Stappenplan Boezemfibrilleren - Atriumfibrilleren

Cardiologie

Download / print

1. Je herkent de klachten van jouw ritmestoornis

Bij pijn op de borst of benauwdheidklachten anders dan voor jou passend bij de ritmestoornis, overleg met je huisarts. In geval van nood, bel de ambulance: 112.

2. Je mag een extra tablet innemen

Als je een extra tablet 'zo nodig' mag innemen, neem deze dan het liefst binnen een half uur na het ontstaan van de klachten in.

3. Je blijft nuchter

 • Je mag niet meer eten, drinken en roken.
 • Neem wel je tabletten in met een slokje water.
 • Indien je medicatie hebt voor diabetes, neem deze dan niet in.

4. Je neemt contact op met de Eerste Hart Hulp

 • Wanneer je klachten na 1-2 uur NIET over zijn, bel je naar de Eerste Hart Hulp: 040-286 47 77.
 • Is de ritmestoornis ontstaan tussen 17.00 uur en 8.00 uur? Dan mag je ook wachten met bellen tot 8.00 uur in de ochtend. Blijf wel nuchter vanaf 0.00 uur.
 • Kom liefst binnen 24 uur naar de Eerste Hart Hulp.

Indien je twijfelt of vragen hebt mag je altijd contact opnemen met de Eerste Hart Hulp.

Opmerkingen

 • Neem je actuele medicatielijst of medicatiedoosjes mee naar de Eerste Hart Hulp.
 • Rijd niet zelf naar het ziekenhuis maar laat je brengen.
 • De Eerste Hart Hulp (EHH) bevindt zich in het Anna Ziekenhuis in Geldrop, op de derde etage.

Wat te doen als je op vakantie bent?

Binnen Nederland:
Neem in plaats van de Eerste Hart Hulp contact op met de huisartsenpost in de buurt van je vakantieadres. Indien je onderstaande antistolling gebruikt en weinig klachten hebt van de ritmestoornis dan mag je ook wachten tot je weer thuis bent. Neem bij thuiskomst contact op met de Eerste Hart Hulp. Antistolling:

 • acenocoumarol (sintrom)
 • fenprocoumon (marcoumar)
 • dabigatran (pradaxa)
 • rivaroxaban (xarelto)
 • apixaban (eliquis)
 • edoxaban (lixiana)

Buiten Nederland:
Neem contact op met een arts bij je vakantieadres. Houd echter goed in de gaten dat je als toerist misschien meer onderzoeken en behandelingen moet ondergaan, die niet perse nodig zijn. Daarnaast moet je je bij terugkomst in de Nederland via je huisarts laten testen op de MRSA-bacterie. Indien je weinig klachten hebt kun je wachten tot je weer thuis bent. Neem bij thuiskomst contact op met de Eerste Hart Hulp.