De Cardiovasculaire Risicopolikliniek, bloed moet stromen

Interne geneeskunde

Download / print

Naam: _______________________________________

Geboortedatum: _______________________________

 

Jouw specialist of huisarts heb je doorverwezen naar de cardiovasculaire risicopolikliniek omdat je een hart- en vaatziekte hebt of een verhoogde kans hierop.

Wat is de cardiovasculaire risico polikliniek (CVR-polikliniek)?

Cardiovasculaire aandoeningen, beter bekend als hart- en vaatziekten(‘cardio’ betekent hart, ‘vasculair’ betekent bloedvaten), komen in Nederland regelmatig voor. De oorzaak is meestal slagaderverkalking (atherosclerose).

Bij de cardiovasculaire risico polikliniek krijg je uitleg over: wat hart- en vaatziekten zijn, waarom er medicatie voorgeschreven is en over onderzoeken. Ook bespreken we eventuele risicofactoren en kijken we samen naar de leefstijl. Met shared disicion making, oftewel gezamenlijke besluitvorming, wordt samen met jou gekeken wat je wil én kan doen om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Ieder mens is uniek en maakt hierbij zijn of haar eigen keuzes. Gezondheid is een belangrijk bezit en indien hierin iets veranderd staan we daar nog meer bij stil.

Bij de CVR-polikliniek werken gespecialiseerde vasculair verpleegkundigen (vaatverpleegkundigen) in nauwe samenwerking met de internist.

Wat houdt het vaatrisico spreekuur in?

Bij verwijzing door jouw specialist doorloop je een ander behandeltraject dan bij verwijzing door jouw huisarts. Hierna beschrijven wij beide behandeltrajecten. De voorbereiding voor beide trajecten is hetzelfde.

Voorbereiding op de afspraak
Wij verzoeken je het volgende mee te nemen naar jouw eerste afspraak:

 • De door jou ingevulde vragenlijst in deze folder
 • Zorgpas of polisgegevens
 • Geldig legitimatiebewijs

Verder vragen wij jou om bij iedere afspraak mee te nemen:

 • een actueel overzicht van de medicatie die je gebruikt en de vitamines en mineralen die je op eigen initiatief inneemt.

Waar vindt de afspraak plaats
Op de dag van de afspraak ga je naar de wisselpolikliniek, 1e etage route 64. Je hoeft je niet te melden. Je kunt plaatsnemen in de wachtkamer. De vaatverpleegkundige roep je binnen.

1. Behandeltraject bij verwijzing door de specialist

Eerste afspraak
Jouw eerste afspraak bij de CVR-polikliniek vindt plaats met de vaatverpleegkundige.
De vaatverpleegkundige besteedt aandacht aan:

 • inventarisatie van jouw gezondheid en leefstijl;
 • controle van jouw bloeddruk;
 • het opstellen van een risicoanalyse voor hart- en vaatziekten;
 • uitleg geven over de bestaande risicofactoren;
 • het geven van leefstijladviezen op maat, met als doel jouw risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Bijvoorbeeld meer bewegen, gezonde voeding en een goede bloeddruk.
 • de door jou gebruikte medicatie.

Wij nemen voldoende tijd om eventuele vragen en/of onduidelijkheden met jou te bespreken. Deze afspraak duurt ongeveer één uur.

Tweede afspraak
De tweede afspraak is een combinatie afspraak: je spreekt met de vaatverpleegkundige en aansluitend (ervoor of erna) met de internist.

Vaatverpleegkundige
Deze afspraak duurt ongeveer een half uur. Aandacht wordt besteed aan:

 • vervolgcontrole van jouw bloeddruk;
 • doorspreken van de bestaande risicofactoren;
 • het doornemen van de afspraken die met jou gemaakt zijn.

Internist
Tijdens deze afspraak vindt het volgende plaats:

 • lichamelijk onderzoek;
 • bespreken van jouw voorgeschiedenis en eventuele klachten;
 • beoordeling van jouw laboratoriumuitslagen;
 • opstellen van een behandelplan;
 • indien noodzakelijk zal met medicatie worden gestart of wordt jouw medicatie bijgesteld. Je kunt hierbij denken aan medicatie tegen (nog te) hoge bloeddruk of(nog te) hoog cholesterolgehalte.

Vervolgafspraken vaatverpleegkundige en/of internist
Vaatverpleegkundige
De vaatverpleegkundige zal soms nog een vervolgafspraak met jou inplannen als verdere begeleiding kan bijdragen aan het verlagen van de risicofactoren op hart- en vaatziekten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan ondersteuning bij het veranderen van jouw leefstijl.

Internist
De internist zal soms nog een vervolgafspraak inplannen als verder onderzoek nodig is of om jouw behandeling te vervolgen. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld te zorgen dat je goed ingesteld wordt op jouw medicatie.

