24-uurs bloeddrukmeting

Download / print

In overleg met jouw behandelend arts is een 24-uurs meting van jouw bloeddruk afgesproken. Met een bloeddrukband wordt jouw bloeddruk overdag elke 20 minuten en ’s nachts ieder uur gemeten.
Doordat de bloeddruk over een langere periode en ook tijdens dagelijkse bezigheden wordt gemeten ontstaat een betere indruk van de bloeddruk gedurende de dag en de nacht.

Aanbrengen en verwijderen van de 24-uurs bloeddrukmeter

Er is met jou een afspraak gemaakt voor het aanbrengen van de bloeddrukband. Je meldt je hiervoor op het afgesproken tijdstip. De laborante plaats de bloeddrukband om jouw arm en sluit de apparatuur aan.

Je draagt de bloeddrukmeter gedurende 24 uur met jou mee. In deze 24 uur zit de tijd van aansluiten en afkoppelen inbegrepen.

Er wordt met jou een afspraak gemaakt voor het verwijderen van de band. Hiervoor meld jij je op het afgesproken tijdstip bij de functieafdeling.

Vergeet je niet het bijgevoegde dagoverzicht in te vullen en af te geven bij de functieafdeling.

Belangrijk bij de meting van de bloeddruk

  • Wij adviseren jou zowel overdag als ’s nachts een ruim zittend kledingstuk te dragen.
  • De meetapparatuur mag niet nat worden; douchen tijdens de meetperiode is niet mogelijk.

Als de bloeddruk wordt gemeten vult de bloeddrukband (manchet) zich met lucht. Dit oppompen kun je als hinderlijk ervaren. Het is mogelijk dat er bij het oppompen een uitstralend prikkelend gevoel in de arm optreedt.

Als de manchet zich vult is het van belang om jouw bezigheden even te onderbreken omdat bepaalde bewegingen van de arm de meting kunnen verstoren. Soms slaagt de meting niet. In dat geval zal het apparaat de bloeddruk nogmaals proberen te meten.

Tijdens de bloeddrukregistratie is het belangrijk jouw gewone dagelijkse werk te blijven uitvoeren.

Het dagoverzicht

Aan jou is gevraagd om een dagoverzicht bij te houden. Je noteert:

  • Jouw dagelijkse bezigheden en bijzonderheden.
  • Alle activiteiten waarbij jij je moet inspannen, zoals fietsen, traplopen, werken, stofzuigen etc.
  • Het tijdstip van inname van medicijnen.
  • Klachten: hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, kortademigheid, hartkloppingen etc.
  • Wanneer je opstaat en naar bed gaat.

Je geeft dit dagoverzicht af als de bloeddrukmeter wordt verwijderd.

Uitslag

Tijdens jouw eerstvolgend polikliniekbezoek worden de uitslagen door jouw behandelend arts met jou besproken.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je nog vragen, dan kun je daarvoor terecht bij de functie-afdeling, telefoon: 040 - 286 48 33.