Verpleegafdeling cardiologie

Cardiologie

Download / print

Verpleegafdeling Cardiologie

De afdeling cardiologie is een afdeling met 12 bedden voor patiënten die behandeld worden door de cardioloog. Op de afdeling cardiologie werken onder andere verpleegkundigen, verzorgenden, voedingsassistenten en de cardiologen. Verder wordt er nauw samengewerkt met andere disciplines, zoals fysiotherapeuten en diëtisten.

Welke verpleegkundige/verzorgende zorgt er voor jou?

De afdeling cardiologie is verdeeld in blokken bestaande uit één- en tweepersoonskamers. Het personeel is over de blokken verdeeld. Zo willen we zo patiëntgericht mogelijk werken. Op de afdeling hangt een bord met daarop de namen van de medewerkers die die dag werkzaam zijn en waar ze werken.

Per dienst is een Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV’er) aanwezig. Hij/zij coördineert jouw zorg gedurende de hele dienst. Dit betekent onder andere dat de EVV’er visite loopt met de artsen, de zorg afstemt met andere disciplines zoals de fysiotherapie en een aanspreekpunt is voor jouw en je familie/naasten. Deze EVV’er kan per dag verschillen.

Naast verpleegkundigen werken we ook met leerling-verpleegkundigen en studenten/stagiaires op de afdeling.

Bij vragen of opmerkingen kun je altijd terecht bij de dienstdoende verpleegkundige.

De cardiologen

Elke week heeft één cardioloog kliniekdienst; dit is elke week een andere cardioloog. Deze kliniekcardioloog maakt het beleid voor alle opgenomen patiënten en loop de visites. Dit kan dus een andere cardioloog zijn dan die je gezien hebt op de poli. Deze kliniekcardioloog stemt dagelijks het beleid af met jouw eigen cardioloog. Soms wordt de visite verzorgd door een arts in opleiding. Dit gebeurd altijd onder toezicht van de kliniekcardioloog. 

Wanneer loopt de cardioloog visite?

De visites vinden dagelijks plaats tussen 10.00 en 12.00 uur (let wel: de visitetijden zijn richttijden). De cardioloog bespreekt eerst het beleid met de verpleegkundige die verantwoordelijk voor je is. Daarna word je gevraagd, indien mogelijk, om plaats te nemen in de visiteruimte zodat het beleid kort met je kan worden besproken. Jouw naasten mogen hierbij aanwezig zijn. Als dit wenselijk is overleg dit dan vooraf met de cardioloog en verpleging.

Dit is een andere manier van visite lopen dan je mogelijk gewend bent van eerdere ziekenhuisopnames waar de specialist bij je aan bed het beleid kwam toelichten. Om meer privacy te waarborgen is op afdeling cardiologie voor deze manier van visite lopen gekozen. 

Voeding

Op de afdeling zijn voedingsassistenten werkzaam die jouw eten en drinken verzorgen. Dit doen zij op vaste tijden, waar bij drukte soms vanaf geweken wordt. Om 8.00, 12.00 en 17.00 uur zijn de maaltijdrondes. En om 10.00, 15.00 en 19.00 uur zijn de drankrondes. 

Leerlingen

Naast gediplomeerd personeel zijn er op de afdeling cardiologie ook leerlingen werkzaam die de opleiding tot verpleegkundige volgen. Dit zijn voornamelijk 3e en 4e jaars studenten. De studenten werken onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige en mogen steeds meer taken zelfstandig uitvoeren zodra zij hebben laten zien dat ze hiervoor bekwaam zijn.

Wat merk je hier als patiënt van?

  • Je wordt verzorgd door studenten met verschillende niveaus en dus andere bevoegdheden;
  • Een student zal op sommige momenten niet direct antwoorden hebben op jouw vragen, maar zal dit eerst overleggen met de gediplomeerd verpleegkundige om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Jouw ervaring

Wij hopen dat jouw verblijf in het ziekenhuis en op onze afdeling voorspoedig verloopt. We streven ernaar om jou de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de gang van zaken. Wij horen graag van jou als je verbeterpunten voor ons hebt, ook tijdens de opname, om zo de zorg te optimaliseren.

Bezoektijden

Raadpleeg voor de actuele bezoektijden de website van het ziekenhuis op: www.annaziekenhuis.nl/bezoektijden of vraag het aan de verpleegkundige.

Contactgegevens

De afdeling cardiologie is gevestigd op de 3e etage, route 95.

Je kunt de afdeling telefonisch bereiken via: telefoonnummer 040 - 286 48 48. Voor vragen aan de verpleging die niet dringend zijn, verzoeken wij je ná 11.00 uur te bellen.