Infliximab infuus

Interne geneeskunde

Download / print

Inleiding

In overleg met jouw maag-, darm-, leverarts (MDL-arts) ga je starten met
de behandeling infliximab. In deze informatie vind je informatie over infliximab, over de werking en de behandeling, het effect ervan en de eventuele bijwerkingen die kunnen optreden.

Wat is infliximab

De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa zijn chronische
ontstekingsziekten van de darm. Door afwijkingen in de werking van het
immuunsysteem (afweersysteem) kunnen heftige ontstekingsreacties
ontstaan. Deze reacties ontstaan voornamelijk in de darmen, waarbij ook
fistelvorming bij de anus kan ontstaan. Een fistel bij de anus is een
onnatuurlijke verbinding tussen de endeldarm en de huid. Meestal is het
een overblijfsel van een ontsteking in een anaalkliertje.

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met de ziekte van Crohn en
Colitis Ulcerosa meer Tumor Necrose Factor (TNFα) in hun bloed en
darmwand hebben dan gezonde mensen. Deze stof TNFα speelt een
belangrijke rol bij het instant houden van chronische ontstekingen.
Infliximab is een kunstmatig gemaakt eiwit (antilichaam) tegen TNFα. Het
bindt zich aan TNFα in het bloed en TNFα in de cellen waar deze stof
wordt geproduceerd. Het TNFα wordt zo onwerkzaam gemaakt en
daardoor kan de ontsteking geremd worden.

Onderzoek naar infliximab
De werkzaamheid van infliximab is vooral onderzocht bij patiënten met
ernstige vormen van de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Uit deze
onderzoeken blijkt dat ruim 80% van de patiënten baat heeft bij het middel. De buikpijn en de ontlastingsfrequentie nemen af. De patiënt voelt
zich beter. Bij de meerderheid van de patiënten kan het gebruik van
corticosteroïden (zoals bv Prednison) afgebouwd worden.
Bij 55% van de patiënten verdwijnen fistels volledig.

Toediening van infliximab

Infliximab wordt via een infuus toegediend. Afspraken voor het toedienen
van de infliximab worden van maandag tot en met donderdag ingepland.
Het toedienen van de infliximab duurt ongeveer 2 uur. Na de toediening blijf je nog 1 uur ter observatie in verband met mogelijke bijwerkingen.
Het is de bedoeling dat je gedurende de hele behandeling op de kamer blijft.

Toedieningsschema
Je start met een inductietherapie volgens het volgende schema:

 • Eerste infuus: week 0: Dit heeft een toedieningstijd van ongeveer 5
  uur. Je wordt om 10.00 uur op de afdeling verwacht.
 • Tweede infuus: na twee weken: Dit heeft een toedieningstijd van ongeveer 4 uur. Je wordt om 11.00 uur op de afdeling verwacht.
 • Derde infuus: vier weken na het tweede infuus: Dit heeft een toedieningstijd van 3 uur. Je wordt om 13.00 uur op de afdeling verwacht.
 • Bij een goede reactie/respons wordt het infuus iedere 6 tot 8 weken
  herhaald. Dit is de onderhoudsdosering.

In overleg met jouw arts kan een afwijkend schema worden afgesproken.

Bijwerkingen

Zoals bij alle geneesmiddelen, kan ook het gebruik van infliximab
bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig. Let wel,
niet iedereen ondervindt deze bijwerkingen.

Bijwerkingen die kunnen optreden tijdens de toediening:

 • allergische reacties tegen het middel,
 • klachten die het gevolg zijn van een verminderde werking van het immuunsysteem.

Allergische reacties
De meest voorkomende verschijnselen zijn: huiduitslag of netelroos, vermoeidheid, problemen met ademhalen (zoals benauwdheid of een piepende ademhaling) of een daling van de bloeddruk (bijvoorbeeld duizeligheid).
Eventuele bijwerkingen van infliximab worden door een verpleegkundige behandeld en aan jouw arts doorgegeven. Allergische reacties kunnen behandeld worden met Tavegil en/of Prednison. Deze middelen remmen de allergische reactie. Tavegil heeft sufheid als bijwerking.
LET OP: Als je Tavegil toegediend krijgt, mag je niet meer autorijden.

Als de volgende verschijnselen na het toedienen van infliximab optreden (kan tot 6 maanden na toediening) raadpleeg dan zo snel mogelijk jouw MDL-arts. Buiten kantoortijden kun je contact opnemen met jouw dienstdoende huisarts:

 • pijn of zwakheid in borst, spieren, gewrichten of kaken,
 • gezwollen handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel, waardoor ademen of slikken moeilijk wordt,
 • netelroos of andere tekenen van een overgevoeligheidsreactie zoals huiduitslag en jeuk,
 • koorts,
 • kortademigheid.

Verminderde werking immuunsysteem
De behandeling van infliximab kan een verminderde weerstand veroorzaken. Dit kan leiden tot een grotere gevoeligheid voor infecties, waaronder tuberculose. Tuberculose is een infectie die zich soms jarenlang ongemerkt in de longen ophoudt zonder problemen te geven.
Voordat je met de behandeling begint, spreekt jouw MDL-arts een mantoux (prikje onder de huid) en een röntgenfoto van jouw longen af. Dit om tuberculose uit te sluiten. Het is zeer belangrijk dat je jouw arts vertelt of je ooit in contact bent gekomen met iemand die tuberculose hebt (gehad).

