Zweetklieroperatie

Chirurgie

Download / print

Wat is een hydradenitis

Een hydradenitis is een zweetklierontsteking. Over het gehele lichaam bevinden zich zweetklieren, die een rol spelen bij het transpireren of zweten. Dit zijn de eccriene zweetklieren. Daarnaast bestaat nog een tweede soort, de apocriene zweetklieren, die alleen in de oksels en in de liezen worden aangetroffen. Deze zweetklieren geven ook een geur af, de bekende zweetgeur. Bij deze laatste soort kunnen ontstekingen ontstaan.
Het is een onschuldige maar vervelende afwijking, die soms operatief moet worden behandeld.

Wat zijn de klachten bij hydradenitis

Er ontstaat een zwelling, roodheid en pijn in een oksel of liesstreek. Soms ontwikkelt zich daarna een abces (een holte gevuld met pus), dat kan doorbreken. Het probleem kan zich uitbreiden over meer zweetklieren, waardoor een groter gebied van zwelling en roodheid ontstaat.

Hoe wordt de diagnose gesteld

De arts zal dit probleem bij het lichamelijk onderzoek voldoende kunnen beoordelen, aanvullend onderzoek is vaak niet nodig.

Onderscheid kan worden gemaakt in een acute (plotselinge) ontsteking met abcesvorming en een chronische (aanhoudende) vorm met afwisselend meer en minder klachten. De afwijking kan beperkt blijven tot een klein gebiedje of zich langzaam uitbreiden over een groot gebied in de oksel of lies.

Wat zijn de behandelmogelijkheden

Afhankelijk van de situatie zijn de behandelmogelijkheden conservatief of operatief.

Conservatief

Conservatief (niet operatief) als er sprake is van een lichte vorm van ontsteking. Soms kan er een antibioticakuur worden voorgeschreven. Verderop in deze informatie staat onder het kopje “Wat je verder nog moet weten“ enkele leefregels die helpen het gebied rustig te houden.

Operatief

 • Acuut bij een abces.
 • Op afspraak bij recidiverende (steeds terugkomende) en meer uitgebreide chronische (aanhoudende) ontstekingsproblemen.
 • Plastisch chirurgisch bij zeer uitgebreide, meestal lang bestaande problemen die niet op andere wijze tot rust te brengen zijn. Hierbij wordt het gehele gebied in de oksel of lies verwijderd, waarbij het gebied wordt bedekt met een huidtransplantaat. Deze zeer grote ingreep is slechts zelden noodzakelijk. In deze informatie zal hierop niet verder worden ingegaan.

Bij een beperkte afwijking wordt in het algemeen een kleine poliklinische operatie onder lokale verdoving gedaan. Betreft het een groter gebied of is er sprake van hetzelfde probleem op meer plaatsen, dan kan het wenselijk zijn de operatie via de dagbehandeling of een korte opname, onder algehele anesthesie (narcose), uit te voeren.

De operatie

Acuut

Dit is nodig bij een abces. Daarbij wordt onder plaatselijke verdoving een snede gemaakt in het abces zodat de inhoud (pus) goed weg kan en de abcesholte goed kan worden schoongespoeld.

Op afspraak

Bij de chronische ontsteking wordt nadat de verdoving plaatselijk of algemeen is toegediend het gebied met afwijkende zweetklieren die nog ontstoken zijn of ontstoken geweest zijn uitgesneden. Mede afhankelijk van de mate van ontsteking en jouw specifieke situatie zal worden besloten de wond te verkleinen met enige hechtingen dan wel de wond geheel open te laten. Meestal wordt de wond niet 'mooi' dichtgemaakt om te voorkomen dat bacteriën onder de huid worden ingesloten en zo een nieuwe ontsteking kunnen veroorzaken. Een nadeel van deze 'open wond' behandeling is dat het litteken uiteindelijk wat minder fraai kan zijn.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie. Het zal duidelijk zijn dat de kans op een infectie bij deze ingreep groter is. Het is mogelijk dat de ontsteking in de zweetklieren zich, ondanks de operatie, gaat uitbreiden naar de zweetklieren in de omgeving. Daardoor kan een volgende operatie al spoedig noodzakelijk worden. Ook kan er een nabloeding optreden.

Gebeurt dit terwijl je al thuis bent, dan kun je bellen naar:

Van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 12:15 uur:
Polikliniek chirurgie, telefoon: 040 - 286 48 72

Buiten deze tijden en in het weekend:
Spoedeisende hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 48 34

Na de operatie

Indien de ingreep onder plaatselijke verdoving is gedaan, zal het gevoel één tot twee uur na de ingreep weer normaal zijn. De pijn na de ingreep valt over het algemeen erg mee. Soms is de eerst avond en nacht een lichte pijnstiller prettig (bijvoorbeeld paracetamol).

 • Vanaf de dag na de ingreep moet je, dagelijks twee- tot driemaal,   douchen of wassen, met 'zeepvrije' (PH-neutraal) zeep of een 'zeepvrije' douchegel.
 • Met behulp van de douchekop de wond schoonsproeien is een goede methode.
 • Het wondgebied dient daarna zachtjes goed drooggedept te worden en met een gaasverband te worden bedekt.
 • Zwemmen wordt afgeraden aangezien het water doorgaans niet schoon genoeg is.

De hechtingen (indien aanwezig) zullen na ongeveer één week worden verwijderd. Je krijgt daarvoor een afspraak op de polikliniek. De genezing van deze wond kan wat langer duren. In het algemeen is de wond binnen drie tot vier weken goed dicht.

 

Wat je verder nog moet weten

Een aantal leefregels is van belang indien je bij jou deze ontsteking van de apocriene zweetklieren voordoet of heeft voorgedaan.

 • Dagelijks goed schoonhouden van de oksels en de liesgebieden.
 • Gebruik eventueel een 'zeepvrije' zeep of 'zeepvrije' douchegel.
 • Goed droogdeppen van deze gebieden na het wassen.
 • Gebruik geen poeders in de oksels of in de liezen.
 • Draag geen strak zittende of schurende kleding.
 • Gebruik alleen een deodorant die geen transpiratieremmer (antiperspirant) bevat.
 • In het algemeen geldt dat je na deze ingreep weer mag ondernemen wat je kan, tenzij jouw arts anders adviseert. Indien zich problemen  voordoen als je weer thuis bent word je verzocht contact op te nemen met jouw huisarts of de specialist.
 • Bij herhaaldelijk op treden van dergelijke ontstekingen is het raadzaam met roken te stoppen.

Heb je vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als een aanvulling hierop. Zodat je alles nog eens rustig na kunt lezen.

Heb je vragen? Dan kun je bellen naar de polikliniek chirurgie, van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 12:15 uur. Telefoonnummer 040 - 286 4872.