2. Behandeltraject bij doorverwijzing via jouw huisarts

Eerste afspraak
Jouw eerste afspraak is een combinatie afspraak: je komt zowel bij de vaatverpleegkundige als bij de internist.

De vaatverpleegkundige besteedt aandacht aan:

 • inventarisatie van jouw gezondheid en leefstijl;
 • controle van jouw bloeddruk;
 • het opstellen van een risicoanalyse voor hart- en vaatziekten;
 • uitleg geven over de bestaande risicofactoren;
 • het geven van leefstijladviezen op maat, met als doel jouw risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Bijvoorbeeld meer bewegen, gezonde voeding en een goede bloeddruk.
 • de door jou gebruikte medicatie.

Wij nemen voldoende tijd om eventuele vragen en/of onduidelijkheden met jou te bespreken. Deze afspraak duurt ongeveer één uur.

Tijdens jouw afspraak met de internist vindt het volgende plaats:

 • lichamelijk onderzoek;
 • bespreken van jouw voorgeschiedenis en eventuele klachten;
 • beoordeling van jouw laboratoriumuitslagen;
 • opstellen van een behandelplan;
 • indien noodzakelijk zal met medicatie worden gestart of wordt jouw medicatie bijgesteld. Je kunt hierbij denken aan medicatie tegen (nog te) hoge bloeddruk of (nog te) hoog cholesterolgehalte.

Hierna worden eventuele vervolgafspraken ingepland. Als geen vervolgafspraken meer nodig zijn bij de vaatverpleegkundige of internist, zal de verdere begeleiding door jouw huisarts plaatsvinden. Wij adviseren jou om hiervoor een afspraak bij jouw huisarts te maken.

Vragenlijst

A.u.b. ingevuld meenemen naar jouw eerste afspraak

1a  Heb je aandoeningen (gehad) die wijzen op een vaataandoening?
□  Verhoogd cholesterol
□  Familiair verhoogd cholesterol (aangetoond via genenonderzoek)
□  Hoge bloeddruk
□  Hoge bloeddruk tijdens zwangerschap
□  Vrouw in de overgang < 50 jaar. Zo ja, bij leeftijd ____ jaar.
□  Hartinfarct
□  Kortdurende verlamming of gevoelsverlies (TIA)
□  Herseninfarct
□  Hersenbloeding (CVA)
□  Trombose
□  Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)
□  Centraal Slaap Apneu Syndroom (CSAS)
□  Reuma
□  Artritis psoriatica
□  Jicht
□  Diabetes mellitus
□  Diabetes mellitus tijdens zwangerschap
□  Etalagebenen: pijn in de (onder)benen die ontstaat tijdens lopen en afneemt bij rusten.
    Zo ja, hoeveel meter kun je lopen zonder pijn?
         □  Minder dan 100 meter
         □  Tussen de 100 en 500 meter
         □  Tussen de 500 en 1000 meter
         □  Meer dan 1000 meter
□  Kanker
□  Kanker in het verleden
□  Nierschade (nierfalen)
□  Infectieuze darmziekten. Zo ja, welke? ______________________

1b  Heb je andere gezondheidsproblemen? Zo ja, welke?
      ___________________________________________________

1c  Heb je behandelingen ondergaan voor vaataandoeningen?
□    Dotterprocedure    □  benen     □  hart
□    Operatie aan de bloedvaten/hartkleppen?
      Zo ja, welke? _________________________________________

2a  Rook je?                                             
□    Ja, _______ sigaretten/sigaren/pijp per dag
      Hoeveel jaren rook je al?  __________ jaren
□    Ik wil stoppen met roken
□    Nee

2b  Heb je gerookt?
□    Ja, _______ sigaretten/sigaren/pijp per dag
      Hoeveel jaren heb je gerookt?  ________ jaren
      Gestopt sinds ______________________
□    Nee

3a    Gebruik je drugs?
□    Ja, aantal: ______ per ______ Welke drugs: __________
      Aantal jaren dat je gebruikt: _______________________
□    Nee, maar in verleden gebruikt.
      Aantal jaren? _______  jaren. Welke drugs: ____________
□    Nee, nooit gebruikt

3b  Gebruik je anabole steroïden?
□    Ja, aantal:_____  per_______ Welke middelen: _________
      Aantal jaren dat je gebruikt: _______
□    Nee, maar wel in het verleden gebruikt.
      Aantal jaren? ________  jaren. Welke middelen:_________
□    Nee, nooit gebruikt

4.  Gebruik je alcohol?
□    Ja, aantal glazen per dag ____  of aantal glazen per week ____
      Of vooral in het weekend (zaterdag, zondag) __________ glazen.
      Wat?________________________________________________
□    Nee

5.      Komen de volgende aandoeningen voor bij familieleden voor hun 65e levensjaar? (vader, moeder, broer, zus, oom, tante)

  Wie Vaders- / moederzijde Leeftijd
Hartinfarct      
Operatie aan de bloedvaten:
Welke:
     
