Instructies en oefeningen na een enkelbandletsel

Gipskamer

Bij een enkelbandletsel of een enkelverstuiking is meestal sprake van een verrekking of (gedeeltelijke) scheuring van één of meerdere enkelbanden.

Op de spoedeisende hulp (SEH) krijg je een drukverband of een gipsspalk.

Advies bij een drukverband

 • Om pijn en zwelling te verminderen is het belangrijk om jouw been zoveel mogelijk hoog te houden. Leg het been hoog als je in rust bent, voet hoger dan de knie en de knie hoger dan de heup.
 • Het is verstandig om krukken te gebruiken tijdens de eerste week, zodat je jouw enkel kan ontlasten.
 • Het drukverband droog houden.
 • Het is belangrijk dat je rust afwisselt met belast lopen en oefeningen.

Doe 3 tot 4 keer per dag gedurende 5 - 10 minuten de volgende oefeningen:

 • Draai rondjes met jouw enkel, zowel linksom als rechtsom.
 • De tenen naar je toe bewegen en vervolgens weer van je af duwen.

Advies bij een gipsspalk

 • Om pijn en zwelling te verminderen is het belangrijk om jouw been zoveel mogelijk hoog te houden. Leg het been zo veel mogelijk hoog, voet hoger dan de knie en de knie hoger dan de heup.
 • Het is verstandig om krukken te gebruiken tijdens de eerste week, zodat je jouw enkel kan ontlasten.
 • De gipsspalk niet belasten.
 • De gipsspalk droog houden.
 • Om doorbloeding te bevorderen is het belangrijk dat je jouw tenen naar je toe trekt en van je af duwt.

Voorkomen van trombose
Gebruik dagelijks rond hetzelfde tijdstip Fragmin om trombose te voorkomen. Als de gipsspalk wordt verwijderd mag je hier in principe mee stoppen. Vraag dit na aan de gipsverbandmeester.

Controle en brace

Na ongeveer één week word je op de gipskamer verwacht voor het vervolg van jouw behandeling. Meestal wordt een brace aangelegd die jouw enkel stabiliteit biedt tijdens het lopen. De brace beschermt de enkelbanden, zodat ze kunnen genezen. Let op: Vergeet niet een stevige (veter)schoen mee te nemen naar de controleafspraak. Wij streven er naar dat je lopend de gipskamer verlaat.

Wanneer de brace is aangelegd op de gipskamer kun je beginnen met oefeningen, die verderop in deze informatie zijn beschreven. Vanaf nu hoef je geen krukken meer te gebruiken.

De brace hoef je alleen te dragen tijdens het lopen en het uitvoeren van de staande oefeningen.

In principe krijg je een brace voor een periode van 4 tot 6 weken. Zo nodig krijg je een machtiging mee voor het volgen van fysiotherapie.

Je mag 4 tot 6 weken niet sporten (uitgezonderd wandelen en zwemmen). Na 4 tot 6 weken kun je met jouw specialist overleggen wanneer je sport kunt hervatten.

Sportgezondheidscentrum ‘Anna Topsupport’

Binnen het Anna Ziekenhuis kun je worden doorgestuurd naar het sportgezondheidscentrum ‘Anna Topsupport’. Bij jouw eerste controle op de gipskamer wordt deze mogelijkheid met jou besproken. Jouw specialist zal hiervoor dan een machtiging uitschrijven.

Voor wie geldt dit

 • Patiënten die meerdere malen in een korte tijd een enkelbandletsel hebben gehad.
 • Patiënten die lichamelijk zwaar werk verrichten en die snel aan het werk willen.
 • Sporters die snel weer op niveau willen presteren.

Routing
De gipsverbandmeester legt uit hoe de routing naar Anna Topsupport
verloopt.

De behandeling bij Anna Topsupport

 • Intake.
 • Fysiotherapeutisch onderzoek.
 • Start behandeling:
  - brace aanmeten door de gipsverbandmeester
  - fysiotherapie 2/3 maal per week bij Anna Topsupport.
 • Na 6 weken eindbeoordeling door jouw specialist.
 • Eindevaluatie bij Anna Topsupport.
 • Advies voor hervatten van werk en/of sport.

Oefeningen voor een enkelbandletsel

Na een letsel aan de enkelbanden kan de gewrichtscoördinatie in de enkel veranderen doordat sensoren in de enkel verstoord zijn. Deze sensoren zorgen onder andere voor de balans. Na een letsel aan de enkelbanden kan een instabiel gevoel ontstaan aan jouw enkel. Wij adviseren jou de volgende oefeningen 3 tot 5 maal per dag te doen gedurende 5 tot 10 minuten met als doel, beweeglijkheid en stabiliteit van de enkel te bevorderen.

Oefeningen zittend:

Draai rondjes met uw enkel, zowel links- en rechtsom. Zorg dat alleen de voet beweegt en dat het onderbeen naar beneden hangt.
Beweeg uw voet op en neer, doe deze oefening gedurende 30 seconden.

Oefeningen staand:

Oefening 1
Je gaat in spreidstand staan met jouw benen ongeveer 30 cm. uit elkaar.
Buig langzaam door de knieën tot het diepste punt. Hierbij moeten de hielen op de grond blijven. Let erop dat de billen boven de enkels blijven.
Deze houding ongeveer 10 seconden vasthouden.

Oefening 2
Je gaat rechtop staan met de voeten 40 cm uit elkaar. Zet het aangedane been een stap naar voren en buig dit been terwijl je het andere been gestrekt houdt.
De hielen moeten aan de grond blijven. Let er ook op dat de billen boven de enkels blijven en niet naar achteren gaan. Deze houding ongeveer 10 seconden vasthouden.

Oefening 3
Je gaat op één been staan. Eerst op de gezonde enkel, daarna op de aangedane zijde. Oefen dit totdat je dit per been ongeveer 20 seconden kunt volhouden. Je kunt je vasthouden om in evenwicht te blijven.
Hierna kun je deze oefening met de ogen dicht doen. Dit is veel moeilijker.
Deze oefening kun je nog uitbreiden door het been waarop je staat te buigen en dit 10 seconden vast te houden.

Deze oefeningen kun je nog uitbreiden:
Loop voet voor voet over een denkbeeldige lijn.
Ga afwisselend op jouw tenen en op jouw hielen staan.

Forceer de enkel niet tijdens het oefenen of wanneer er tijdens het oefenen klachten optreden. Neem dan rust en de klachten moeten dan snel afnemen.
Wij adviseren je om de intensiteit van jouw activiteiten/oefeningen rustig op te bouwen. 

Tot slot

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Op deze manier is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met de gipskamer tijdens het telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag vanaf 8.30 tot 10:00 uur en vanaf 13.30 tot 14.30 uur, telefoon: 040 - 286 48 14.

Anna Topsupport, telefoon: 040 - 286 41 44
Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven