Verwijdering goedaardig knobbeltje in de borst

Chirurgie

Jouw chirurg heeft met jou besproken dat je in aanmerking komt voor een borstbesparende behandeling bij een goedaardig knobbeltje.

Deze behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van het knobbeltje uit de borst. De borst zelf blijft behouden.

In deze informatie lees je hier meer over.

Wat gebeurt er tijdens de operatie

Knobbeltje en rand gezond weefsel

Bij een borstsparende operatie verwijdert de chirurg het knobbeltje met een weefselrand eromheen. De grootte van het litteken is afhankelijk van de grootte en ligging van het knobbeltje; gemiddeld is dit 4-5 cm. De huid wordt onderhuids gehecht met een oplosbare hechting, deze hoeft niet meer verwijderd te worden. Tijdens de operatie krijg je vocht via een infuus in jouw arm. Een drain is meestal niet aanwezig.

Geen zware operatie

Een borstsparende operatie vindt onder algehele verdoving plaats en duurt ongeveer 1 à 1,5 uur, afhankelijk van de behandeling die er bij jou plaats vindt. Lichamelijk gezien is een borstsparende operatie geen zware operatie.

Veranderingen borst

Bij een borstsparende behandeling blijft jouw borst behouden, maar door de operatie kan de vorm van de borst veranderingen vertonen, meteen of na een langere periode. Je kan dit altijd met jouw chirurg bespreken.

Wat gebeurt er na de operatie

Infuus

Het infuus wordt verwijderd als je op de afdeling bent en je gedronken en geplast hebt en niet (meer) misselijk bent. Als je 1 uur terug bent op de afdeling word je omgekleed en krijg je de door jezelf meegebrachte sportbeha aan, die je 2 weken dag en nacht moet dragen.

Wondvocht

Na de operatie kan een ophoping ontstaan van wondvocht (seroom) in het operatiegebied. Dit is niet verontrustend, maar kan wel vervelend zijn. In sommige gevallen is het nodig dat dit vocht met een naald wordt weggezogen. Dit is meestal pijnloos, omdat het wondgebied nog gevoelloos is. Dit aanprikken kan nog tot enkele weken na de operatie nodig zijn en gebeurt tijdens de controles op de polikliniek door de chirurg of de verpleegkundig specialist.

Naar huis

Na de operatie mag je na een paar uur weer naar huis.

Afspraak na ontslag

Bij ontslag krijg je een afspraak mee met jouw specialist/chirurg voor 7 - 10 dagen na de operatie. Tijdens deze afspraak wordt jouw wond gecontroleerd en krijg je de uitslag van het weefsel.

Welke complicaties zijn mogelijk

Bij elke ingreep bestaat de kans op een complicatie. Zo zijn er ook bij borstoperaties de normale risico’s en complicaties.

Nabloeding

Een nabloeding kan optreden na een borstoperatie. Deze ontstaat meestal binnen 24 uur na de operatie. Je bent dan nog opgenomen. Soms is een tweede operatie noodzakelijk.

Infectie

Verder bestaat de kans op een infectie, die zich uit in roodheid rondom het operatiegebied, temperatuursverhoging en zwelling. Meestal is een antibioticakuur dan noodzakelijk.

Welke leefregels zijn van toepassing

 • De 2e dag na de operatie als je thuis bent, mag je douchen met doucheschuim/shampoo. 
 • Bij pijn mag je tot 4 x daags 2 tabletten paracetamol 500 mg. innemen. 
 • Tot aan de controleafspraak fiets je niet.
 • Je mag na 6 weken weer sporten, zoals hardlopen en tennissen.
 • Je moet het de eerste 2 weken rustiger aan doen: je doet geen zwaar lichamelijk en huishoudelijk werk, zoals tillen. 
 • Je draagt 2 weken dag en nacht een sportbeha, daarna nog 4 weken overdag. 
 • Jouw wond verzorg je slechts met een losse gaas in de beha.

Wanneer moet je contact opnemen

Je moet contact opnemen bij: 

 • temperatuurstijging boven 38,5° C die langer dan 24 uur duurt; 
 • toenemende roodheid of zwelling van het operatiegebied en/of oksel; 
 • toenemende vochtophoping, mogelijk met pijn en bewegingsbeperking; 
 • lekkage vocht/bloed uit de wond en toenemende pijnklachten.

Tijdens kantooruren kan je contact opnemen met de polikliniek chirurgie, telefoon: 040 - 286 48 72.

Buiten kantooruren kan je contact opnemen met de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 48 34.

Vragen

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Zodat je alles nog eens rustig na kunt lezen.

Heb je vragen? Dan kun je bellen naar de polikliniek chirurgie, van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 12:15 uur. Telefoonnummer 040 - 286 4872.