Herseninfarct (CVA)       
TIA      
Diabetes mellitus (suikerziekte)      
Verhoogd cholesterol      
Hoge bloeddruk      
Nierziekte      
Trombose      
Verstopping slagader (vaatembolie)      
Verwijding van de lichaamsslagader (aneurysma aorta)      
Anders, namelijk:      
         


6a  Voeg je zout toe aan het eten?
□    Ja                             □    Matig                          □    Nee

6b  Gebruik je kant- en-klaarproducten zoals soep, sauzen, ketjap, sambal, mosterd? (in verband met veel toegevoegd zout)
□    Ja, ___________x per week                              □    Nee

6c  Drink je koffie?
□    Ja, ______ koppen per dag
□    Zakjes oploskoffie? Ja, _________ koppen per dag
□    Nee

6d  Drink je zoethout-, sterrenmunt- of minty maroccothee?
□    Ja, __________ koppen per dag                          □   Nee

6e  Gebruik je drop / salmiak / Fishermans Friendssalmiak /  Stimorol kauwgom?
□    Ja, __________ per dag                                       □   Nee

7a  Eet je wel eens vette producten zoals gepaneerde of gefrituurde gerechten, vette soorten vlees en vleeswaren, volvette kaas?
□    Nooit             □   Soms ______keer per maand?     □    Ja, _______ x per week

7b  Bakken en braden in      
□    vloeibare boter/olie                   □   in vaste boter

7c  Eet je chocolade?
□    Nooit             
□    Soms
□    Ja, ______ per dag                     □    Melk       □   Puur       □  Wit

8.  Gewicht
□    Ja, laatste tijd ongewild veel aangekomen,  ____ kg
□    Ja, laatste tijd ongewild veel afgevallen,  ______ kg
□    Gewicht stabiel        □       Actief aan het afvallen

9a  Eet je dagelijks 3 maaltijden verdeeld over de dag?
□     Ja
□     Nee, ik eet  _______ tijden:______________

9b  Gebruik je dagelijks minimaal 200 gram groente (vier opscheplepels)?
□     Ja       □   Nee

9c  Gebruik je dagelijks minimaal twee stuks fruit (± 200 gram), bijvoorbeeld appel,
         peer of handje aardbeien?
□     Ja        □   Nee

9d    Gebruik je kant- en-klaarmaaltijden?
□       Ja, ___________x per week                   □   Nee

9e  Drink je suikerhoudende dranken / vruchtensappen?
□     Nee     □   Ja, aantal glazen per dag _____ of per week _____

9f  Heb je een dieet?
□    Ja, ________________________________________dieet.
□     Nee

10a  Snurk je?
□       Ja       □       Nee

10b  Houd je tijdens het slapen wel eens kortdurend op met ademen?
□       Ja, hoelang: _______ sec, _______ x per uur
□       Nee

11a  Doe je aan sport?
□      Nee
□      Ja, welke vorm van sport: _____________________
        Hoe vaak per week: __________________________
        Aantal minuten totaal: ________________________

11b  Beweeg je regelmatig?         
□      Nee
□      Dagelijks meer dan 1/2 uur, wat _______________________________
□      Dagelijks 3 x 10 minuten aansluitend, wat _______________________
□      150 minuten per week over meerder dagen, wat _________________

12.    Klachten
Heb je wel eens:

A.      Pijn/druk op de borst?
□       Ja,       hoe vaak______ wanneer_____________
□       Nee

B.      Hartkloppingen?
□       Ja,      hoe vaak______ wanneer _____________
□       Nee

C.      Aanvallen van zweten, bleek zien?
□       Ja:     hoe vaak ______ wanneer______________
□       Nee

D.      Hoofdpijn?
□       Ja,      hoe vaak______ wanneer _____________
□       Nee

E.      Dikke benen?
□       Ja                □    Nee

F.      Slecht genezende wondjes?
□       Ja                □    Nee

G.      Kramp in de benen / s’ nachts pijn?
□       Ja,       hoe vaak______wanneer______________
□       Nee

H.      Pijn in de kuiten met lopen?
□       Ja,      hoe vaak______ wanneer _____________
□       Nee

I.      Tintelingen in de benen?
□       Ja,      hoe vaak_______wanneer______________
□       Nee

J.      Overige klachten?
□       Ja, deze klachten zijn: ______________________________
□       Nee

 

Graag op de volgende pagina noteren welke medicijnen en eventuele homeopathische middelen je gebruikt.

Medicatielijst, graag invullen

Noteer je ook homeopathische geneesmiddelen, alternatieve medicijnen, Chinese kruiden, smeersels en gebruik pijnstillers.

Medicament Aantal mg Hoe vaak per dag Tijden van inname
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Bijwerking bij medicatiegebruik in het verleden.

Noteer deze medicatie en de ervaren bijwerkingen.

Medicament Aantal
mg