkundige kun je via de secretaresse van de polikliniek kindergeneeskunde maken. Je kunt de polikliniek kindergeneeskunde bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 040 -  286 48 53.

Spreekuur kinderlongverpleegkundige
Het spreekuur van de kinderlongverpleegkundigen is elke donderdag  van 08.30- 15.30 uur.
Jij en jouw kind kunnen zich melden bij de balie van de polikliniek kindergeneeskunde, route 39.

Het eerste gesprek zal circa 45 minuten duren.

Telefonische bereikbaarheid
Daarnaast is de kinderlongverpleegkundige elke donderdag telefonisch bereikbaar via de secretaresse van de polikliniek kindergeneeskunde: telefoon 040 - 286 48 53.

Mailen
Met vragen kun je ons ook mailen. Wij sterven ernaar jou binnen 10 werkdagen antwoord op jouw vraag te geven. Ons e-mailadres is: kinderlongverpleegkundigen@st-anna.nl.

Let op: Het is niet mogelijk middels dit e-mailadres afspraken af te zeggen of te wijzigen. Zie ‘Bericht bij verhindering’.

Bericht bij verhindering
Ben je op het afgesproken tijdstip verhinderd of gebruikt jouw kind geen inhalatiemedicatie meer, dan stellen wij het zeer op prijs als je dit zo spoedig mogelijk laat weten. Je kunt dit doen via de polikliniek kindergeneeskunde: telefoonnummer 040 - 286 48 53.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling daarop. Je kunt hierdoor alles nog eens rustig nalezen.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met:
de polikliniek kindergeneeskunde, telefoon: 040 - 286 48 53

Met medische vragen kun je terecht bij de kinderarts.