Om het risico op infecties te voorkomen vind je in deze informatie een vragenlijst. Het is van belang dat je deze vragenlijst vóór iedere behandeling doorneemt.

Kinderwens

Als je een kinderwens hebt, overleg dit dan met jouw MDL-arts. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen.

Vaccinatie

Voor bepaalde infectieziekten kun je gevoeliger zijn. Vaccinatie is dan zinvol. Geadviseerd wordt een vaccinatie voor: griep, hepatitis A en B en rabiës. Bij een buitenlandse reis raden wij jou aan tijdig te overleggen met jouw MDL-arts.

Operatie

Als je een operatie moet ondergaan stop je in overleg met jouw MDL-arts 6 weken voor de ingreep met infliximab. Als de operatiewond is genezen kun je weer infliximab gebruiken. Meldt bij een spoedoperatie aan de chirurg/anesthesist dat je infliximab gebruikt.

Opname

In overleg met jouw MDL-arts ga je starten met de behandeling van infliximab. Na jouw afspraak met de arts zal er op de MDL poli samen met jou data worden vastgelegd voor de behandeling met infliximab.
De behandelingen vinden plaats op de afdeling Dagbehandeling beschouwend op de 2e etage, route 89, kamer 214 (helemaal achter in de gang).

Belangrijk

Wij vragen jou om de dag vóór het infuus gegeven wordt, contact op te nemen met de ziekenhuisapotheek. Je hebt daarvoor een belkaartje gekregen waar het telefoonnummer op staat. Als je op maandag jouw behandeling krijgt, dan vragen wij jou op vrijdag contact opnemen met de ziekenhuisapotheek. Dit is ter bevestiging, zodat wij zeker weten dat je naar jouw afspraak komt.

LET OP: Als je koorts of andere klachten hebt en/of antibiotica hebt gekregen, dan moet je een dag vóór of  ‘s ochtends op de dag van toediening uiterlijk om 8.30 uur altijd contact opnemen met:

 • de MDL-poli, telefoonnummer 040 - 286 48 92

Wij vragen dit, omdat het infliximab-infuus ’s ochtends vroeg klaar gemaakt wordt. Als je niet komt, is het infuus niet meer bruikbaar. Dit infuus is erg kostbaar!

Mocht het voorkomen dat een patiënt in verband met een noodsituatie toch niet kan komen, dan roepen wij de eerstvolgende patiënt op de planning op. Dat kan betekenen dat jij één of enkele dagen eerder moet komen. Wij rekenen op jouw bereidheid om dan te komen en vragen hiervoor jouw begrip.

Vragenlijst

Bij bepaalde lichamelijke klachten mag je geen infliximab gebruiken. Indien je één of meerdere van onderstaande vragen met “Ja” beantwoord hebt, neem dan contact op met de verpleegkundige van de afdeling waar je wordt opgenomen of met de MDL-poli (zie achterzijde voor telefoonnummers).

Neem deze vragenlijst vóór elke behandeling door!

                                                                                                                                                                                                           

1.Heb je de afgelopen dagen koorts gehad?
Ja     □           Nee    □   

2.Heb je de afgelopen dagen keelpijn gehad?
Ja     □           Nee    □  

3.Heb je de afgelopen dagen diarree gehad?  
Ja     □           Nee    □   

4.Heb je huidinfecties zoals steenpuisten of wonden? 
Ja     □           Nee    □   

5.Heb je benauwdheidsklachten of moet je vaak hoesten? 
Ja     □           Nee    □   

6.Heb je pijn bij het plassen?                        
Ja     □           Nee    □   

7.Ben je op dit moment verkouden?   
Ja     □           Nee    □          

8.Heb je onlangs antibiotica gebruikt? 
Ja     □           Nee    □                  

9.Ben je de afgelopen dagen kortademig en/of heb je last van gezwollen enkels?       
Ja     □           Nee    □                                             

10.Bestaat de kans dat je binnenkort wordt opgenomen voor een operatie of behandeld wordt bij de tandarts? 
Ja     □           Nee    □                       

11.Ben je in het buitenland geweest of van plan naar het buitenland te gaan? 
Ja     □           Nee    □                                                                                  

12.Ben je zwanger of heb je een zwangerschapswens?   
Ja     □           Nee    □   

13.Heb je de afgelopen periode contact gehad met tuberculose-patiënten? 
Ja     □           Nee    □        

14.Heb je een mantoux test en een röntgenfoto van de longen gehad? Dit wordt gedaan bij de screening.
Ja     □           Nee    □      

Belangrijke telefoonnummers

 • Poli MDL 040 - 286 48 92
 • Dagbehandeling 040 - 286 40 56
 • Apotheek 040 - 286 48 58
 • Spoedeisende hulp 040 - 286 48 34
 • MDL-verpleegkundige is bereikbaar via de poli MDL op:
  - maandag en donderdag van 8.45 - 17.00 uur
  - dinsdag en vrijdag van 8.00 - 16.30 uur

Heb je nog vragen?

Wij hopen dat wij al jouw vragen beantwoord hebben en dat eventuele onzekerheden weggenomen worden via deze informatie of het gesprek met jouw specialist. Als je nog vragen hebt over jouw behandeling dan kun je contact opnemen met de poli van jouw medisch specialist.