Ditranol zalf wordt bij de behandeling van psoriasis gebruikt. Het is een zeer effectieve behandeling. De werking van de ditranol zalf is nog niet volledig bekend. Wel is duidelijk dat de ditranol de huid binnendringt en de gestoorde celdeling bij de psoriasis beïnvloedt, waardoor de celdeling weer normaal wordt. De behandeling met ditranol zalf is tijdsintensief en is in de thuissituatie niet altijd eenvoudig.
Niet alleen kost het veel tijd, maar de ditranol zalf veroorzaakt snel vlekken in onder andere kleding, handdoeken en op meubilair.

Daarom wordt deze behandeling meestal in combinatie met andere therapieën op het Dermatologisch dagcentrum toegepast. Wanneer een behandeling op het Dermatologisch dagcentrum niet mogelijk is, of wanneer na een dergelijke behandeling de psoriasis snel terugkomt, wordt soms gekozen voor een behandeling met ditranol zalf in de thuissituatie.

Behandeling met ditranol in de thuissituatie

De ditranol zalf moet dagelijks op de aangedane huid aangebracht worden. Hiertoe krijg je instructies op het dermatologisch dagcentrum. In de loop van de behandeling wordt de concentratie ditranol in de zalf langzaam opgebouwd. De inwerktijd van de zalf is minimaal 15 minuten, maximaal 45 minuten. Zie doseringsschema achter in deze folder (pag. 7). Na de inwerktijd wordt de zalf afgewassen. Dit moet gedaan worden met veel water en zeep/shampoo. Wordt dit niet gedaan, dan zal de zalf onvoldoende oplossen en blijft deze op de huid achter.

Om de reactie op de huid te controleren kom je in de eerste weken tenminste eenmaal per week op het dermatologisch dagcentrum. Neem dan het ingevulde schema mee naar het dermatologisch dagcentrum. Dit om het aanpassen van de concentratie of behandelingsduur te begeleiden. Wanneer de concentratie of behandelingsduur niet meer veel gewijzigd moet worden, word je nog uitsluitend voor poliklinisch afspraken bij jouw dermatoloog verwacht. De begeleiding op het dermatologisch dagcentrum wordt dan gestaakt.

Aanbrengen van de ditranolzalf

Ditranol wordt nauwkeurig op de plekken aangebracht. Alleen wanneer meerdere plekken zich op korte afstand van elkaar bevinden, kan een heel gebied met een daar  tussen liggende gezonde huid ingesmeerd worden.
Het is zeer belangrijk dat consequent hetzelfde gebied wordt ingesmeerd. In geen geval mag later, wanneer de sterkte van ditranol is opgehoogd, alsnog een groter gebied ingesmeerd worden. Dit leidt tot verbranding van het nieuw ingesmeerde huiddeel.

In geen geval mag de behandeling, nadat deze werd onderbroken, met een zelfde percentage ditranol gecontinueerd worden. Ook dit kan tot verbranding van de huid leiden. Wanneer de behandeling werd onderbroken, moet de behandeling weer aanvangen met een veel lager percentage ditranol.

Wat zijn de bijwerkingen van ditranol

Verbranding van de huid
Bij een behandeling van ditranol zalf kan, zeker wanneer de concentratie van de ditranol te snel wordt opgehoogd, roodheid, pijn en zwelling van de ingesmeerde huid ontstaan. De huid kan branderig aanvoelen, soms ook jeuken.

Irritatie van gezonde huid
Wanneer de ditranol zalf uitloopt over aangrenzende huiddelen of bij het afwassen op andere plaatsen op de huid terecht komt waar het niet thuishoort, kan daar huidirritatie of een verbranding ontstaan. Het is dan ook noodzakelijk om bij het afwassen de ditranol zalf nauwkeurig en goed te verwijderen. Er mogen geen zalfresten achter-blijven. Deze kunnen in de gezonde huid trekken en irritatie veroorzaken.

