BRMO - Resistente bacteriën in het verzorgingshuis/verpleeghuis

Download / print

Drager van resistente bacteriën

Er is geconstateerd dat je drager bent van een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor bepaalde antibiotica. Dit is op zich niet ernstig, je hoeft er niet ziek van te worden. Wel is het belangrijk dat deze bacteriën zich niet verspreiden naar medecliënten. Daarom worden in het verzorgingshuis/verpleeghuis enkele voorzorgsmaatregelen genomen. In deze folder lees je daar meer over.

Let op: deze folder is niet van toepassing op dragers van de MRSA bacterie. Hiervoor verwijzen wij je naar de folder ‘MRSA’.

Bacteriën in het verzorgingshuis/verpleeghuis

Iedereen draagt bacteriën bij zich, zowel op als in het lichaam. Bacteriën horen bij de mens en hebben meestal een nuttige functie. In een verzorgingshuis/verpleeghuis zijn er veel mensen dicht bij elkaar. Cliënten hebben vaak minder weerstand en zijn gevoeliger voor infecties. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat bacteriën of virussen zich verspreiden naar andere cliënten. Dit kan door algemene hygiëne maatregelen bij iedere cliënt in acht te nemen. Soms zijn echter aanvullende maatregelen nodig om de verspreiding van bepaalde bacteriën of virussen te voorkomen. Dit zijn zogeheten isolatie maatregelen. Ze zijn nodig om verspreiding van bacteriën en virussen naar mede-cliënten, bezoekers en medewerkers van het verzorgingshuis/verpleeghuis te voorkomen.

Resistente bacteriën

Infecties veroorzaakt door bacteriën kunnen behandeld worden met verschillende antibiotica. Het komt voor dat bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor sommige antibiotica. Dat betekent dat de gangbare antibiotica niet helpen bij een infectie met deze bacteriën.

Word ik ziek van resistente bacteriën?

Van bacteriën hoef je niet ziek te worden, ook van resistente bacteriën niet. Als zo’n resistente bacterie een infectie veroorzaakt, word je daar ook niet zieker van dan van andere bacteriën die wel gevoelig zijn voor antibiotica. Wel is het zo dat er bij een infectie met resistente bacteriën minder antibiotica beschikbaar zijn die werken.

Hoe kom ik aan resistente bacteriën?

Je kunt drager worden van resistente bacteriën:

  • als je in het verleden vaak (diverse soorten) antibiotica hebt gebruikt;
  • als je opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis (daar komen vaker resistente bacteriën voor);
  • door het eten van voedsel of drinken dat besmet is met resistente bacteriën.

Vaak is de exacte oorzaak niet te achterhalen.

Isolatiemaatregelen

Cliënten die drager zijn van resistente bacteriën worden geïsoleerd verpleegd. Dit betekent dat je bij een opname apart wordt verpleegd met een eigen douche en toilet. Medewerkers dragen handschoenen en een schort als ze jou verzorgen. Door deze maatregelen, kunnen bacteriën zich niet via het personeel verspreiden in het verzorgingshuis/verpleeghuis.

Bezoek

Als je geïsoleerd wordt verpleegd, kun je wel bezoek ontvangen. Ook zwangeren en kleine kinderen kunnen je zonder risico bezoeken. Je bezoek moet zich wel eerst even melden bij de medewerkers. Als je bezoek nog meer mensen in het verzorgingshuis/verpleeghuis wil bezoeken, vragen wij hen eerst daarheen te gaan en jou als laatste te bezoeken. Bij het verlaten van jouw kamer moet je bezoek de handen inwrijven met handalcohol. Dit staat in jouw kamer.

Registratie in het informatiesysteem

Omdat je een resistente bacterie bij je draagt en je bij een opname geïsoleerd verpleegd moet worden, wordt een melding geplaatst in het informatiesysteem. Hierdoor zijn medewerkers op de hoogte.

Wel drager, geen behandeling nodig

De bacteriën die je bij je draagt, komen normaal vooral in de darmen voor. Je merkt niet dat je de resistente bacteriën bij je draagt en je hoeft er niet extra ziek van te worden. Ze hebben alleen een extra eigenschap, namelijk de ongevoeligheid voor een aantal antibiotica.

Als je geen klachten of infectie hebt, is het niet nodig om deze bacteriën te bestrijden. Dit heeft drie redenen:

  • Om verdergaande ongevoeligheid van deze resistente bacterie te voorkomen word je niet behandeld. Indien er wel sprake is van een infectie worden er antibiotica ingezet waar de bacterie wel gevoelig voor is.
  • Door antibiotica te gebruiken worden andere nuttige bacteriën in jouw lichaam verwijderd met als gevolg vervelende complicaties zoals diarree.
  • Het is mogelijk dat je de bacterie vanzelf weer kwijtraakt.

Tot slot

Wij beseffen dat de controle-kweken en de isolatiemaatregelen voor jou ingrijpend en onaangenaam kunnen zijn. Het is echter de enige manier om je zo goed mogelijk te kunnen behandelen en om mede-cliënten en medewerkers te beschermen tegen mogelijke besmetting met resistente bacteriën. Wij zijn je zeer erkentelijk voor je medewerking.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de verzorgende medewerkers. Met specifieke vragen over de bacterie kun je contact opnemen met de afdeling hygiëne en infectiepreventie, bereikbaar via telefoonnummer  040 - 286 4010.