Eerste Hart Hulp (EHH) informatie voor patiënt en familie

Intensive care - coronary care unit - eerste hart hulp

Download / print

Je bent onverwacht opgenomen op de Eerste Hart Hulp (EHH) van het    Anna ziekenhuis.

In deze informatie leggen wij jou en jouw naasten uit waarom je hier terecht bent gekomen en wat er op deze afdeling gebeurt. Heb je vragen aarzel dan niet en stel jouw vragen aan de arts of verpleegkundige.

De Eerste Hart Hulp (EHH)

De eerste hart hulp is de eerste hulppost voor patiënten met mogelijke hartklachten. Als patiënt kom je rechtstreeks, via de huisarts of per ambulance bij de EHH terecht. De EHH is onderdeel van cardiologie.

 De EHH is ingericht voor patiënten met klachten zoals:

 • pijn op de borst
 • zich onwel voelen
 • hartkloppingen
 • benauwdheid

Tijdens jouw verblijf op de EHH analyseren wij jouw klachten, word je nagekeken door een arts en in overleg met de cardioloog wordt een behandelplan opgesteld.

De EHH beschikt over 3 bedden met de mogelijkheid van monitorbewaking. Tijdens jouw verblijf wordt, indien noodzakelijk, jouw hartfunctie via een monitor bewaakt.

Je zult geluidssignalen horen van deze bewakingsmonitoren. Maak je je hierover geen zorgen. De verpleegkundige kan jouw hartfunctie ook vanuit een andere ruimte observeren.

Onderzoek

Op de EHH wordt een aantal standaardonderzoeken uitgevoerd, zoals:

 • ECG hartfilmpje;
 • bloeddruk;
 • bloedonderzoek;
 • temperatuur en zuurstofmeting;
 • ritmebewaking;
 • röntgenfoto’s van de longen en het hart.

Naast de hierboven genoemde onderzoeken zal de arts jou enkele vragen stellen over jouw klachten en je lichamelijk onderzoeken.

Verloop van opname

Wanneer de uitslagen van alle onderzoeken binnen zijn, zal de arts overleg hebben met de dienstdoende cardioloog. Afhankelijk hiervan:

 • mag je naar huis.
 • word je nog een paar uur op de EHH geobserveerd.
 • word je opgenomen op de hartbewaking of een andere verpleegafdeling.

Als je naar huis gaat, krijg je zo nodig afspraken mee voor eventuele vervolgonderzoeken en/of poliklinische controle.

Jouw huisarts krijgt automatisch bericht van jouw bezoek aan de EHH.

Bezoek

Gedurende jouw verblijf op de EHH zijn maximaal twee bezoekers per patiënt toegestaan.

Contactpersonen

Graag beschikken wij over een telefoonnummer van jouw contactpersoon. De verpleging verstrekt in principe alleen aan deze contactpersoon informatie.

Contact met de EHH

Je vindt de EHH op de 3e etage, route 92.
Telefoonnummer:  040 - 286 41 91.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen.

Met eventuele vragen kun je terecht bij de verpleegkundige van de EHH.