Baby's die veel huilen, opname in het ziekenhuis

Kindergeneeskunde

Samen met de kinderarts heb je besloten om jouw kind op te laten nemen op de afdeling kindergeneeskunde omdat hij/zij veel huilt. In deze informatie lees je hier meer over.

Overmatig huilen

Een baby die overmatig of excessief (heel veel) huilt, wordt ook wel een
‘huilbaby’ genoemd. Maar wanneer is hier sprake van?

We noemen een kind een huilbaby als:

 • een baby ten minste drie uur op een dag, drie dagen per week, drie
  weken achter elkaar huilt;
 • de ouders het huilen van hun kind als een probleem of belasting ervaren.

Huilbaby’s zijn moeilijk te troosten en zijn meestal erg actief, beweeglijk en
schrikachtig.

Uit onderzoek blijkt dat bij de meeste huilbaby’s geen lichamelijke oorzaak
wordt gevonden. Bij 60% van de huilbaby’s verdwijnt het huilen binnen drie
maanden. Bij 90% is er na zes maanden geen sprake meer van overmatig
huilen.

Het is goed om he te realiseren dat je niet de enige ouder(s) bent met een
‘huilbaby’. Veel ouders raadplegen een arts als hun kind veel huilt.

Ouders van een huilbaby

Ouders van een huilbaby voelen zich vaak onmachtig. Ze willen hun kind
graag helpen, maar weten tot nu toe niet de juiste manier te vinden.
Waarschijnlijk heb je inmiddels van alles geprobeerd, maar werkt het niet.
Wanneer jouw kindje ook in de nacht veel huilt, kom je waarschijnlijk slaap
tekort en kun je langzamerhand uitgeput raken. Door het huilen van jouw kind kun je onzeker worden, misschien zelfs geïrriteerd raken en jouw kind
reageert daar weer op met nog meer huilen.

Ziekenhuisopname

Samen met de kinderarts heb je besloten om jouw kind te laten opnemen.
Het doel van opname is om de situatie waarin jij en jouw kindje zitten te
doorbreken.

Bij de begeleiding van jou en jouw kind zijn de volgende personen betrokken:

 • een kinderarts;
 • een verpleegkundige;
 • een pedagogisch medewerker;
 • een fysiotherapeut;
 • maatschappelijk werk.

Een geplande opname
Bij een geplande opname wordt jouw kind op maandagmorgen opgenomen.
De opname van jouw kind zal ongeveer vijf dagen duren, zo nodig langer of
korter. Dit wordt per situatie bekeken.

Wij beginnen met twee dagen van observatie, waarbij de verschillende
hulpverleners naar jouw kind kijken. Zij kijken onder andere naar:

 • de voedingsmomenten;
 • verzorgingmomenten;
 • het gedrag van jouw kind;
 • motoriek van jouw kind.

Tijdens deze observaties wordt een zogenaamde ‘huillijst’ bijgehouden om
het huilgedrag van jouw kind in kaart te brengen. Wanneer huilt jouw kind,
hoe vaak, hoe lang en eventuele bijzonderheden.

Na deze twee dagen van observatie wordt samen met de ouders een plan
van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak bestaat uit een gedetailleerd
dagprogramma. Afgesproken kan worden dat na de twee observatiedagen
aanvullende onderzoeken plaatsvinden en/of een andere hulpverlener
(bijvoorbeeld een pre-logopedist) bij de behandeling wordt betrokken.

Het plan van aanpak kan zo nodig aangepast worden gedurende de
opname. Elke ochtend wordt samen met jou de zorg van de vorige dag
geëvalueerd en de zorg voor de volgende dag gepland.

In overleg met jou, kunnen we jou adviseren de eerste nacht(en) van opname van jouw kind, thuis te gaan slapen. Overdag ben je dan hier voor de zorg van jouw kind.
Na deze nacht(en) zullen we rooming-in verder met jou bespreken. Voor
meer informatie over rooming-in verwijzen wij jou naar de folder ‘Welkom op de kinder-jeugdafdeling, informatie voor ouder en kind’.

Spoedopname
Ook bij een spoedopname beginnen wij met twee observatiedagen.
Afhankelijk van de aanwezigheid van de pedagogisch medewerker wordt
daarna zo snel mogelijk een plan van aanpak (dagprogramma) gemaakt
met de ouders.

Aan de hand van het plan van aanpak proberen wij jou tijdens de opname
zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden met betrekking tot het
huilgedrag van jouw kind en hoe je hiermee om kunt gaan.

Naar huis

Wanneer je weer thuis bent met jouw kind, houd jij je zoveel mogelijk aan
het plan van aanpak (dagprogramma), zoals wij dat samen met jou hebben
gemaakt tijdens de opname.

Een overdracht over de opname van jouw kind gaat naar het
consultatiebureau, als je hier toestemming voor hebt gegeven.

Vervolgafspraken

Je krijgt een afspraak mee voor een telefonisch consult met de
pedagogisch medewerker. Mocht je voor het telefonisch consult vragen
hebben, dan kun je contact opnemen met:
afdeling kindergeneeskunde tussen 10.30 - 11.30 uur
telefoonnummer: 040 - 286 41 70

Indien nodig wordt ook een afspraak ingepland met de fysiotherapeut en/
of de logopedist.

Ook met de kinderarts wordt een vervolgafspraak op de polikliniek
ingepland

Vragen

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Als je nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met:
polikliniek kindergeneeskunde, telefoon 040 - 286 48 53.