NO-meting

Download / print

Wat is een NO-meting?

In de uitgeademde lucht zit stikstofmonoxide (afgekort: NO). De hoeveelheid NO is groter als de luchtwegen ontstoken zijn, zoals bij astma. De NO-test meet de mate van ontsteking en zegt zo iets over het al dan niet bestaan van astma en de ernst ervan. Daarnaast kan de test ook gebruikt worden om het effect van inhalatiemedicijnen op de ontsteking te volgen.

Hoe bereid je je voor?

Het is belangrijk dat je rustig en ontspannen aan het onderzoek begint.

 • Je mag gedurende 1 uur voor de test:
  • geen zware inspanning verrichten
  • niets eten, drinken of roken
 • Inhalatiemedicatie mag je voor de test gewoon gebruiken

Hoe wordt de test uitgevoerd?

De analist legt je uit wat er gaat gebeuren en wat er van jou wordt verwacht:

 • Je neemt het mondstuk in je handen
 • Je ademt maximaal diep in
 • Je neemt het mondstuk in je mond
 • Je blaast nu gelijkmatig uit door het apparaat. Dit duurt 10 seconden
 • Daarna bepaalt het apparaat wat het stikstofmonoxidegehalte in je luchtwegen is

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. De uitslag wordt je later gegeven door je behandelend arts.

Heb je nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen

Heb je vragen over de test, neem dan gerust contact op met de functieafdeling, telefoon 040 – 286 48 33.
Met medische vragen kun je terecht bij je behandelend specialist.