Continue glucose monitoring (CGM)

Als je diabetes mellitus type 1 of door zwangerschap diabetes mellitus type 2 hebt, is het van groot belang dat je voortdurend inzicht hebt in jouw bloedglucosewaarden. Dat is ook het geval als je een hypoglykemie of hypo (een tekort aan suiker) niet tijdig voelt aankomen, of wanneer je last hebt van onverklaarbare sterk wisselende glucosewaarden. In die situaties kan ‘continue glucose monitoring’ (CGM) voor jou een geschiktere meetmethode zijn. Hiermee kun je continu jouw bloedsuikerwaarden meten.

Wat is continue glucose monitoring (CGM)?

Continue glucose monitoring (CGM) is een meetmethode waarbij automatisch elke 5 minuten in je onderhuids weefsel de hoeveelheid glucose) wordt gemeten. De uitslag daarvan is een goede maat voor de hoeveelheid glucose in je bloed.

De meting gaat via een sensor die op je huid geplakt is. Meestal op je buik. In de sensor zit een naaldje dat om de 5 minuten een dun metalen draadje (zo dun als een haar) net onder je huid schiet. De sensor is verbonden met een zendertje op je huid. Deze zender stuurt de informatie naar een draadloos apparaatje of insulinepomp met een display waarop je de bloedglucosewaarden afleest. Wanneer je afwijkende waarden hebt, geeft het apparaatje een melding via geluid of trillen. De sensor vervang je steeds na ongeveer na 1 of 2 weken.

Continue glucose monitoring (CGM) in het Anna Ziekenhuis

Wanneer je informatie wil of graag wil overstappen op continue glucose monitoring, kun je hiervoor terecht op de diabetespolikliniek in het Anna Ziekenhuis. Onze diabetespolikliniek is een pomp- en sensorexpertisecentrum. Dat wil zeggen dat wij veel ervaring hebben met insulinepomptherapie en continue glucose monitoring.

Om in aanmerking te komen voor CGM moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor is in samenwerking met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) een landelijk protocol opgesteld met algemene richtlijnen. Je internist of diabetesverpleegkundige kan je hierover informatie geven. Wanneer continue glucose monitoring geschikt is voor je leer je de methode toepassen onder begeleiding van de diabetesverpleegkundige. Dit gebeurt poliklinisch. Daarna kom je met regelmaat voor controle naar de diabetespolikliniek.