13 verpleegafdelingen in het Anna Ziekenhuis

Afdeling

Verpleegafdeling neurologie

Verpleegafdeling neurologie is een afdeling waar 15 patiënten verpleegd kunnen worden die bij een neuroloog onder behandeling zijn. De afdeling is verdeeld in 2 blokken, bestaande uit één- en tweepersoonskamers. Er zijn 10 klinische bedden, enkele bedden voor de dagbehandeling en op de BCU (Brain Care Unit) kunnen 5 patiënten verpleegd worden.

Wie werken er op de afdeling?

Op de afdeling neurologie werken onder andere verpleegkundigen, voedingsassistenten, fysiotherapeuten, de neurologen en een physician assistent (PA) neurologie.

Welke verpleegkundige of verzorgende zorgt er voor je?

Op de afdeling zijn zowel gediplomeerd verpleegkundigen en verzorgenden, als leerlingen en stagiaires werkzaam.

Het verplegende personeel draagt zorg voor informatie verstrekking m.b.t. onderzoeken die plaats moeten vinden en het ziektebeeld waarvoor je opgenomen bent.

Het verplegend personeel werkt veelal in drie diensten: vroege dienst (07:00 - 15:30 uur), late dienst (15:00 - 23:00 uur) en de nachtdienst (22:50 - 07:10 uur).

Op de afdeling hangt een bord waarop staat aangegeven wie tijdens welke dienst voor je verantwoordelijk is.

Bij vragen of opmerkingen kun je altijd terecht bij de dienstdoende verpleegkundigen.

Per dienst is er een Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV-er) voor je aanwezig. Deze coördineert de zorg gedurende de hele dienst en is ook degene die de artsenvisite mede verzorgt. Deze EVV-er kan per dag verschillen. Je kunt bij de EVV-er terecht voor vragen rondom je verblijf.

Wanneer loopt de specialist visite

Er wordt dagelijks visite gelopen door de neuroloog of neuroloog van dienst.

Je kunt ook bezocht worden door de PA neurologie, zij kan je ook te woord staan namens de neuroloog.

Tijdens vakantie, in het weekend of bij afwezigheid wordt waargenomen door een collega neuroloog.

Bezoektijden

Meer informatie over de bezoektijden verpleegafdelingen.