Contact met de ogen
Wanneer ditranol in contact komt met de ogen, ontstaan aanvankelijk weinig klachten, maar in de loop van de dag ontstaat een zeer branderig gevoel in de ogen, alsof er zand in zit. Daglicht wordt slecht verdragen. Het wordt rood en de oogleden zwellen op.

Wat te doen bij oogirritatie

Als je meteen merkt dat er ditranol in jouw oog zit; dan probeer direct het oog goed uit te spoelen met lauwwarm water. Probeer het oog dicht te houden indien mogelijk en een zonnebril te dragen. Neem zo spoedig mogelijk contact op met het dermatologisch dagcentrum. Wanneer deze niet bereikbaar zijn, moet je contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp van het Anna Ziekenhuis. Je moet daarbij duidelijk vermelden dat je mogelijk ditranol in het oog hebt gekregen.

Wat te doen bij verbranding van de huid door ditranol

De behandeling met ditranol wordt gestaakt tot de klachten grotendeels zijn verdwenen. Vervolgens wordt de behandeling weer gestart, waarbij twee stappen terug gegaan wordt in het opbouwschema van ditranol.

Verbinden en inpakken van de huid

Wanneer en waarom moet de huid ingepakt worden?
Direct na het in-zalven moet de huid ingepakt worden. Dit om te voorkomen dat ditranol contact maakt met kleding, beddengoed, meubilair e.d. Hierdoor zouden vlekken kunnen ontstaan.

Met welke materialen kan de huid ingepakt worden?
Het meest geschikt om de huid thuis in te pakken zijn oude kleren die gemakkelijk zitten bijvoorbeeld pyjama, joggingbroek e.d.
In sommige gevallen schrijft de dermatoloog verbandmateriaal voor.

Verkleuringen ten gevolge van de ditranol

Ditranol zalf veroorzaakt in combinatie met zuurstof een verkleuring in diverse materialen. De huid verkleurt na langdurige behandelingen. Zo ook haar en nagels. Stoffen zoals verbandmaterialen, kleding en dergelijke verkleuren onherstelbaar. Ook meubilair, tegels en sanitair verkleuren. Ook wanneer de ditranol zalf goed van de huid afgewassen wordt, kan het zijn dat korte tijd na het afwassen de ditranol in de huid nog verkleuring van kleding en meubilair kan veroorzaken.
Pas hiervoor op! Zorg voordat je gaat zalven dat alles goed beschermd is.

Met welke hulpmiddelen kunnen vlekken in meubels en op sanitair voorkomen worden?

 • Bedek de vloer met oude handdoeken of kranten
 • Breng de zalf aan met handschoenen
 • Bescherm ook meubilair, waarvan je gebruik maakt tijdens en kort na de behandeling met oude handdoeken.
 • Gebruik oude en donker gekleurde nachtkleding en beddengoed.
 • Breng de zalf niet te dik aan. Hierdoor lekt snel ditranol door het verband. Het resultaat van de behandeling verbetert er niet door.
 • Was eerst de ditranol met een aantal washandjes van de huid, alvorens de huid onder de douche af te spoelen.
 • Was het behaarde hoofd bij voorkeur uit boven een oude emmer of wasteil.
 • Voor het douchen tegels/sanitair goed natmaken. Dit voorkomt hechten van de zalf aan materialen.
 • Reinig meteen na het wassen de tegels van de douche of badkamer.
 • Verwijder eventueel gebruikt verband meteen en gooi het veilig weg, waar het geen contact kan maken met kleding of meubilair.
 • Ditranol kan huidirritatie veroorzaken. Houdt zalf resten en gebruikte kleding dan ook buiten bereik van kinderen.

Met ditranol naar huis

Als jouw dermatoloog het goedkeurt dat je de ditranol thuis afwast, zorg dan voor de benodigde materialen voor het geval je de inwerktijd mocht overschrijden door bijvoorbeeld file.

Hierbij kun je denken aan een washandje (nat), zeep en een handdoek.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je nog vragen over de behandeling, neem dan contact op met de medewerkers van het dermatologisch dagcentrum,
Telefoon: 040 - 286 41 84

Met algemene vragen kan je terecht bij jouw behandelend specialist.